הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

היטל השבחה

היטל השבחה מוטל על מקרקעין בעת מימוש זכויות.
מימוש זכויות מתבצע בעת העברת זכויות​, בעלות או חכירה לדורות או בעת הוצאת היתר בניה.
השבחה במקרקעין, הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
שווי ההשבחה בנכס נקבע ע"י שמאי מקרקעין והיטל ההשבחה מהוה 50% מההשבחה.
העירייה איננה נוהגת להודיע לכל בעלי הנכסים על החובה לשלם היטל השבחה בעקבות שינויים בתוכנית בניין עיר.
לפיכך, לפני ביצוע על עסקה פנה ליחידת היטל השבחה במינהל ההנדסה וברר אם חלה על הנכס חובת תשלום היטל השבחה.
בעת פנייה למחלקת היטל השבחה יש להצטייד בנסח רישום בפנקסי המקרקעין (נסח טאבו) וחוזה מכר וחוזה רכישה.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027449

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 7

קבלת קהל

עקב המצב לא מתקיימת