הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מדיניות אכיפת דיני התכנון והבנייה

​​הוו​עדה המקומית לתכנון ובנייה חולון
עדכון מאי 2020

פתח דבר:

 1. עבירות בתחום התכנון והבניה הפכו זה מכבר "מכת מדינה". על פניו ובהיעדר מגבלות תקציביות, היה ראוי לאכוף טיפול בכל עבירות הבניה, באשר הן.
  דא עקא, במציאות המוגבלת, במגבלות כוח האדם והתקציב, הרי שאין מנוס מקביעת תעדוף אכיפה, תוך מתן עדיפות לעבירות חמורות יותר וככאלה שהועדה המקומית שמה לעצמה לטפל בקדימות לאחרות.
 2. אופן התעדוף, מטבע הדברים, שונה מועדה אחת לאחרת ונקבע בשיתוף התביעה העירונית, מחלקת הפיקוח על הבניה, מנהל ההנדסה ואגף רישוי בניה ובליווי המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה.
 3. מדיניות זו נתונה לשינויים, נועדה למנוע אכיפה סלקטיבית ולהתאים את אופי האכיפה לצרכי הרשות והתושבים עצמם, בזמן נתון.
 4. מסמך זה הינו שקלול של מדיניות האכיפה ברחבי העיר חולון ותוך יישום הוראות החוק התכנון והבניה (על תיקון 116) וחוק העבירות המנהליות אשר מחיל את החוק על עבירות בתחום התכנון והבניה החל מיום 20.12.18.
 5. מובהר בזאת כי מדובר במסמך מדיניות כללית ונתונה לשינויים וכי כל מקרה ייבחן לגופו על ידי התביעה העירונית, בשיתוף מנהל הפיקוח על הבניה והכל בהתאם למדיניות האכיפה. 
 6. תקנות העבירות המנהליות (עבירות תכנון ובניה), התשע"ז 2017 קובעות את העבירות הבאות כעבירות מנהליות:
  ​​​​​​​​​עבירת הפרת צו מנהלי. 
  עבירה של בניה אסורה לפי סע' 243 (ב) לחוק התכנון והבניה.
  עבירה של בניה אסורה בנסיבות מחמירות, לפי סע' 243 (א) לחוק התכנון והבניה.
  עבירה של שימוש אסור לפי סע' 243 (ה) לחוק התכנון והבניה.
  עבירה של שימוש אסור בנסיבות מחמירות לפי סע' 243(ד) לחוק התכנון והבניה.
 7. משמעות הדבר היא שככלל – חלק נכבד מהעבירות על חוק התכנון והבניה יטופלו במישור של הטלת קנסות מנהליים ורק כחריג יוגשו כתבי אישום.
 8. מדיניות הגשת כתבי אישום תחת הטלת קנס מנהלי:
  ​​כאשר הוטל על פלוני קנס מנהלי ואין היה בדבר כדי להרתיע את אותו אדם מהמשך קיום עבירות.
  כאשר פלוני לא שילם קנסות בעבר והיה צורך בהפעלת הליכי גביה.
  נסיבות עבירה חמורות במיוחד.
 9. יצוין בזאת כי אין במסמך מדיניות זה כדי לכבול את התביעה ו/או הפיקוח על הבניה וכי בכל מקרה ומקרה הדבר נתון לשיקול דעת ונתון לשינויים. התביעה והפיקוח על הבניה רשאים לסטות ממסמך מדיניות זה, במקרים המתאימים ובהתאם לשיקול דעתם.

מדיניות הטיפול בעבירות

 1. מדיניות האכיפה הינה נגזרת של התכליות לטיפול בעבירות תכנון ובניה שהן:
  שמירה על המדיניות התכנונית.
  שמירת הבטיחות.
  קיום שלטון החוק וכיבוד הדין ויישומו.
  מניעת הנאה מפרי העבירה.
 2. כפועל יוצא מכך, סדרי העדיפויות בחריגות בניה יהיו על פיהן, קרי עדיפות גבוהה תהיה לכל מקרה של בניה העלולה להוות סכנה לשלום הציבור, מכל סוג שהיא. כמו כן תינתן עדיפות גבוהה לעבירות בניה אשר יוצרות הפרעה משמעותית מבחינה תכנונית. בנוסף, יטופלו עבירות המניבות רווח כלכלי לנאשמים, שלא יצא חוטא נשכר. מדיניות זו מתווה את האכיפה, והכל בהתאם לשיקול הדעת של הפיקוח על הבנייה והתביעה העירונית.

הפיקוח על הבניה יטפל בעבירות הבאות (אין משמעות לסדר הרשימה):

 1. בניה/שימוש נוגדים תב"ע – פלישות לשטחים פתוחים וקרקעות עירוניות.
 2. בניה במרחב הציבורי – שצ"פ, דרכים ומדרכות.
 3. בניה בשטחים לבנייני ציבור (שב"צ) – בדגש על בניה של מי שאינו בעל זכויות בקרקע ו/או בניה בחריגה מהיתר.
 4. אי קיום צווים מנהליים ושיפוטיים.
 5. פיצול דירות (בניה).
 6. תוספות בניה משמעותיות, בשטח של 25 מ"ר ומעלה.
 7. שימושים חורגים באיזור תעשיה: אולמות אירועים, מכוני עיסוי, ספא וכדומה.
 8. שימושים חורגים בהיקף משמעותי.
 9. בניה חורגת באתרי בניה פעילים.
 10. אכלוס בניינים חדשים ל​לא אישור אכלוס/טופס גמר.
 11. בנייה בקומת מגורים מפולשת, הוספת יחידות דיור.
 12. שימוש חורג - גן ילדים/ פיצול דירות / משרדים / מרפאות / בתי כנסת/ מקוואות (רשימה חלקית).
 13. בנייה בסטייה מהיתר, הריסת חומות ותפיסת קרקע עירונית.

​הפיקוח על הבניה יטפל אף בעבירות הבאות ברף נמוך יותר:

 1. עבירות קלות בשטחים משותפים, עד 25 מ"ר, בשים לב למידת ההפרעה ולפי שקול דעת מנהל הפיקוח על הבניה.
 2. השתלטות על חצרות משותפות – גדרות/שערים/פתיחת יציאה נוספת/ מדרגות/ שימוש כחניה.
 3. השתלטות על גגות – בבנייה (חדרים/פרגולות/הצבת מחסנים) או בחסימת יציאה של האחר.
 4. השתלטות על חלקים משותפים – חדר אשפה/חדר אופניים/ מחסנים – ושימוש חורג באותם חלקים.
 5. שימוש בשטח משותף בחריגה – קרי חריגת בנייה אל תוך המסדרונות והלובי או הצבת מחסנים בחניה.
 6. בשטח פרטי בעבירות של חריגות בנייה- הרחבות שטח עד 25 מ"ר .
 7. בניית פרגולות/סככות והצבת מחסנים – ללא היתר. 
 8. תוספות בניה קשיחה/קלה, שינוי תוואי קרקע והקמת חניות.

​רשימת זוטי דברים

 1. חניה: כולל עמודים, סטופרים, סגירת חניה פרטית במרתף/חניון (ללא שינוי ייעוד) ככל שאין סכנה בטיחותית.
 2. פיתוח קרקע וגינון
 3. ריצוף משטחים, יציקת משטחי בטון בבניין פרטי או בבניין משותף ובתנאי שאינם מהווים בסיס לבניית מבנה ובמידה ואין פגיעה באינסטלציה.
 4. סוככים: מרקיזות מתקפלות בעסקים ובמגורים, ובלבד שאין קיבוע לקרקע (לא כולל סגירות חורף).
 5. חניונית מתקפלת מבד בשטח פרטי של בעל  הנכס ושאינו מחובר פיזית.
 6. סככה (כיסוי בלבד) מבד יוטה ללא אלמנטים קונסטרוקטיביים.
 7. גגונים: גגונים קטנים שאינם בחזית הקדמית .
 8. מזגנים ביתיים (שלא בחזיתות קדמיות של בניינים משותפים) למעט בבניינים חדשים בהם נקבע בהיתר מיקומו של המזגן ו/או בבניינים לשימור.
 9. התקנת ונטה.
 10. אנטנות טלוויזיה ורדיו רגילות למעט אנטנות גדולות המשמשות מערכות כמו מוטורולה​, סלקום ומוקדים.
 11. צלחות לקליטת שידורי לוויינים על גגות מבנים.
 12. מחסומים חשמליים או אחרים בבתים פרטיים ומשותפים ובתנאי שהמחסום נמצא בגבולות המגרש  ואינו מהווה סכנה בטיחותית.
 13. אינסטלציה ואשפה: שינוי ביתני אשפה ,שינוי צינור ביוב בתוך האדמה 
 14. גדרות ומעקות: גדרות מפרידות מרשת בשטח פרטי או רכוש משותף שאינן לחזית הרחוב.
 15. גדרות הפרדה בין שתי חלקות בבתים פרטיים עד לגובה של 1.5 מ' (מהנקודה הנמוכה).
 16. גדר מבד / יוטה וכו', הנסמכת לגדר רשת קיימת, למעט בחזית.
 17. מעקות בטיחותיים מכל סוג בגגות או מרפסות בבעלות הבונה התואמות לחזית המבנה ובאישורו של מהנדס בניין.
 18. שינויי חזית: שינויים בלתי משמעותיים בגודל של פתחים חיצוניים כגון: חלונות ו/או דלתות.
 19. פריצת דלת לשטח משותף בקומת הקרקע, כשהחצר נשארת פתוחה לשימוש יתר הדיירים.
 20. החלפת ויטרינה ישנה באותן מידות שאינה מהווה פגיעה ארכיטקטונית בחזית הבניין ובתנאי שתואם ויטרינות אחרות בבניין.
 21. סורגים ללא תפיסת שטח ועד 30 ס"מ הבלטה.
 22. אדניות שבחזיתות הבניין או בשטח הגג ובתנאי שיש חוות דעת הנדסית בעניין היציבות.
 23. החלפת גג רעפים ללא שינוי קונסטרוקטיבי.
 24. סגירת מתלה כביסה (בבנייה רוויה) ובתנאי שאין שינוי בחזית הבניין ובקונסטרוקציה.
***על אף האמור לעיל, בכל מקרה של בניה העלולה להוות סכנה לשלום הציבור ו/או היוצרות הפרעה משמעותית מבחינה אדריכלית ותכנונית, תבוצע אכיפה, בכפוף להפעלת שיקול דעת.
 
***ברשימה שלעיל יתכנו שינויים, בהתחשב בנסיבות ובהתאם לשיקול דעתם של מנהלת התביעה העירונית ומנהל הפיקוח על הבניה.

***יצוין כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות הרשות לפעול ולבצע אכיפה מכוח חוקי העזר השונים, ובכללם חוק רישוי עסקים, חוק עזר למבנים מסוכנים וכדומה.