הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

לוחות מודעות לשימוש התושבים

ברחבי העיר הוצבו על ידי העירייה לוחות ​מודעות ייעודיים עליהם התושבים מוזמנים להדביק מודעות פרטיות. 
לתשומת לבכם, ניתן להדביק מודעה אחת​ מטעם אנשים פרטיים בלבד, ושגודלה לא יעלה על A4.

מיקומי לוחות מודעות לשימוש התושבים:

תוצאות סינון:

שם רחובמספר רחובמיקום
המצודה1פילבוקסהמצודהפילבוקס
הסבוראים3מרכז קנטור לספורטהסבוראיםמרכז קנטור לספורט
הסנהדרין27מתנ"ס לזרוסהסנהדריןמתנ"ס לזרוס
ויצמן פינת הופייןגן העץ הנדיבויצמן פינת הופייןגן העץ הנדיב
כיכר סטרומה2צמוד לבית הכנסתכיכר סטרומהצמוד לבית הכנסת
רחוב אהרונוביץ40מרכז מסחרירחוב אהרונוביץמרכז מסחרי
רחוב אהרונוביץ פינת רמזליד המקלטרחוב אהרונוביץ פינת רמזליד המקלט
רחוב אחד במאי  פינת הרצפלדעל יד קופת חולים בית רותררחוב אחד במאי  פינת הרצפלדעל יד קופת חולים בית רותר
רחוב אילתעל ליד בית מספר 24רחוב אילתעל ליד בית מספר 24
רחוב אילת פינת חצריםצד מערברחוב אילת פינת חצריםצד מערב
רחוב אילת פינת רחוב ההסתדרותכיכר סירןרחוב אילת פינת רחוב ההסתדרותכיכר סירן
רחוב אלופי צה"ל10בית כנסת עולי גרוזיהרחוב אלופי צה"לבית כנסת עולי גרוזיה
רחוב אלופי צה"ל15לפני שד' ירושלים צמוד לגינה הציבוריתרחוב אלופי צה"ללפני שד' ירושלים צמוד לגינה הציבורית
רחוב אלופי צה"ל26בצמוד לחזית הגינה הציבוריתרחוב אלופי צה"לבצמוד לחזית הגינה הציבורית
רחוב אלופי צה"ל37בית הכנסת היכל רפאלרחוב אלופי צה"לבית הכנסת היכל רפאל
רחוב אלופי צה"ל45בית כנסת צעירי איראןרחוב אלופי צה"לבית כנסת צעירי איראן
רחוב אלופי צה"ל35צמוד לגדר "בית העולה"רחוב אלופי צה"לצמוד לגדר "בית העולה"
רחוב אמוראיםעל יד המרכז המסחרי לפני המדרגותרחוב אמוראיםעל יד המרכז המסחרי לפני המדרגות
רחוב ארבע ארצות פינת ג'סי כהןסמוך לסופר מרקט משמאל לכדור המיחזוררחוב ארבע ארצות פינת ג'סי כהןסמוך לסופר מרקט משמאל לכדור המיחזור
רחוב אשתאול5בית כנסת קדושי בבלרחוב אשתאולבית כנסת קדושי בבל
רחוב ביאליק29צמוד לבית הכנסתרחוב ביאליקצמוד לבית הכנסת
רחוב בית לחם פינת קרן היסודצמוד לחומה מימין למכולתרחוב בית לחם פינת קרן היסודצמוד לחומה מימין למכולת
רחוב בן עמרםשכונת השומרוניםרחוב בן עמרםשכונת השומרונים
רחוב בר-לבקיר "יינות ביתן" בכניסה המערביתרחוב בר-לבקיר "יינות ביתן" בכניסה המערבית
רחוב גאולים פינת התחיה 2948מימין לארון בזק צמוד למעקה הבטיחותרחוב גאולים פינת התחיה 29מימין לארון בזק צמוד למעקה הבטיחות
רחוב גבעת התחמושתמול המתנ"ס מאחורי סככת האוטובוסרחוב גבעת התחמושתמול המתנ"ס מאחורי סככת האוטובוס
רחוב גבעת התחמושתמרכז הפיס קריית שרתרחוב גבעת התחמושתמרכז הפיס קריית שרת
רחוב גבעת התחמושת19מול מקלט 63 מימין לארון בזקרחוב גבעת התחמושתמול מקלט 63 מימין לארון בזק
רחוב גולומבפינת טשרניחובסקי ליד מתקני הכושררחוב גולומבפינת טשרניחובסקי ליד מתקני הכושר
רחוב דן שומרוןמאחורי תחנת דלק "היובל"רחוב דן שומרוןמאחורי תחנת דלק "היובל"
רחוב ה' באייר פינת יצחק שדהבפינה הדרומית על הקיררחוב ה' באייר פינת יצחק שדהבפינה הדרומית על הקיר
רחוב הבנים פינת חזית חמשבצמוד לחומת הגדררחוב הבנים פינת חזית חמשבצמוד לחומת הגדר
רחוב ההסתדרותפינת פיכמן בתחילת המרכז המסחרירחוב ההסתדרותפינת פיכמן בתחילת המרכז המסחרי
רחוב הופיין52על יד המרכז המסחרירחוב הופייןעל יד המרכז המסחרי
רחוב הופיין17צמוד לבית הכנסתרחוב הופייןצמוד לבית הכנסת
רחוב החצ"ב53על יד מקלט 53 על יד בית הכנסתרחוב החצ"בעל יד מקלט 53 על יד בית הכנסת
רחוב הכנסת8תיכון איילוןרחוב הכנסתתיכון איילון
רחוב המצודהבכניסה לפילבוקס צמוד לגדררחוב המצודהבכניסה לפילבוקס צמוד לגדר
רחוב המצודה1בית הכנסת בית כורשרחוב המצודהבית הכנסת בית כורש
רחוב המצודה24מול מרכז מסחרי קטןרחוב המצודהמול מרכז מסחרי קטן
רחוב הנביאים37בית כנסתרחוב הנביאיםבית כנסת
רחוב הנחושתבכניסה לחוות הגלריהרחוב הנחושתבכניסה לחוות הגלריה
רחוב הסהנדרין25על יד גדר קופת חולים - על יד ספסל ישיבהרחוב הסהנדריןעל יד גדר קופת חולים - על יד ספסל ישיבה
רחוב הסיגלון12מתנ"ס נאות שושוניםרחוב הסיגלוןמתנ"ס נאות שושונים
רחוב הסנהדרין27בית כנסתרחוב הסנהדריןבית כנסת
רחוב הסתדרות104על יד ברז השריפהרחוב הסתדרותעל יד ברז השריפה
רחוב הסתדרות110משמאל לארון בזקרחוב הסתדרותמשמאל לארון בזק
רחוב הסתדרות36משמאל לקיוסק ליד הדואררחוב הסתדרותמשמאל לקיוסק ליד הדואר
רחוב הסתדרות פינת חנקין80משמאל למתקן המיחזוררחוב הסתדרות פינת חנקיןמשמאל למתקן המיחזור
רחוב הסתדרות פינת מוצקיןמצד שמאל קיר מערבירחוב הסתדרות פינת מוצקיןמצד שמאל קיר מערבי
רחוב העבודהגן התנאיםרחוב העבודהגן התנאים
רחוב העצמון פינת הכנסתבגומחה של גדר בי"ס איילוןרחוב העצמון פינת הכנסתבגומחה של גדר בי"ס איילון
רחוב הערבה פינת חלץצמוד לארון חשמלרחוב הערבה פינת חלץצמוד לארון חשמל
רחוב הפרדסעל יד קופ"ח (בפינה הדרום מזרחית ע"י עמוד ריק)רחוב הפרדסעל יד קופ"ח (בפינה הדרום מזרחית ע"י עמוד ריק)
רחוב הציפורןבמגרש החנייה סמוך למקלטרחוב הציפורןבמגרש החנייה סמוך למקלט
רחוב הרב קוקליד בית הכנסת הגדולרחוב הרב קוקליד בית הכנסת הגדול
רחוב השומר19בצמוד לקיר מרכז מסחרירחוב השומרבצמוד לקיר מרכז מסחרי
רחוב השופטים12צמוד לגדר הגינהרחוב השופטיםצמוד לגדר הגינה
רחוב השילוח23בצמוד לגדר המקווה (סמוך למרכז גיל הזהב)רחוב השילוחבצמוד לגדר המקווה (סמוך למרכז גיל הזהב)
רחוב השילוח23בית כנסתרחוב השילוחבית כנסת
רחוב התנאים5סמוך למרכז המסחרי מאחורי ארון בזקרחוב התנאיםסמוך למרכז המסחרי מאחורי ארון בזק
רחוב וייצמן45מול בנק הפועליםרחוב וייצמןמול בנק הפועלים
רחוב זרובבל5צמוד לבית הכנסתרחוב זרובבלצמוד לבית הכנסת
רחוב חביבה רייך20בית הכנסת גבורת ישראלרחוב חביבה רייךבית הכנסת גבורת ישראל
רחוב חומה ומגדל18צמוד לבית הכנסתרחוב חומה ומגדלצמוד לבית הכנסת
רחוב חומה ומגדל פינת בילובצמוד לקיר בטון לבןרחוב חומה ומגדל פינת בילובצמוד לקיר בטון לבן
רחוב חומה ומגדל   .על יד גן הרצל ,מימין לקיוסקרחוב חומה ומגדל   .על יד גן הרצל ,מימין לקיוסק
רחוב חזית חמש10בית כנסתרחוב חזית חמשבית כנסת
רחוב חזית חמשמול בית ספר המגינים בית כנסתרחוב חזית חמשמול בית ספר המגינים בית כנסת
רחוב חזית חמשבכניסה למתנ"ס קליין צמוד לקיררחוב חזית חמשבכניסה למתנ"ס קליין צמוד לקיר
רחוב חזית חמשבפינה המזרחית (בגדר בי"ס המגינים בצד ימין לספסל ישיבה)רחוב חזית חמשבפינה המזרחית (בגדר בי"ס המגינים בצד ימין לספסל ישיבה)
רחוב חזית חמשצמוד לבית הכנסת הסמוך למתנ"ס קלייןרחוב חזית חמשצמוד לבית הכנסת הסמוך למתנ"ס קליין
רחוב חזית חמשבכניסה למתנ"ס קלייןרחוב חזית חמשבכניסה למתנ"ס קליין
רחוב חנקין115סמוך לחנית הקניון- בפינה המזרחית ברצועת החול בצמוד לארון בזקרחוב חנקיןסמוך לחנית הקניון- בפינה המזרחית ברצועת החול בצמוד לארון בזק
רחוב חנקיןעל יד קולנוע סבוי - בין העמודים בצמוד  למעקה עץ, צד מערברחוב חנקיןעל יד קולנוע סבוי - בין העמודים בצמוד  למעקה עץ, צד מערב
רחוב חנקין109בתוך קמפוס חנקין לפני הכניסה למרכז טיפ טףרחוב חנקיןבתוך קמפוס חנקין לפני הכניסה למרכז טיפ טף
רחוב חנקין פינת חומה ומגדלעל יד תחנת אוטובוס צמוד לגדר  צד מזרחרחוב חנקין פינת חומה ומגדלעל יד תחנת אוטובוס צמוד לגדר  צד מזרח
רחוב יוטבתה7צמוד לבית הכנסתרחוב יוטבתהצמוד לבית הכנסת
רחוב יום הכיפוריםצמוד לגבר בי"ס שרתרחוב יום הכיפוריםצמוד לגבר בי"ס שרת
רחוב יעבץ9בית כנסת "זכר לקדושים"רחוב יעבץבית כנסת "זכר לקדושים"
רחוב יצחק רביןעל קיר "מק'דונלד" מימין, מטר מצד ארון בזקרחוב יצחק רביןעל קיר "מק'דונלד" מימין, מטר מצד ארון בזק
רחוב ירמיהומרכז מסחרירחוב ירמיהומרכז מסחרי
רחוב ישעיהו16לפני הכניסה למתנ"ס נווה ארזיםרחוב ישעיהולפני הכניסה למתנ"ס נווה ארזים
רחוב לנדאו16מרכז מסחרירחוב לנדאומרכז מסחרי
רחוב לסקוב מול14מימין לפח אשפה בסמוך לגדר נמוכהרחוב לסקוב מולמימין לפח אשפה בסמוך לגדר נמוכה
רחוב מבצע סיני פינת גבעתיבמדרכה מזרחית סמוך לאשפתוןרחוב מבצע סיני פינת גבעתיבמדרכה מזרחית סמוך לאשפתון
רחוב מוטה גורמרכז פיס בגיןרחוב מוטה גורמרכז פיס בגין
רחוב מוטה גורמרכז פיס רבין (סמוך לחדר אשפה)רחוב מוטה גורמרכז פיס רבין (סמוך לחדר אשפה)
רחוב מוטה גורמרכז פיס בגיןרחוב מוטה גורמרכז פיס בגין
רחוב מעלותמשמאל למתקן המיחזור במרכז המסחרירחוב מעלותמשמאל למתקן המיחזור במרכז המסחרי
רחוב מפרץ שלמהלפני רחוב הר צופים בין שתי סככות האוטובוס בקיר גן ציבורירחוב מפרץ שלמהלפני רחוב הר צופים בין שתי סככות האוטובוס בקיר גן ציבורי
רחוב מפרץ שלמה פינת הר הצופיםמימין לטלפון הציבורי (סמוך למרכז המסחרי)רחוב מפרץ שלמה פינת הר הצופיםמימין לטלפון הציבורי (סמוך למרכז המסחרי)
רחוב משה שרת13בגב סככות האוטבוסרחוב משה שרתבגב סככות האוטבוס
רחוב משה שרת39בפינה הצפונית מצד ימין (על יד סככת האוטובוס).רחוב משה שרתבפינה הצפונית מצד ימין (על יד סככת האוטובוס).
רחוב נחמיה15בית כנסת אביר יעקברחוב נחמיהבית כנסת אביר יעקב
רחוב נחמיה פינת חובב9מול בית הכנסתרחוב נחמיה פינת חובבמול בית הכנסת
רחוב נעמי שמר פינת ברקתגן נעמי שמררחוב נעמי שמר פינת ברקתגן נעמי שמר
רחוב סוקולובפינת קראוזהרחוב סוקולובפינת קראוזה
רחוב סוקולוב פינת שנקרבנייני צמרת/חזיתרחוב סוקולוב פינת שנקרבנייני צמרת/חזית
רחוב סיגלון12מתנ"ס נאות שושניםרחוב סיגלוןמתנ"ס נאות שושנים
רחוב עין גדי1צמוד לבית הכנסתרחוב עין גדיצמוד לבית הכנסת
רחוב עין יהבבכניסה לגן מול קופת חוליםרחוב עין יהבבכניסה לגן מול קופת חולים
רחוב פנחס איילוןגן גורים כניסה ראשיתרחוב פנחס איילוןגן גורים כניסה ראשית
רחוב פנחס איילוןגן גורים כניסה אחריתרחוב פנחס איילוןגן גורים כניסה אחרית
רחוב פנחס איילון13מרכז מסחרירחוב פנחס איילוןמרכז מסחרי
רחוב פנחס לבון פינת ברקתצמוד לסל אשפה (סמוך לביטוח לאומי)רחוב פנחס לבון פינת ברקתצמוד לסל אשפה (סמוך לביטוח לאומי)
רחוב פרופסור שור פינת הנביאיםמימין למתקן המיחזור (סמוך למרכז המסחרי)רחוב פרופסור שור פינת הנביאיםמימין למתקן המיחזור (סמוך למרכז המסחרי)
רחוב פרישמן פינת התומרמול הגינה הציבוריתרחוב פרישמן פינת התומרמול הגינה הציבורית
רחוב צפת פינת גבעת התחמושתמימין לארון בזק (סמוך למיני מרקט)רחוב צפת פינת גבעת התחמושתמימין לארון בזק (סמוך למיני מרקט)
רחוב קפאח18צמוד לבית הכנסתרחוב קפאחצמוד לבית הכנסת
רחוב קראוזהבין סוקולוב לרחוב הסרחוב קראוזהבין סוקולוב לרחוב הס
רחוב קרית שמונה פינת מפרץ שלמהליד בית הכנסת (סמוך למרכז המסחרי)רחוב קרית שמונה פינת מפרץ שלמהליד בית הכנסת (סמוך למרכז המסחרי)
רחוב קרן היסוד1רחבת המרכז המסחרירחוב קרן היסודרחבת המרכז המסחרי
רחוב קרן היסוד פינת קרית שמונהמימין למספרה (סמוך למרכז המסחרי)רחוב קרן היסוד פינת קרית שמונהמימין למספרה (סמוך למרכז המסחרי)
רחוב רבינוביץ20קניון סאדאברחוב רבינוביץקניון סאדאב
רחוב רבינוביץמול מרכז מסחרי "דרגות", בצד המזרחי (מול שלט של קופ"ח מאוחדת)רחוב רבינוביץמול מרכז מסחרי "דרגות", בצד המזרחי (מול שלט של קופ"ח מאוחדת)
רחוב רמב"ם23בית הכנסת רמב"םרחוב רמב"םבית הכנסת רמב"ם
רחוב רמת הגולן15מימין לתחנת אוטובוסרחוב רמת הגולןמימין לתחנת אוטובוס
רחוב רפאל איתן6מרכז לבריאות האישהרחוב רפאל איתןמרכז לבריאות האישה
רחוב רפאל איתן12גן מעגליםרחוב רפאל איתןגן מעגלים
רחוב שדרות ירושלים156בחזית צמוד לקיר (סמוך למשרד הפנים)רחוב שדרות ירושליםבחזית צמוד לקיר (סמוך למשרד הפנים)
רחוב שדרות ירושלים סרליןעל יד ויצורחוב שדרות ירושלים סרליןעל יד ויצו
רחוב שטרוק8בית כנסת בית אלרחוב שטרוקבית כנסת בית אל
רחוב שיבת ציוןסמוך למקווה צמוד לגדררחוב שיבת ציוןסמוך למקווה צמוד לגדר
רחוב שנקרע"י קולנוע ארמוןרחוב שנקרע"י קולנוע ארמון
רחוב שער האריותמימין לארון בזק (סמוך לבי"ס יסודי)רחוב שער האריותמימין לארון בזק (סמוך לבי"ס יסודי)
רחוב שער ציוןבסמוך לגדר בי"ס ניב (בכניסה לחניה, בפינה הימנית)רחוב שער ציוןבסמוך לגדר בי"ס ניב (בכניסה לחניה, בפינה הימנית)
רחוב  יצחק ניסיםעל קיר מרכז המסחרי, קרית מיכהרחוב  יצחק ניסיםעל קיר מרכז המסחרי, קרית מיכה
שדרות בן גוריוןגן הבניםשדרות בן גוריוןגן הבנים
שדרות לוי אשכולבסמוך לגינת כלבים קוגלשדרות לוי אשכולבסמוך לגינת כלבים קוגל

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

שעות קבלת קהל

​א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל