הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

לוחות מודעות לשימוש התושבים

ברחבי העיר הוצבו על ידי העירייה לוחות ​מודעות ייעודיים עליהם התושבים מוזמנים להדביק מודעות פרטיות. 
לתשומת לבכם, ניתן להדביק מודעה אחת​ מטעם אנשים פרטיים בלבד, ושגודלה לא יעלה על A4.

מיקומי לוחות מודעות לשימוש התושבים:

תוצאות סינון:

שם רחובמספר רחובמיקום
אהרונוביץ40מרכז מסחריאהרונוביץמרכז מסחרי
אהרונוביץ פינת רמזליד המקלטאהרונוביץ פינת רמזליד המקלט
אחד במאי  פינת הרצפלדעל יד קופת חולים בית רותראחד במאי  פינת הרצפלדעל יד קופת חולים בית רותר
אילתעל ליד בית מספר 24אילתעל ליד בית מספר 24
אילת פינת חצריםצד מערבאילת פינת חצריםצד מערב
אילת פינת רחוב ההסתדרותכיכר סירןאילת פינת רחוב ההסתדרותכיכר סירן
אלופי צה"ל10בית כנסת עולי גרוזיהאלופי צה"לבית כנסת עולי גרוזיה
אלופי צה"ל15לפני שד' ירושלים צמוד לגינה הציבוריתאלופי צה"ללפני שד' ירושלים צמוד לגינה הציבורית
אלופי צה"ל26בצמוד לחזית הגינה הציבוריתאלופי צה"לבצמוד לחזית הגינה הציבורית
אלופי צה"ל37בית הכנסת היכל רפאלאלופי צה"לבית הכנסת היכל רפאל
אלופי צה"ל45בית כנסת צעירי איראןאלופי צה"לבית כנסת צעירי איראן
אלופי צה"ל35צמוד לגדר "בית העולה"אלופי צה"לצמוד לגדר "בית העולה"
אמוראיםעל יד המרכז המסחרי לפני המדרגותאמוראיםעל יד המרכז המסחרי לפני המדרגות
ארבע ארצות פינת ג'סי כהןסמוך לסופר מרקט משמאל לכדור המיחזורארבע ארצות פינת ג'סי כהןסמוך לסופר מרקט משמאל לכדור המיחזור
אשתאול5בית כנסת קדושי בבלאשתאולבית כנסת קדושי בבל
ביאליק29צמוד לבית הכנסתביאליקצמוד לבית הכנסת
בית לחם פינת קרן היסודצמוד לחומה מימין למכולתבית לחם פינת קרן היסודצמוד לחומה מימין למכולת
בן עמרםשכונת השומרוניםבן עמרםשכונת השומרונים
בר-לבקיר "יינות ביתן" בכניסה המערביתבר-לבקיר "יינות ביתן" בכניסה המערבית
גאולים42בסמוך לגינת הנצחהגאוליםבסמוך לגינת הנצחה
גאולים פינת התחיה 2948מימין לארון בזק צמוד למעקה הבטיחותגאולים פינת התחיה 29מימין לארון בזק צמוד למעקה הבטיחות
גבעת התחמושתמול המתנ"ס מאחורי סככת האוטובוסגבעת התחמושתמול המתנ"ס מאחורי סככת האוטובוס
גבעת התחמושתמרכז הפיס קריית שרתגבעת התחמושתמרכז הפיס קריית שרת
גבעת התחמושת19מול מקלט 63 מימין לארון בזקגבעת התחמושתמול מקלט 63 מימין לארון בזק
גולדה מאיר5בסמוך לתחנת אוטובוסגולדה מאירבסמוך לתחנת אוטובוס
גולומבפינת טשרניחובסקי ליד מתקני הכושרגולומבפינת טשרניחובסקי ליד מתקני הכושר
דוד אלעזר25בסמוך לתחנת אוטובוסדוד אלעזרבסמוך לתחנת אוטובוס
ה' באייר פינת יצחק שדהבפינה הדרומית על הקירה' באייר פינת יצחק שדהבפינה הדרומית על הקיר
הבנים פינת חזית חמשבצמוד לחומת הגדרהבנים פינת חזית חמשבצמוד לחומת הגדר
ההסתדרותפינת פיכמן בתחילת המרכז המסחריההסתדרותפינת פיכמן בתחילת המרכז המסחרי
ההסתדרות104על יד ברז השריפהההסתדרותעל יד ברז השריפה
ההסתדרות110משמאל לארון בזקההסתדרותמשמאל לארון בזק
ההסתדרות36משמאל לקיוסק ליד הדוארההסתדרותמשמאל לקיוסק ליד הדואר
ההסתדרות100במרכז המסחריההסתדרותבמרכז המסחרי
ההסתדרות פינת חנקין80משמאל למתקן המיחזורההסתדרות פינת חנקיןמשמאל למתקן המיחזור
ההסתדרות פינת מוצקיןמצד שמאל קיר מערביההסתדרות פינת מוצקיןמצד שמאל קיר מערבי
הופיין52על יד המרכז המסחריהופייןעל יד המרכז המסחרי
הופיין17צמוד לבית הכנסתהופייןצמוד לבית הכנסת
החצ"ב53על יד מקלט 53 על יד בית הכנסתהחצ"בעל יד מקלט 53 על יד בית הכנסת
הכנסת8תיכון איילוןהכנסתתיכון איילון
המצודהבכניסה לפילבוקס צמוד לגדרהמצודהבכניסה לפילבוקס צמוד לגדר
המצודה1בית הכנסת בית כורשהמצודהבית הכנסת בית כורש
המצודה24מול מרכז מסחרי קטןהמצודהמול מרכז מסחרי קטן
המצודה1פילבוקסהמצודהפילבוקס
הנביאים37בית כנסתהנביאיםבית כנסת
הנחושתבכניסה לחוות הגלריההנחושתבכניסה לחוות הגלריה
הסבוראים3מרכז קנטור לספורטהסבוראיםמרכז קנטור לספורט
הסהנדרין25על יד גדר קופת חולים - על יד ספסל ישיבההסהנדריןעל יד גדר קופת חולים - על יד ספסל ישיבה
הסיגלון12מתנ"ס נאות שושוניםהסיגלוןמתנ"ס נאות שושונים
הסנהדרין27מתנ"ס לזרוסהסנהדריןמתנ"ס לזרוס
הסנהדרין27בית כנסתהסנהדריןבית כנסת
העבודהגן התנאיםהעבודהגן התנאים
העצמון פינת הכנסתבגומחה של גדר בי"ס איילוןהעצמון פינת הכנסתבגומחה של גדר בי"ס איילון
הערבה פינת חלץצמוד לארון חשמלהערבה פינת חלץצמוד לארון חשמל
הפרדסעל יד קופ"ח (בפינה הדרום מזרחית ליד עמוד ריק)הפרדסעל יד קופ"ח (בפינה הדרום מזרחית ליד עמוד ריק)
הציפורןבמגרש החנייה סמוך למקלטהציפורןבמגרש החנייה סמוך למקלט
הרב קוקליד בית הכנסת הגדולהרב קוקליד בית הכנסת הגדול
השומר19בצמוד לקיר מרכז מסחריהשומרבצמוד לקיר מרכז מסחרי
השופטים12צמוד לגדר הגינההשופטיםצמוד לגדר הגינה
השילוח23בצמוד לגדר המקווה (סמוך למרכז גיל הזהב)השילוחבצמוד לגדר המקווה (סמוך למרכז גיל הזהב)
השילוח23בית כנסתהשילוחבית כנסת
התנאים5סמוך למרכז המסחרי מאחורי ארון בזקהתנאיםסמוך למרכז המסחרי מאחורי ארון בזק
וייצמן45מול בנק הפועליםוייצמןמול בנק הפועלים
ויצמן51בסמוך לתחנת אוטובוסויצמןבסמוך לתחנת אוטובוס
ויצמן פינת הופייןגן העץ הנדיבויצמן פינת הופייןגן העץ הנדיב
זרובבל5צמוד לבית הכנסתזרובבלצמוד לבית הכנסת
חביבה רייך20בית הכנסת גבורת ישראלחביבה רייךבית הכנסת גבורת ישראל
חומה ומגדלעל יד גן הרצל, מימין לקיוסקחומה ומגדלעל יד גן הרצל, מימין לקיוסק
חומה ומגדל18צמוד לבית הכנסתחומה ומגדלצמוד לבית הכנסת
חומה ומגדל פינת בילובצמוד לקיר בטון לבןחומה ומגדל פינת בילובצמוד לקיר בטון לבן
חזית חמש10בית כנסתחזית חמשבית כנסת
חזית חמשמול בית ספר המגינים, בית כנסתחזית חמשמול בית ספר המגינים, בית כנסת
חזית חמשבכניסה למתנ"ס קליין צמוד לקירחזית חמשבכניסה למתנ"ס קליין צמוד לקיר
חזית חמשבפינה המזרחית (בגדר בי"ס המגינים בצד ימין לספסל ישיבה)חזית חמשבפינה המזרחית (בגדר בי"ס המגינים בצד ימין לספסל ישיבה)
חזית חמשצמוד לבית הכנסת הסמוך למתנ"ס קלייןחזית חמשצמוד לבית הכנסת הסמוך למתנ"ס קליין
חזית חמשבכניסה למתנ"ס קלייןחזית חמשבכניסה למתנ"ס קליין
חנקין115סמוך לחנית הקניון- בפינה המזרחית ברצועת החול בצמוד לארון בזקחנקיןסמוך לחנית הקניון- בפינה המזרחית ברצועת החול בצמוד לארון בזק
חנקיןעל יד קולנוע סבוי - בין העמודים בצמוד  למעקה עץ, צד מערבחנקיןעל יד קולנוע סבוי - בין העמודים בצמוד  למעקה עץ, צד מערב
חנקין109בתוך קמפוס חנקין לפני הכניסה למרכז טיפ טףחנקיןבתוך קמפוס חנקין לפני הכניסה למרכז טיפ טף
חנקין פינת חומה ומגדלעל יד תחנת אוטובוס צמוד לגדר  צד מזרחחנקין פינת חומה ומגדלעל יד תחנת אוטובוס צמוד לגדר  צד מזרח
יוטבתה7צמוד לבית הכנסתיוטבתהצמוד לבית הכנסת
יום הכיפוריםצמוד לגבר בי"ס שרתיום הכיפוריםצמוד לגבר בי"ס שרת
יעבץ9בית כנסת "זכר לקדושים"יעבץבית כנסת "זכר לקדושים"
יצחק ניסיםעל קיר מרכז המסחרי, קרית מיכהיצחק ניסיםעל קיר מרכז המסחרי, קרית מיכה
יצחק רביןעל קיר "מק'דונלד" מימין, מטר מצד ארון בזקיצחק רביןעל קיר "מק'דונלד" מימין, מטר מצד ארון בזק
ירמיהומרכז מסחריירמיהומרכז מסחרי
ישעיהו16לפני הכניסה למתנ"ס נווה ארזיםישעיהולפני הכניסה למתנ"ס נווה ארזים
ישראל גלילי1בסמוך לגינת כלביםישראל גליליבסמוך לגינת כלבים
כיכר סטרומה2צמוד לבית הכנסתכיכר סטרומהצמוד לבית הכנסת
לנדאו16מרכז מסחרילנדאומרכז מסחרי
לסקוב14מימין לפח אשפה בסמוך לגדר נמוכהלסקובמימין לפח אשפה בסמוך לגדר נמוכה
מבצע סיני פינת גבעתיבמדרכה מזרחית סמוך לאשפתוןמבצע סיני פינת גבעתיבמדרכה מזרחית סמוך לאשפתון
מוטה גורמרכז פיס בגיןמוטה גורמרכז פיס בגין
מוטה גורמרכז פיס רבין (סמוך לחדר אשפה)מוטה גורמרכז פיס רבין (סמוך לחדר אשפה)
מוטה גורמרכז פיס בגיןמוטה גורמרכז פיס בגין
מעלותמשמאל למתקן המיחזור במרכז המסחרימעלותמשמאל למתקן המיחזור במרכז המסחרי
מפרץ שלמהלפני רחוב הר צופים בין שתי סככות האוטובוס בקיר גן ציבורימפרץ שלמהלפני רחוב הר צופים בין שתי סככות האוטובוס בקיר גן ציבורי
מפרץ שלמה פינת הר הצופיםמימין לטלפון הציבורי (סמוך למרכז המסחרי)מפרץ שלמה פינת הר הצופיםמימין לטלפון הציבורי (סמוך למרכז המסחרי)
משה שרת13בגב סככות האוטבוסמשה שרתבגב סככות האוטבוס
משה שרת39בפינה הצפונית מצד ימין (על יד סככת האוטובוס).משה שרתבפינה הצפונית מצד ימין (על יד סככת האוטובוס).
נחמיה15בית כנסת אביר יעקבנחמיהבית כנסת אביר יעקב
נחמיה פינת חובב9מול בית הכנסתנחמיה פינת חובבמול בית הכנסת
נעמי שמר פינת ברקתגן נעמי שמרנעמי שמר פינת ברקתגן נעמי שמר
סוקולובפינת קראוזהסוקולובפינת קראוזה
סוקולוב פינת שנקרבנייני צמרת/חזיתסוקולוב פינת שנקרבנייני צמרת/חזית
סיגלון12מתנ"ס נאות שושניםסיגלוןמתנ"ס נאות שושנים
עין גדי1צמוד לבית הכנסתעין גדיצמוד לבית הכנסת
עין יהבבכניסה לגן מול קופת חוליםעין יהבבכניסה לגן מול קופת חולים
פנחס איילוןגן גורים כניסה ראשיתפנחס איילוןגן גורים כניסה ראשית
פנחס איילוןגן גורים כניסה אחריתפנחס איילוןגן גורים כניסה אחרית
פנחס איילון13מרכז מסחריפנחס איילוןמרכז מסחרי
פנחס לבון פינת ברקתצמוד לסל אשפה (סמוך לביטוח לאומי)פנחס לבון פינת ברקתצמוד לסל אשפה (סמוך לביטוח לאומי)
פרופסור שור34בסמוך לגינת כלבים (חורשת נווה ארזים)פרופסור שורבסמוך לגינת כלבים (חורשת נווה ארזים)
פרופסור שור פינת הנביאיםמימין למתקן המיחזור (סמוך למרכז המסחרי)פרופסור שור פינת הנביאיםמימין למתקן המיחזור (סמוך למרכז המסחרי)
פרישמן פינת התומרמול הגינה הציבוריתפרישמן פינת התומרמול הגינה הציבורית
צפת פינת גבעת התחמושתמימין לארון בזק (סמוך למיני מרקט)צפת פינת גבעת התחמושתמימין לארון בזק (סמוך למיני מרקט)
קדושי קהיר23במרכז המסחריקדושי קהירבמרכז המסחרי
קפאח18צמוד לבית הכנסתקפאחצמוד לבית הכנסת
קראוזהבין סוקולוב לרחוב הסקראוזהבין סוקולוב לרחוב הס
קרית שמונה פינת מפרץ שלמהליד בית הכנסת (סמוך למרכז המסחרי)קרית שמונה פינת מפרץ שלמהליד בית הכנסת (סמוך למרכז המסחרי)
קרן היסוד1רחבת המרכז המסחריקרן היסודרחבת המרכז המסחרי
קרן היסוד פינת קרית שמונהמימין למספרה (סמוך למרכז המסחרי)קרן היסוד פינת קרית שמונהמימין למספרה (סמוך למרכז המסחרי)
רבינוביץ20קניון סאדאברבינוביץקניון סאדאב
רבינוביץמול מרכז מסחרי "דרגות", בצד המזרחי (מול שלט של קופ"ח מאוחדת)רבינוביץמול מרכז מסחרי "דרגות", בצד המזרחי (מול שלט של קופ"ח מאוחדת)
רחוב דן שומרוןמאחורי תחנת דלק "היובל"רחוב דן שומרוןמאחורי תחנת דלק "היובל"
רמב"ם23בית הכנסת רמב"םרמב"םבית הכנסת רמב"ם
רמת הגולן15מימין לתחנת אוטובוסרמת הגולןמימין לתחנת אוטובוס
רפאל איתן6מרכז לבריאות האישהרפאל איתןמרכז לבריאות האישה
רפאל איתן12גן מעגליםרפאל איתןגן מעגלים
שדרות בן גוריוןגן הבניםשדרות בן גוריוןגן הבנים
שדרות ירושלים156בחזית צמוד לקיר (סמוך למשרד הפנים)שדרות ירושליםבחזית צמוד לקיר (סמוך למשרד הפנים)
שדרות ירושלים סרליןעל יד ויצושדרות ירושלים סרליןעל יד ויצו
שדרות ירושלים פינת הלהבבסמוך לתחנת אוטובוסשדרות ירושלים פינת הלהבבסמוך לתחנת אוטובוס
שדרות לוי אשכולבסמוך לגינת כלבים קוגלשדרות לוי אשכולבסמוך לגינת כלבים קוגל
שטרוק8בית כנסת בית אלשטרוקבית כנסת בית אל
שיבת ציוןסמוך למקווה צמוד לגדרשיבת ציוןסמוך למקווה צמוד לגדר
שנקרליד קולנוע ארמוןשנקרליד קולנוע ארמון
שנקר12בסמוך לגן סיפורשנקרבסמוך לגן סיפור
שער האריותמימין לארון בזק (סמוך לבי"ס יסודי)שער האריותמימין לארון בזק (סמוך לבי"ס יסודי)
שער ציוןבסמוך לגדר בי"ס ניב (בכניסה לחניה, בפינה הימנית)שער ציוןבסמוך לגדר בי"ס ניב (בכניסה לחניה, בפינה הימנית)
ששת הימים7בסמוך למרכז המסחריששת הימיםבסמוך למרכז המסחרי

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

שעות קבלת קהל

א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל