הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הצבת שילוט אלקטרוני

​​​​​​​​​​​​​​​​מהו שלט אלקטרוני/דיגיטלי?

שלט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, אופטיים, או חשמליים לרבות בדרך הסרטה, הקרנה או בדרך של תמונות, תכנים או מצגים מתחלפים.

​היתר להצבת שלט אלקטרוני/דיגיטלי

לא יינתן היתר לשילוט אלקטרוני, אלא אם כן הצנרת בה מועברים כבלי החשמל לשילוט מוסתרת והתקנת השלט נעשתה ונבדקה ע"י חשמלאי מוסמך, כולל אישור בכתב על כך.

הנחיות להצבת שלט אלקטרוני/דיגיטלי ברחבי העיר

  1. שלט שמותקן על מתקן עצמאי מחייב הליך קבלת היתר בנייה עפ"י תקנות התִכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר, תשע"ד – 2014), בנוסף לקבלת היתר לשלט, מערך​ חזות העיר, כמוגדר בחוק העזר העירוני חולון​ (שילוט), התשס"ג – 2003.
  2. השלט לא יהווה הפרעה או מטרד לתושבי הסביבה, להולכי רגל או לנהגים.
  3. יודגש כי השילוט לא יגרום לסיכונים בטיחותיים ובתוך כך לא יסנוור או ירצד, וכן לא יגרום כל הפרעה במרחב הציבורי. 
  4. עוצמת התאורה תעומעם בשעות החשיכה, ייתכן כי ההיתר להצבת השלט תותנה בכיבויו בשעות הלילה, בהתאם למיקום השלט ולגודלו.
  5. שלט שיימצא כי מהווה  מטרד חזותי או בטיחותי או שאינו עומד בכל תנאי ההיתר שניתנו לו - תידרש הסרתו. הסרת השילוט תהיה באחריות בעל העסק בו מוצב השילוט, באם לא יוסר השלט על ידי בעליו, תפעל העירייה להסרתו ובעל השילוט יחויב בהוצאות ההסרה.

פרסום על גבי שלט אלקטרוני/דיגיטלי

יודגש כי כלל המסרים והפרסומים שיוצגו על גבי השלט, יכללו אך ורק פרסום לשירותים או מוצרים הניתנים בבית העסק בו הוא מותקן ובכל מקרה, לא יפורסמו שירותים או מוצרים לגורמים חיצוניים או עסקים אשר אינם מצויים או נמכרים בבית העסק. העירייה תשמור לעצמה את הזכות לפסול פרסום, שבוצע על גבי המתקן או את המשך פרסומו או עריכת שינויים בו, בכל עת במהלך תקופת ההיתר.​​​

אגרת שילוט

הצבת שלט אלקטרוני תחוייב באגרת שילוט מיום התקנתו ובהתאם למוגדר בחוק העזר העירוני חולון​ (שילוט), התשס"ג – 2003 ולתעריפים העדכניים למועד החיוב.​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

קבלת קהל

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל