הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הצבת שילוט באיזור התעשייה

​​​​הנחיות וקריטריונים להצבת שילוט באיזור התעשייה

קריטריונים להצבת שילוט באזור התעשייה (לא כולל המרחב התחום עפ"י תוכנית ח/152/ 3 (*))

גידור מגרשים ריקים – כשאין גדר

 • הן הגדר והן השילוט שיותקן עליה - טוענים היתר בנייה כחוק.
 • הגדר תהא עשויה איסכורית, או חומר אחר בצבע אחיד מבחינה חזותית.
 • גובה הגדר יהיה אחיד מינימום 2 מטר, מקסימום  3 מטר, לאורך כל הגדר, ומפני הקרקע, ובמקטעים בהם יש שיפוע בכביש, יש להתקין הגדר בקטעים אילו עד 3 מ' גובה, בהסטה עפ"י השיפוע.
 • צבע הגדר בחזית הפונה לשטח הרחוב ו/או לכל שטח ציבורי אחר יהיה בגוון ניטרלי ​בהיר.

תקני פרסום ע"ג גדרות קיימות

 • כל גדר שאינה עשויה איסכורית, תוצג לאישור מקדים של מינהל ההנדסה בעיריית חולון
 • מידות הגדר - כמפורט בסעיף 1 לעיל.
 • בתכנון הצבת שילוט/ מתקן פרסום על גדר קיימת, יש להגיש בקשה להיתר בנייה כחוק, במינהל ההנדסה בעיריית חולון ולאחר בירור ראשוני אודות השילוט המבוקש במערך חזות העיר.
 • לא תותר הצבת/התקנת מתקני פרסום על מתקן נפרד/עצמאי.

שילוט על הגידור

 •  כל השלטים על הגדר יהיו בגודל אחיד, באחת משתי החלופות בלבד:
  • שלטים בגודל2*6 מ"ר.
  • שלטים  בגודל3*4 מ"ר.
 •  מסגרת השילוט תוצב כך:
  • ​בחלופה א' יושאר רווח של 20 ס"מ, מעל מסגרת השלט ועד לקו העליון של הגדר.
  • ​בחלופה ב' יבלוט השלט 50 ס"מ מעל הקו העליון של הגדר.
 • ​​מרחק ההצבה בין השלטים, לא ייקטן ממידת רוחב השלט (הקטן מביניהם).
 • במידה ובמיקום השלט (המתוכנן) לא יוצב מתקן פרסום, יש לשמור על רקע הגדר הריק,​ כשהוא צבוע, או לחילופין יש להתקין בתוך מסגרת השילוט פלקט צבעוני בגוון אחיד.

בקשה להיתר שילוט​

 • ​בכל בקשה להקמת גדר/מתקני פרסום, יש לבצע פנייה ראשונית למערך חזות העיר כדי שהבקשה תיבחן בהתאם ל​הנחיות השילוט בעיר.
 •  במסגרת הבקשה, יש להעביר למערך חזות העיר, הדמייה של הגידור + מתקני הפרסום ותיעוד מצולם ועדכני של הגדרות ומיקומם הצפוי של השלטים.
 •  לאחר בדיקת הבקשה ע"י מערך חזות העיר, תוגש בקשה להיתר בנייה המינהל ההנדסה.
 •  לאחר קבלת היתר בנייה ו/או הודעת פטור מהיתר בניי​ה - יש להביא הבקשה לאישור סופי של מערך​ חזות העיר.
  (*) מרחב ח/152/ 3 – התיחום בין הרחובות שד' ירושלים–המרכבה–האורגים–המלאכה.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

קבלת קהל

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל