הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

שילוט על גבי גורר/ נגרר ושילוט נייד

​​​כללי הצבת שילוט על גבי גורר/נגרר ושילוט נייד מבוססים על חוק העזר העירוני (לשילוט) התשס"ג - 2003 והם מגדירים את הקריטריונים בעניין פרסומים מסחריים על גבי מתקנים נגררים בשטח העיר חולון.

הכללים מתייחסים לשילוט נייד, בין אם רתום לרכב ובין אם אינו רתום וחונה במצב נייח.

הכללים חלים על עסקים המפרסמים את בית העסק או תחום עיסוקם, באמצעות פרסום על דפנות/חזיתות נגררים ו/או כל פרסום אחר שניתן לניידו וממוקד למרכיבי השילוט בלבד.

שלט נייד הינו "שלט" העונה על הגדרת "שלט", כמופיע בסעיף 1 לחוק העזר לשילוט, כדלקמן:

"שלט" – הודעה בכתב או באמצעות הקרנה או הסרטה, כרזה, ציור, שרטוט, תמונה, תשריט, תבנית, תמונת סמל וכיוצא בזה, המותקנת בתחום העירייה, המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של כל פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או כל צירוף של אלה המראה או כוללת מילים, אותיות מספרים, תמונות, ציורים, בן אם היא נתמכת או מחוברת לנכס או למתקן או לכלי רכב ובין שאיננה נתמכת או מחוברת, כאמור, בין שהיא יצוקה או חרוטה בקיר הנכס, בין שההודעה מוארת ובין שאיננה מוארת, או שהיא מוארת לסירוגין או שהיא הודעה אלקטרונית, לרבות כל אביזר הנושא את ההודעה.

הקריטריונים והכללים המחייבים בהצבת שילוט נייד​

  1. תוכנו של הפרסום שעל השלט, מבטא ומשקף באופן ישיר את עיסוקו של בית העסק ומצוי בשטח הפרטי של בית העסק.
  2. בשטח ציבורי לא יפרסם אף גורם פרטי (כולל לא בשצ"פ ו/או בשב"צ, או בזכות הדרך), אלא אם המדובר בפרסום שיש בו אינטרס ציבורי וניתן לו אישור ייעודי מקדמי ומטעמים מיוחדים שיאושרו ע"י ועדת השילוט העירוני.
  3. חל איסור להשתמש בנגרר כמתקן לפרסום חוצות, שבעליו מוכר את שטח הפרסום לגופיים מסחריים אחרים.
  4. במקרה של איתור שילוט נייד החורג מהכללים והתנאים הנ"ל, עיריית חולון תהא רשאית לבצע אכיפה בהתאם.

תשלום אגרות שילוט בעבור פרסום על גבי נגררים​

  1. על כל שלט המותקן על נגרר – בין שרתום לרכב ובין שאינו רתום – תגבה אגרת שילוט, כחוק, בעבור הפרסום על דפנותיו, בעבור התקופה שמיום פרסום השלט ועד 31 דצמבר לאותה שנה.​
  2. ​באם הסיר המפרסם את השלט, עליו למסור על כך הודעה מידית בכתב, למחלקה לחזות העיר בעיריית חולון ויזוכה בעד החלק היחסי של התשלום ששולם בעד התקופה שנותרה עד סוף השנה.
  3. במידה ופורסם שילוט בלא היתר/רישיון או בניגוד לנוהל זה – לא ייגרע הדבר מחובת מפרסם השילוט לשלם את אגרת השילוט בהתאם.
  4. תעריף תשלום אגרת שילוט בעבור פרסום מסחרי על גבי נגררים – תהא בהתאם לחוק העזר העירוני  והתעריפים העדכניים המפורסמים מידי תחילת שנה בשנה.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

שעות קבלת קהל

​א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל