הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

​​​ח/619 - תוכנית כוללת להתחדשות עירונית​

​​​בתאריך 6.5.18 דנה הוועדה המקומית חולון בישיבתה מספר 2018002 בתכנית מספר 505-0464347, ח/619 -"תכנית כוללת להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה". 
הועדה המקומית המליצה בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית.

התכנית קודמה במטרה לעודד את התחדשות המרקם הוותיק ומהווה בשורה משמעותית לעיר חולון בכך שהיא מאפשרת מגוון מסלולים להתחדשות המבנים בעיר באופן אחראי ומבוקר.
 
תכנית זו הינה חדשנית ופורצת דרך בתחומה, שכן אינה עוסקת רק בתוספת זכויות למבני מגורים כי אם קובעת הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים, המבונים והפתוחים, כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות. 
מטרתן של הוראות אלה לשמור על איכות החיים העירונית לצד הגידול באוכלוסייה ומעבר לכך לחזק ולהרחיב את המרחב הציבורי. יוצא אם כן שהתכנית מתווה באופן ברור וודאי את אופיים של הרחובות העירוניים, שכונות המגורים ומערך השטחים הציבוריים בכללותו.​

התכנית כוללת התייחסות לשני נושאים עיקריים:

הגדרת מוקדים עירוניים - מתחמים לקידום תכניות מפורטות לפינוי בינוי אשר יאושרו בסמכות הועדה המקומית, בתנאים הבאים:​​

  1. קביעת מספר הקומות המקסימלי.
  2. קביעת השימושים בכל מתחם.
  3. קביעת מנגנון להקצאת שטחים מבונים לצרכי ציבור.
  4. קביעת הנחיות להקצאת שטחים פתוחים לציבור.​​​

קביעת הנחיות ליישום תמ"א 38 במסלול של היתר "לחיזוק ותוספות" או "להריסה ובניה" כל זאת על ידי:​

  1. מתן העדפה ברורה להריסה ובניה על פני חיזוק ותוספות.
  2. התאמת ההוראות לתנאים המיוחד​​ים של העיר.  
  3. שטח התכנית מחולק למתחמי תכנון עפ"י אופיו העירוני של כל אזור (מתחמי רחובות העיר, מתחמי רחובות ראשיים א' ו ב', מתחמי התחדשות מועדפת, מתחמי שימור, מתחמים לשמירה על תבנית הבניה, מתחמים לפינוי בינוי חובה).  בכל מתחם מגדירה התכנית הוראות שונות.

מטבע הדברים, מימושה של תכנית מעין זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים, אולם מרגע שהופכת המדיניות העירונית לתכנית מסודרת היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות.
מימושה של התכנית יהיה בהדרגה, לאורך תקופה ארוכה, והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתבחן מעת לעת.​

קישור למסמכי התכנית - לנוחות המתכננים ואנשי המקצוע מתוך מערכת מינהל התכנון: