הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

​​​ח/619 - תוכנית כוללת להתחדשות עירונית​

​הוועדה המקומית בישיבתה בתאריך 15.07.19, המליצה בפני הוועדה המחוזית להפקיד את תוכנית ח/619 "תכנית כוללת להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה".
במאי 2018 התקיים דיון ראשון להפקדת התכנית ולאור העדכונים שנערכו לקראת הפקדתה, הוחלט להביאה לדיון נוסף ולהציג את עיקריה להרכב החדש של הוועדה המקומית חולון.

הוועדה המקומית המליצה בפני הוועדה המחוזית לאשר את התכנית.

התכנית קודמה במטרה לעודד את התחדשות המרקם הוותיק ומהווה בשורה משמעותית לעיר חולון בכך שהיא מאפשרת מ​גוון מסלולים להתחדשות המבנים בעיר באופן אחראי ומבוקר.

תכנית זו הינה חדשנית ופורצת דרך בתחומה, שכן אינה עוסקת רק בתוספת זכויות למבני מגורים כי אם קובעת הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים, המבונים והפתוחים, כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות. 
מטרתן של הוראות אלה לשמור על איכות החיים העירונית לצד הגידול באוכלוסייה ומעבר לכך לחזק ולהרחיב את המרחב הציבורי. יוצא אם כן שהתכנית מתווה באופן ברור וודאי את אופיים של הרחובות העירוניים, שכונות המגורים ומערך השטחים הציבוריים בכללותו.

​התכנית כוללת התייחסות לשני נושאים עיקריים:

​הגדרת מוקדים עירוניים - מתחמים לקידום תכניות מפורטות אשר יאושרו בסמכות הוועדה המקומית, בתנאים הבאים:

  1. קביעת מספר הקומות המקסימלי.
  2. קביעת השימושים בכל מתחם.
  3. קביעת מנגנון להקצאת קרקע ושטחים מבונים לצרכי ציבור.
  4. קביעת הנחיות להקצאת שטחים פתוחים לציבור.

​קביעת הנחיות ליישום תמ"א 38 במסלול של היתר "לחיזוק ותוספות" או "להריסה ובניה" כל זאת על ידי:

  1. מתן העדפה ברורה להריסה ובניה על פני חיזוק ותוספות ברוב חלקי העיר.
  2. התאמת ההוראות לתנאים המיוחדים של העיר.  
  3. שטח התכנית מחולק למתחמי תכנון עפ"י אופיו העירוני של כל אזור (רחובות ראשיים, רחוב עם הוראות שימור, מתחמי שימור, מתחמים לשמירה על תבנית הבניה ומוקדים עירוניים). בכל מתחם מגדירה התכנית הוראות שונות. 
מטבע הדברים, מימושה של תכנית מעין זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים, אולם מרגע שהופכת המדיניות העירונית לתכנית מסודרת היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות.

מימושה של התכנית יהיה בהדרגה, לאורך תקופה ארוכה, והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתבחן מעת לעת. 
התכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר, יחד עם אגף הרישוי שבמינהל ההנדסה וכללה צוות היגוי רב תחומי בראשות מהנדסת העיר, אדר' מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים רונאל-לוי.

לנוחות המתכננים ואנשי המקצוע, להלן קישור למסמכי התכנית שנדונו בוועדה המקומית חולון, יודגש כי התכנית טרם נדונה להפקדה בוועדה המחוזית תל אביב​: