הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

רעש מאזורי מסחר ותעשייה

​​​​​תחום משנה: רעש ממסחר ותעשייה

בין מטרדי הרעש הנפוצים ביותר נמצאים מטרדי הרעש הנגרמים מאזורי מסחר ותעשייה.

היחידה לאיכות הסביבה מטפלת במטרדים הנ"ל בשני אופנים:​

  • במסגר​ת טיפול בתלונות הציבור: היחידה לאיכות הסביבה עורכת מדידות רעש שונות על פי בקשות המתקבלות מאזרחים החוששים כי הם נחשפים לעוצמות רעש גבוהות מהמותר.
  • המדידות מתבצעות בתוך דירות מגורים, ברשות היחיד.
  • על פי תקנות חופש המידע תשס"ט – 2009, סעיף 3 א , לא אמורות להתפרסם מדידות שבוצעו ברשות היחיד.
  • במסגרת טיפול בהיתרי בניה: קבלת חוות דעה אקוסטיות.