הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

שיתוף ציבור - מידע כללי

​​שיתוף ציבור – מהו?​

מדיניות השיתוף בחולון החלה כבר בשנות התשעים ומאז המשיכה העירייה להתפתח ולאמץ כלים ושיטות מגוונות לביצוע תהליכי שיתוף, השתתפות ומעורבות של תושבים בתהליכי מדיניות. עיריית חולון מנהלת תהליכי שיתוף בתחומים רבים, כדי להגביר את השקיפות ואת השיתוף במידע ובידע ומתוך רצון להרחיב את שיתוף התושבים וכדי לגבש תפיסה כוללת - שתענה באופן מסודר על הסוגיות המרכזיות בשיתוף.
קבוצת מנהלים ועובדים מן העירייה ומחברות הבת עברו הכשרה בנושא 'שיתוף תושבים בתהליכי עיצוב מדיניות'. ההכשרה התבצעה על ידי ארגון שתי"ל הפועל לקידום ערכי צדק חברתי, כלכלי וסביבתי ובליווי האגף לתכנון אסטרטגי. בין הסוגיות שלובנו במהלך ההכשרה היו: מהם תהליכים משתפים? מדוע כדאי לאמצם וכיצד הם מנוהלים? כיצד מערבים תושבים בתהליכי עבודה מקצועיים? באילו דרכים תורמים תהליכים משתפים לחיזוק העיר ותושביה, ולניהול הפעילות העירונית? ועוד.

מהו תהליך משתף?

תהליך הידברות במסגרתו נוטלים התושבים חלק פעיל בעיצוב המדיניות העירונית.
מדוע חשוב לקיים תהליכי שיתוף ציבור?
הבנק העולמי מצא כי בערים שאימצו תהליכים משתפים נרשמו:
 • גידול בהשקעות ובפיתוח העירוני
 • שיפור וייעול בניהול העירוני
 • גידול בשיעור משלמי הארנונה
 • שיפור בשיעור ובאיכות הביצוע של תכניות העבודה העירוניות
 • שביעות רצון גבוהה יותר
 • מעורבות אזרחית גוברת
 • חיזוק המרקם העירוני

רציונל ומטרות של שיתוף ציבור

לתהליכי שיתוף ציבור בתכנון מספר מטרות עיקריות:
 1. הגברת האמון בין התושבים לבין העירייה.
 2. העברת הידע והדעה של הציבור לצוות המקצועי והטמעתם בתוך התכנון.
 3. יצירת תהליך הוגן: מתן אפשרות לציבור לממש את זכותו להשפיע על התכנון ע"י קבלת ידע ומידע מקצועי בנושא, הטמעת ערכיו וצרכיו ואפשרות להשפיע על תוצרי תכנון.
 4. השתתפות אפקטיבית של הציבור בתהליך התכנון עשויה להועיל ביצירת תוצרים המותאמים יותר לציבור ולשטח. לגיטימציה לתכנון: צמצום התנגדויות לתכנון, גיבוי התכנית על ידי חלק מן הציבור שהשתתף בהכנתה והגברת יישומיות התכנית כתוצאה מהתאמתה לעמדות הציבור.
המידע נלקח מתוך: המדריך לשילוב "נספח חברתי-קהילתי" בתהליכי תכנון ובנייה 2006 בעריכת אדר' בת שבע רונן. 
לקריאה נוספת אודות החשיבות של תהליכי שיתוף הציבור ראו גם אצל ארזה צ'רצ'מן ואמילי סילברמן שיקולים חברתיים בתכנון מרחבי 2012​.
שיתוף הציבור שיתוף הציבור