הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

אישור לטאבו

​​​​​סעיף 324 א' לפקודת העיריות ("הארנונה ברכישת בעלות או החזקה") קובע כי אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס, אלא לאחר הצגת תעודה של הרשות המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים לעירייה (ארנונה, אגרת מים וביוב, היטלים ואגרות נוספים) מאת בעל הנכס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר – סולקו במלואם. תשלומים לצורך קבלת תעודה כנ"ל מתקבלים רק במזומן או בהמחאה בנקאית או בכרטיס אשראי (בקופת העירייה).

הפרטים הדרושים לביצוע שינוי ברשומות:

 • העתק חוזה מכירה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין, נוסח טאבו וכו').
 • תשלום אחרון של מיסי ארנונה ומים בנוסף לנסח טאבו מרוכז.
יש להגיע פיזית למחלקה עם כל המסמכים הנדרשים

פירוט המסמכים הנדרשים עבור אישור לטאבו:

סוג ה​בקשה
מסמכים נדרשים
עסקת מכר
 • צילום חוזה (עותק מלא של החוזה חתום על ידי שני הצדדים)
 • נסח טאבו מרוכז
 • צילום ת.​ז. מוכר או קונה (לפי המבקש) או יפויי כוח של עו"ד
​העברה ללא תמורה
 • ​צילום תצהיר חתום ע"י מוסר הנכס מאומת ע"י עו"ד
 • צילום תצהיר חתום ע"י מקבל הנכס מאומת ע"י עו"ד
 • נסח טאבו מרוכז
 • צילום ת.ז. מוסר או מקבל הנכס (לפי המבקש) או יפויי כוח של עו"ד​
​גירושין

 • צילום הסכם גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש או ע"י רבנות בעותק נאמן למקור
 • נסח טאבו מרוכז
 • צילום ת.ז. מוכר או קונה (לפי המבקש) או יפויי כוח של עו"ד
 • מכתב נלווה של עו"ד (אחד מהצדדים) המופנה לעיריית חולון ובו מבקש אישור לצורך ביצוע העברת זכויות ומי מחזיק בפועל בנכס.
​פטירה

 • צו ירושה או צו קיום צוואה
 • צילום ת.ז. של אחד היורשים (המבקש) או יפויי כוח של עו"ד
 • נסח טאבו מרוכז​

​חכירה

 • צילום חוזה חכירה או שטר חכירה
 • נסח טאבו מרוכז
מכירת נכס מניב (מושכר)

 • ​צילום חוזה מכר (עותק מלא של החוזה חתום ע"י שני הצדדים)
 • נסח טאבו מרוכז
 • צילום הסכם שכירות מלא מחודש עם הבעלים החדשים או הפנייה לסעיף בחוזה המכר המאפשר המשך חזקה לשוכרים.
 • צילום ת.ז. מוכר או קונה (לפי המבקש) או יפויי כוח של עו"ד
אישור לטאבו מקבל
 • חוזה רכישה
 • נסח טאבו מרוכז
​מכירה מיוחדת (כונס נכסים)
 • ​צו מינוי כונס נכסים
 • צו פינוי הנכס
 • אישור הוצל"פ על המכר
 • אישור מסירת חזקה מכונס הנכסים לקונה

 פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027271

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1

שעות קבלת קהל

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל