הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

דוחות חניה

​קיבלת דו"ח חנייה?

בפניך 3 אפשרויות:

  • עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הודעה זו את הקנס שנקבע לעבירה כמפורט בהודעה זו, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (2) להלם כי ברצונך להישפט. אם תוך המועד האמור לא תשלם את הנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד בכל סניפי הבנקים ובקופת העירייה. שילמת את הקנס – רואים אותך כמי שהודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו – בכל מקרה שמרו את הקבלה לכל מקרה של צורך בברור.
  • אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט בספח המצורף להודעת תשלום קנס שקיבלת, לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה, בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל. יובהר כי אם החלטת להישפט הינך עלול להיות צפוי לעונש אחר, לרבות קנס שייתכן ויהיה גבוה מהסכום בהודעת הקנס.​

  • אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות החוק, עליך לפנות בכתב לכתובת הרוקמים 40 חולון 5885858 או באמצעות פקס 03-5086111 או באמצעות האתר. וזאת תוך 30 יום מיום המצאת הודעה זו. יש ​לפרט את נימוקיך ופרטיך (שם מלא, ת"ז, כתובת וטלפון) ולצרף הודעת תשלום קנס.