הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

דו"חות חניה

​​​​​​​​​דו"​ח חניה עירוני​​


לתשלום דו"ח חניה (יש להצטייד במספר דו"ח ובמספר רכב)
  
עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הדו"ח/ הודעת תשלום את הקנס שנקבע לעבירה.
 1. לתשלום באמצעות מענה קולי/ אנושי – בטלפון מספר 03-5027271
 2. לתשלום מכתב התראה שנשלח ע"י חברת אכיפה מילגם
 3. ​ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים כולל בנק הדואר, ובקופת העירייה.​​​​​

הגשת בק​שה לביטול דו"ח

באגף הפיקוח העירוני לא ניתן לבטל דו"ח, אלא רק להגיש בקשה לביטול דו"ח.
ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח חניה בתוך 30 יום מיום קבלתו.
בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים: הסיבה שיש בגינה לבטל את הדו"ח, שם משפחה, שם פרטי, מספר ת"ז, טלפון, כתובת למשלוח דואר (רחוב, מספר בית, מספר דירה, ישוב), מספר דו"ח, מספר רכב, וכתובת דואר אלקטרוני. נא לצרף צילום הדו"ח בנוסף לבקשת הביטול.
במידה ויש ברשותך מסמכים התומכים בבקשתך לביטול הדו"ח, נא לצרפם. דוגמאות למסמכים:
 • במקרה של תקלה ברכב, יש להביא חשבונית מקורית של בעל המקצוע אשר טיפל ברכב.
 • במקרה של רכב חלופי ממוסך עקב טיפול ברכב, יש להמציא אישור מהמוסך.
 • במקרה של בעל תג חניה לנכה, יש להמציא צילום של תג הנכה משני צדדיו.
 • ניתן להוסיף כל מסמך התומך בבקשתך.
את הבקשה לביטול הדו"ח ניתן להגיש במספר אפשרויות:

כמה זמן לוקח לקבל תשובה בגין בקשה לביטול דו"ח?

 • מיום שליחת הבקשה לביטול הדו"ח יש להמתין עד חצי שנה לקבלת התשובה.
 • מיום קבלת תשובת התובע תינתן אפשרות להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום.
אנא התאזרו בסבלנות עד לקבלת תשובה בגין בקשתכם לביטול הדו"ח. מרגע שהוגשה בקשה לביטול דו"ח ועד מתן קבלת תשובה ע"י התובעת העירונית, הדו"ח מוקפא במערכת, ואינו צובר ריבית ופיגורים.

מה קורה אם הגיע זמן תשלום הדו"ח וטרם התקבלה תשובה לבקשתך 
​לביטול הדו"ח?

אין לשלם את הדו"ח עד לקבלת מענה בכתב מהמחלקה המשפטית.

תשלום הדו"ח לפני קבלת המענה מהמחלקה המשפטית, משמעותו הודאה בעבירה ואין אפשרות להגיש בקשה לביטול הדו"ח או בקשה להישפט לאחר התשלום.

​בקשת הסבה של הדו"ח

במידה וביצעת עבירה והרכב אינו בבעלותך (כולל רכבי חברה וליסינג) – אנא פעל ע"פ ההנחיות הבאות:

קנס שהוטל על אדם פרטי

על הפונה לציין את הפרטים הבאים:

 • פרטי הנהג ברכב בעת ביצוע העבירה (שם, מס' תעודת זהות וכתובת)
 • צילום הדו"ח
 • תצלום רישיון נהיגה בתוקף
 • הצהרה חתומה של הנהג שנהג בפועל שהוא זה שהחזיק ברכב במועד ביצוע העבירה או מודה בביצוע העבירה

​קנס שהוטל על חברה והמועסק הוא שנהג ברכב

כאשר קיימת הצהרת הנהג בפועל- על הפונה לציין את הפרטים הבאים:

 • פרטי הנהג ברכב בעת ביצוע העבירה (שם, מס' ת.ז וכתובת)
 • הצהרה של הנהג/מחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה- ההצהרה תכלול מס' דו"ח, מס' ת"ז, ומס' רישיון נהיגה, וצילום רישיון נהיגה של הנהג בפועל.

כאשר נבצר מהמבקש להמציא את הצהרת הנהג בפועל- על הפונה לציין את הפרטים הבאים:

 • פרטי הנהג ברכב בעת ביצוע העבירה (שם, מס' ת.ז, וכתובת)
 • הצהרה חתומה ע"י גורם בכיר בחברה כגון מנכ"ל/סמנכ"ל/קצין רכב/ קצין בטיחות, המוכיח את זהות הנהג/המחזיק בפועל בעת ביצוע העבירה
 • מסמך תומך שמעיד על כך שהאדם עליו מבקשים להסב את הדו"ח היה המחזיק בפועל/ הנהג בפועל במועד ביצוע העבירה, לדוגמא: חוזה שכירות/ יומן נסיעה/ מסמך פנימי של חברה.​

במקרה שבעל הרכב טוען שמכר את הרכב ויש לו זיכרון דברים המגבה את טענותיו וטרם בוצעה העברת בעלות בפועל בזמן מתן הדו"ח-

על הפונה לצרף תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד בצרוף עותק מזיכרון הדברים שנרשם בין המוכר לקונה הרכב.


לאחר הסבת הדו"ח, ישלח אליך בדואר רשום דו"ח על שמך ואז באפשרותך להגיש בקשה לביטול הדו"ח כמקובל.
לא תתקבל בקשה לביטול לדו"ח אשר לא עברה הסבה ע"ש הנהג.

את הבקשה להסבה ניתן להגיש במספר אפשרויות:

​​​בקשה להישפט
ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח, או 30 יום ממועד קבלת ההחלטה על סירוב דחיית הבקשה לביטול. בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים: מספר דו"ח, שם משפחה, שם פרטי, מספר ת"ז, טלפון, כתובת למשלוח דואר ( רחוב, מספר בית, מספר דירה, ישוב), כתובת דואר אלקטרוני, יש לצרף צילום וצילום דו"​ח לבקשה.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ובקשה להישפט יחדיו!
לא ניתן להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב.

הגשת בקשה להישפט במידה והרכב
 לא בבעלותך אך היה בחזקתך במועד ביצוע העבירה והנך מעוניין להישפט בגין הדו"ח:
 • הנך נדרש ראשית  להגיש בקשה להסבת הדו"ח על שמך בתוספת בקשה להישפט. 
 • להמציא לידנו בנוסף בקשה להסבה הכוללת הצהרה של הנהג/ המחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה. ההצהרה תכלול מס' הדו"ח, מס' ת.ז, מס' רישיון נהיגה, כתובת וטלפון עדכניים, צילום רישיון הנהיגה של הנהג בפועל, ובקשה להישפט חתומה בידי המחזיק ברכב  במועד ביצוע העבירה.
את הבקשה להישפט ניתן להגיש במספר אפשרויות:

במידה וקיבלת הודעת תשלום דו"ח ממשרד אכיפה "מילגם"

עליך לפנות אך ורק  למשרד אכיפה מילגם בטל': 03-5035927, כתובת: אילת 36 חולון.
אגף הפיקוח העירוני אינו מטפל בדו"חות שהועברו לטיפול חברת האכיפה מילגם.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5086100

דואל

כתובת

הרוקמים 40, חולון