הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

חתולי רחוב: עיקור, סירוס והאכלה

​​​​​​​​​​​עיקור וסירוס חתולי רחוב

בחולון אלפי חתולי-רחוב החיים ברחבי העיר: ברחובות, בגינות ולמעשה בכל שטח אפשרי, ציבורי ופרטי כאחד!
במטרה לווסת את הריבוי הטבעי של חתולי-הרחוב,החליטה הנהלת העירייה לבצע עיקור וסירוס בקרב אוכלוסיות גדולות של חתולי-רחוב באופן מדורג ובמהלך רב-שנתי, אשר יקיף בסופו של דבר את כל שכונות העיר.
מבצעי העיקור/סירוס כרוכים בעלויות גבוהות מאוד והיקפם נקבע על פי סדר העדיפויות העירוני בכפוף למגבלות תקציביות.
עד היום עוקרו/סורסו בחולון כ- 10,800 חתולים.

בשנת 2011 נערך מבצע העיקור/סירוס בין הרחובות: חנקין/פנחס אילון, מנחם בגין, סוקולוב, אילת ובשכונות נאות רחל וגסי כהן ובמהלכו עוקרו/סורסו כ 500 חתולים.

מבצע סירוס ועיקור חתולים לשנת 2012 כלל 658 חתולי רחוב בקרית בן גוריון ושכונות ג'סי כהן, קרית מיכה, גרין, עם ומערב קריית שרת.

בשנת 2013 סורסו ועוקרו כ- 1,000 חתולי-רחוב נוספים וזאת כחלק מתוך התוכנית העירונית הרב שנתית. המבצע התמקד בשכונות רסקו א', רסקו ב', רסקו ג', קוטג'ים/צבא קבע ובשכונת אגרובנק.

בשנת 2014 עוקרו/סורסו מעל 1,000 חתולי רחוב. המבצע התמקד בשכונות: קריית שרת, קריית פנחס אילון עד רחוב ראובן ברקת וכמו כן ניתנו מענים לבקשות מיוחדות לביצוע עיקור שלא במסגרת האיזור המטופל בשנה זו, אשר הופנו למוקד העירוני על ידי תושבים ומאכילי חתולים.

בשנת 2015 עוקרו/סורסו וחוסנו כ- 800 חתולים מתקציב העירייה וההתמקדות היתה בשכונות קריית שרת וקריית אילון וכמו כן נענו פניות לעיקור/סירוס חתולים בכל רחבי העיר.
עבור שנת 2016 אף הגדילה העירייה את תקציב העיקורים מ85,000 שח ל- 100,000 שח. בשנת 2016 התמקדו מאמצי עיקור/סירוס בשכונות נאות שושנים, קריית פנחס איילון, קריית יצחק רבין, קריית בן גוריון ושכונת נאות רחל וכן ניתן מענה בהתאם לפניות שנתקבלו במוקד העירוני בדבר ריכוזים גדולים של חתולים. סה"כ בשנת 2016 עוקרו/סורסו וחוסנו נגד כלבת כ- 1,300 חתולי רחוב.

בשנת 2017 ועד יוני 2018 סורסו ועוקרו 2,000 חתולים. העיקורים השנה התמקדו בשכונות: מפדה, אגרובנק, גרין עם, תל גיבורים, נאות רחל, נווה רמז, ג'סי כהן, שיכון ותיקים וקריית עבודה וכן ניתן מענה בהתאם לפניות שיתקבלו במוקד העירוני בדבר ריכוזים גדולים של חתולים.

מחודש יולי 2018 ועד יוני 2019 עוקרו בעיר עוד 2,000 חתולים, המבצע התמקד בשכונות: קריית שרת, נאות יהודית, נווה ארזים, רסקו א, ב, נאות שושנים, קריית אילון, קריית רבין, בן גוריון ואזור התעשייה וכן ניתן מענה בהתאם לפניות שנתקבלו במוקד העירוני בדבר ריכוזים גדולים של חתולים.​

במהלך 2019 - ​2020 התקיים מבצע עיקורים שבמסגרתו עוקרו כ- 1500 חתולים​, המבצע ה​תקיים בשכונות: ​מפדה אזרחי, אגרובנק, גרין ועם, תל גיבורים, קרית עבודה, נאות רחל, נווה רמז, שיכון ותיקים, ג'סי כהן וקרית מיכה.​

כדאי לזכור כי עיקור חתולים מהווה התערבות מלאכותית של האדם בטבע אולם זהו האמצעי היעיל היחיד הקיים כיום, לשם בקרה על הגידול באוכלוסייה הזו. 

זוהי גם ה​מדיניות בה נוהגות רשויות מקומיות נוספות, נוכח פסיקה שגזר בשעתו בית-משפט-עליון בבג"ץ החתולים, מ- 6/2004.

למפת מבצע​ עיקור סירוס חת​​ולי רחוב 2021

חתול בניתוח

השירותים הווטרינריים מעניקים שירות בנושא חתולי-רחוב כמענה ל:​

 • תלונות ופניות-ציבור, המגיעות למוקד העירוני (106) בנושא חתולים בסביבת במפעלי בשר, בתי-קירור, מפעלי-תעשייה של מזון מן החי הממוקמים באזור-התעשייה בלבד. (לא באזורי מגורים)!
 • תלונות העוסקות בפינוי של גורי חתולים בני-יומם, כתוצאה מהמלטות "מזדמנות" של חתולי-רחוב במקומות ציבוריים כמו בתי-ספר, גני-ילדים, קופות-חולים, טיפות חלב, סניפי בנק ודואר, מוסדות ציבור (ממשלתיים או עירוניים).
 • מקרים שיש בהם כדי גרימת סבל וצער-בעלי-חיים.

האכלת חתולי-רחוב ברשות הרבים: בשטח ציבורי או ב'שטח המשותף'

​חתולי-רחוב וחצר, הינם חלק מהסביבה העירונית ומהווים גורם תורם לשמירת המאזן האקולוגי בסביבה זו.
ישנם תושבים המבקשים לסייע לבעלי-חיים אלו, באמצעות האכלתם. האכלה הנעשית שלא על-פי כללי ההיגיינה ושמירת בריאות הציבור, עלולה לגרום נזק ולהוות מטרד סביבתי.

המחוקק נתן על כך את דעתו וחוק העזר העירוני אוסר האכלת בעלי- חיים ברשות הרבים, באופן העלול ללכלך את הסביבה, ליצור בה מפגעים, או להוות מטרד ופגיעה באורח החיים התקין של התושבים, ושל העוברים ושבים.

בכפוף לחוק העזר לחולון בדבר "מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון", התשמ"ב-1982​, סעיף 14/ג', 'החזקת בעלי חיים' לפיו "לא יאכיל אדם בעלי-חיים ברחוב, באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב”, מאפשר השירות הווטרינרי העירוני בחולון את האכלתם של חתולי-הרחוב, אך ורק בכפוף לתנאים ולהמלצות - חוקי 'עשה' ו'אל תעשה', המפורטים להלן:

 1. האכלת חתולי-רחוב תיעשה רחוק ככל הניתן ממעבר אנשים.
 2. ההאכלה תיעשה בקבוצות-קבוצות, ולא במוקד אחד מרוכז.
 3. למען בריאותם של החתולים רצוי כי כל החתולים הנמנים על קבוצת האכלה אחת יהיו חתולים מעוקרים/מסורסים, המסומנים באמצעות סימן אוזן. (חתך בקצה אוזן שמאל)-רצוי להשאיר את פרטי המאכילים אצל הווטרינר העירוני בכדי לשתף פעולה בנושא הנ"ל
 4. יש להשתמש במזון מכופתת, מתועש ומרוכז, המוגש כ'מזון יבש' (כזה הנמכר בשווקים כ'מזון לחתולים') המכיל את כל המרכיבים התזונתיים להם זקוק החתול ולא באוכל ביתי מבושל ומתובלן.
 5. מומלץ כי ההאכלה תבוצע בשעות 'מתות', דוגמת שעות הבוקר המוקדמות מאוד או שעות החשיכה מאוחר בערב, בעת שנוכחות העוברים-ושבים נמוכה למדי.
 6. יש להניח את המזון בתוך כלים רב-פעמיים.
 7. יש לפנות את הצלחות באופן קבוע, מיד עם תום ההאכלה.
 8. מומלץ לדאוג לטיפול רפואי לחתולים כמו: חיסונים, הדברת מזיקים בסביבת המחייה שלהם, טיפול תקופתי מונע כנגד תולעי-מעיים.
 9. מומלץ כי מקבוצות ההאכלה יופרדו​ חתולים חולים, העשויים לגרום תחלואה מדבקת בקרב כלל חתולי הקבוצה. מומלץ להעביר כל חתול חולה, לטיפול וטרינרי מיידי.

חתולים אוכלים  

​עמדות האכלה לחתולי-רחוב ברחבי העיר 

​עיריית חולון הציבה עמדות האכלה מעוצבות ברחבי העיר.
כל עמדה כוללת שוקת ארוכה ובה מקום מאורגן ומסודר למים (שיונחו בכלי נפרד) ולמזון מתועש.
מאכילי חתולים שמעוניינים לשתף פעולה ולהציע מיקומים נוספים מוזמנים לפנות באמצעות המוקד העירוני 106.

מיקום
כתובת
​גן סיפור המפוזר מכפר אזר
​פרופסור שור פינת בגין
​גן הרצל
​פינת ויצמן 19
​גינת מרבד הקסמים
​שד' ירושלים פינת מרבד הקסמים
​חורשת היובל

​גן מגדל מים
​רחוב אז"ר
​גינה בסוף רחוב רבינוביץ פינת דוד צדוק
​גינת דובנוב

​גינת הפרטיזנים
​פינת רחוב השקנאי
​גינה ליד מנהל החינוך
​רחוב ויצמן
​גינת טרומפלדור
​יאיר הגלעדי 8​

​ישעיהו 18

​התומר 29

​גן ​חיל השריון
​צאלים 10
​העבודה 14

​פנחס לבון 4

​אנילביץ' 10

​מרדכי מקלף
​מאחורי בית הספר נבון
​קרסל אשכול גנים
​שדרה
​גן סיפור כספיון הדג הקטן
​יגאל ידין
השירות הווטרינרי
​המנור 9
​ברזוויל 14
​​


עמדת האכלת חתולים

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027139

כתובת

רח' המנור 9 פינת רח' הרוקמים, אזור התעשייה חולון (מתחם 'שברולט')

קבלת קהל

קבלת קהל לכל עניין - למעט חיסוני כלבת:
ימים א', ב', ה': בין השעות: 07:30 – 15:00
יום ג', בין השעות: 07:30 – 12:00, 16:00 – 18:00
לחיסוני כלבת:
ימים א', ב', ה' - 8:00 - 14:00
יום ג' - 8:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
יום ו'- 9:00 - 12:00