אמנת שירות אגף פיקוח עירוני

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל תפעול ומינהלה
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
לוגו אמנה חיצונית
תיאור

​​י​עוד פיקוח עירוני: הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי. פועל מכוח החוק למניעת מפגעים ומטרדים, למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים בעיר.

​י​עוד שיטור עירוני: מניעה וטיפול באירועים בתחומי איכות החיים (התנהגויות אנטי-חברתיות ואלימות) לשם הגברת תחושת הביטחון של הציבור בשטח המוניציפלי של הרשות. השיטור הינו מערך אכיפה הפועל בשיתוף פעולה של המשטרה והרשות.

דרכי תקשורת עם אגף הפיקוח העירוני:

 1. פנייה ראשונית ל​​דיווח ובקשה לטיפול בנושאי אמנת השרות המצוינים מטה:
  • באמצעות פניה טלפונית למוקד העירוני בטלפון 5011111 –03 / 106 (24 ש' ביממה)
  • באמצעות פנייה למוקד הפיקוח העירוני בטלפון  5086100 – 03  -  בימים א'- ה'  בין השעות 08:00 – 20:00 וביום ו' בין השעות 07:30 – 14:00
 2. פניות בנושא הגשת ערר/ בירור בהקשר ל: דוחות חנייה/ דוחות ברירות משפט- קנס/דרישות/התראות:
  • שעות קבלת קהל – ימים א', ב', ד' וה' בין השעות 08:00 – 15:30 , ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 ו- 16:00 – 18:30.
  • מענה טלפוני בטלפון 5086100 – 03  בימים א', ב', ד' וה'  בין השעות 11:00 –14:00, ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 ו- 16:00 – 18:30
  • הגשת ערר דוחות חניה/ בדיקת סטטוס טיפול בערר דוחות חניה/ תשלום דוחות חניה/ צפייה בפרטי הדוח (כולל תמונות)  - באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון
  • פניה באמצעות פקס בטלפון:  03-5086111  
  • ​​​פניה באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת: רחוב הרוקמים 40, חולון מיקוד 5885858

 
פיקוח עירוני
מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1עץ/צמחייה שפולשים לשטח ציבוריטיפול בעץ או בצמחייה, השייכים לבית פרטי ופולשים לשטח ציבורי.10 ימי עבודה
2שטח/נכס פרטי - מפגעטיפול בכל שטח פרטי מוזנח, לדוגמה: מגרש/חצר או בניין עם גזם, עשבייה, גרוטאות וכו'.5 ימי עבודה
3מיקלט פרטי - מפגעבדיקת כל תלונה לניקוי ופינוי גרוטאות מהמיקלט.12 ימי עבודה
4פסולת - הוצאה לא בזמן פינויבדיקה של כל פסולת אשר הוצאה לא ביום פינוי או בשעות הפינוי בכל שטח ציבורי.12 שעות עבודה
5רכב/גרוטאה עם/ללא לוחית זיהויטיפול ברכב נטוש או בגרוטאה עם/ללא  לוחית זיהוי המהווים מפגע.52 ימי עבודה
6חנייה אסורההפיקוח מאתר את בעל הרכב החוסם, ובמידת הצורך מגיש דו"ח חנייה.1 שעת עבודה
7
רעש - בימים/שעות מנוחההפיקוח אוכף בין השעות 14-16 בימים א'-שבת, משעה 23 ועד לבוקר, וכן כל רעש בשעות היום החורג מהמותר.1 שעת עבודה
8
מכשול בשטח ציבורי - הצבהכל סחורה, ארגזים, שקים, עגלות, חומרי בנייה במדרכה ו/או בכביש המהווים מכשול לעוברי אורח, והוצב ללא היתר.8 שעות עבודה
9
ביובכל בעיית ביוב שזורם בשטח פרטי.3 ימי עבודה
10
מים - פיצוץ/נזילהבדיקה וטיפול בכל נזילת מים. 2 ימי עבודה
11
מים - התחברות לא חוקיתבדיקה וטיפול בכל התחברות לא חוקית לצנרת. 2 ימי עבודה
12
עץ מסוכןטיפול בעץ פרטי בלבד המהווה סכנה. לאחר התייעצות עם אגף גנים ונוף, נמסרת דרישה לתושב.5 ימי עבודה
13
מודעה/גרפיטיטיפול בגרפיטי רק בשטח ציבורי. לדוגמא: תלייה לא חוקית על גבי תחנות אוטובוס, עצים, ארונות חשמל וכו'.3 ימי עבודה
14
עסק - שעות עבודהסגירת בתי עסק שעובדים מעבר לשעות לשעות הפעילות המותרות.3 שעות עבודה
15
מיפגע בשטח ציבורי המהווה סכנהבדיקת כל מיפגע כגון: עמוד חשמל הנוטה ליפול, חוטים גלויים, הבערת אש בכל שטח, גדר הנוטה לקרוס וכו'.5 שעות עבודה
16
כלבים - צואהגללים בשטח ציבורי- איתור בעלי הכלב, והגשת קנס.24 שעות עבודה
17
כסא/חפץ/מיתקן - מיפגע בשטח ציבוריבדיקה של תושבים או בעלי עסק המציבים מיתקנים וחפצים ברשות הרבים ללא היתר.12 שעות עבודה
18
בעלי כנף - אחזקההפיקוח דורש מהתושב לפנות לווטרינר לקבלת רישיון, ועוקב אחר תהליך הרישוי.7 ימי עבודה
19
עופות - שחיטה בשטח ציבורי
טיפול בכל מקרה של שחיטה המתבצעת בשטח ציבורי.2 שעות עבודה
20
בעלי-חיים - אחזקה
כל אחזקת בעל-חיים ללא היתר, ובהתייעצות עם הווטרינר.7 ימי עבודה
21
רוכל
טיפול בכל רוכל/ בעל עסק החורג מרישיונו ורוכל ללא רישיון.3 שעות עבודה
22
שינוי פני רחובבדיקה של כל סימון או בנייה לא חוקית שבוצעו ללא היתר העירייה, בכל שטח ציבורי.7 ימי עבודה
23
אתר בניה לא מגודרבדיקה וטיפול באתר שבעליו לא גידר אותו.1 יום עבודה
24
מגרש / נכס לא מגודרבדיקה וטיפול במגרש או נכס פרטיים, שבעליו לא גידר אותו.7 ימי עבודה
25
מיפגע סטטי ברחוב
בדיקת כל מיתקן סטטי, שהוצב ללא היתר כגון: מכולה, קרוון, חומרי בנייה, ברזלים, מרצפות וכו'.5 ימי עבודה
26
אשפה - מיפגע ביתן/מתקןטיפול בכל בעיה הקשורה בביתן אשפה, כמו: ביתן נעול, מטונף וכו'.2 ימי עבודה
27
אשפה בשטח ציבוריכל השלכת פסולת, שאין בעבורה פינוי מוסדר של העירייה בשטח ציבורי.1 יום עבודה
28
כבסים - תלייה בחזיתות בתיםטיפול בבקשה להסרה בכל מקרה של תליית כביסה או מיתקן כביסה בחזית הבית.3 ימי עבודה
29
חומרי בנייה בשטח ציבורי פתוחבדיקה וטיפול בכל השמת חומר בנייה בשטח ציבורי פתוח ללא היתר, כגון: חול, חצץ, מלט, אדמת חמרה וכו'.2 ימי עבודה
30
פסולת בנייה בשטח ציבוריבדיקה וטיפול בפסולת בנייה, לדוגמה: בלוקים, מרצפות, דלתות, משקופים שנותרו לאחר שיפוצים או בנייה.12 שעות עבודה
31
כלב משוטטכלב ברחוב- ללא בעלים, רצועה ומחסום.2 שעות עבודה
32
עסק-השלכת אשפה בשטח הרחובהשלכת אשפה בשטח הרחוב (מדרכה ו/או כביש) - בדיקה וטיפול מול בעל העסק.4 שעות עבודה
33
השלכת פסולת בניין לכלי אשפההשלכת פסולת בניין לכלי אשפה (ברזלים, אבנים, חומרי בניין וכדומה).6 שעות עבודה
34האכלת בעלי חיים-מפגעמפגע הנגרם על ידי האכלת בעל-חיים ברחוב באופן הגורם לזיהום.4 שעות עבודה
35
עקירת עץ במקום ציבוריעקירת עץ במקום ציבורי ללא היתר.5 שעות עבודה
36
חפצים ישנים/גרוטאות בשטח ציבורי/פרטיזריקה, השארה, הנחה של חפצים מיושנים (כולל גרוטאות רכב) בשטח ציבורי או פרטי.12 שעות עבודה
37
עשיית צרכים ברחובעשיית צרכים ו/או יריקה על-ידי אדם או בעל חיים שבחזקתו במקום ציבורי.1 שעת עבודה
38
שמירת סדר וניקיון בגניםהשחתה, שימוש במתקני הגן בצורה לא נאותה, שריפה, חבלה, חניה על צמחייה ועוד.4 שעות עבודה
39
חניה אסורה-חניית נכים אישיתהכוונה לחניית נכים אישית ולא חניות נכים ציבוריות. הפיקוח מאתר את בעל הרכב החוסם, ובמידת הצורך מגיש דוח חניה.1 שעת עבודה
40​​העמדת נגררהעמדת נגרר שאינו רתום לרכב, בשטח ציבורי​​1 יום עבודה


שיטור עירוני

​​מס'​
​נושאי טיפול
​​פירוט והארות
​רמת שירות
​1
​רכוש ציבורי - השחתה
​טיפול בכל פגיעה ברכוש ציבורי או השחתתו, כגון: תושב המשפץ ביתו והשחית גינה ציבורית, השחתת ספסל וכו'.
​1 שעה
​2
​גרימת רעש מבית
​בדיקה, טיפול והפסקת הרעש - מוסיקה / צעקות / שירה מדירה בבניין מגורים או מבית פרטי. 
1 שעה
​3
​גרימת רעש מעסק
​בדיקה, טיפול והפסקת הרעש - מוסיקה / צעקות / שירה מבית עסק ברחבי העיר (ללא אזור תעשייה).
​1 שעה
​4
​גרימת רעש ממקום ציבורי
​בדיקה, טיפול והפסקת הרעש - מוסיקה / צעקות / שירה בגנים ציבוריים.
​1 שעה
​5
​הסגת גבול חנייה פרטית
​טיפול בחסימה / תפסית חנייה על-ידי רכב אחר בשטח חנייה פרטית.
​שעתיים
6​חנייה אסורה
​איתור בעל הרכב ובמידת הצורך הגשת דו"ח חנייה.
​1 שעה
​7
​חנייה אסורה - חניית נכים אישית
​טיפול ברכבים החונים בחניית נכים אישית - איתור בעל הרכב, ובמידת הצורך הגשת דו"ח חנייה.
​1 שעה
​8
​חניית רכב כבד במשקל 10 טונות
​איתור בעל הרכב, ובמידת הצורך הגשת דו"ח חנייה.
​שעתיים
​9
​אשפה - חסימה על-ידי רכב חונה
​איתור בעל הרכב החוסם, ובמידת הצורך הגשת קנס.
​3 שעות
​10
​רכב שרוף / חשוד (לא גרוטאה)
​טיפול ברכב שהוצת.
​1 שעה
​11
​אזעקה מרכב
​טיפול באזעקה / צופר המופעל מרכב.
​1 שעה
​12
​השלכת פסולת מרכב
​טיפול בפסולת ובאשפה מכל הסוגים והמינים המושלכת מרכב לשטח הרחוב.
​שעתיים
​13
​שפיכת חומר מרכב
​טיפול בשפיכת חומר מרכב או ברכב שנשפך ממנו חומר לרחוב בזמן נהיגה, או בכל חפץ אחר המושלך מרכב לרחוב.
​1 שעה
​14
​הפעלת חזיזים / נפצים
​טיפול במשליכי חזיזים ונפצים.
​1 שעה
​15
​לחצן מצוקה במרחב ציבורי
​ביקורת בעת קריאה על לחצן מצוקה במוסדות חינוך / גני ילדים עירוניים.
​1 שעה
​16
​אירוע חריג בעיר
​שריפה מדירה / חפצים חשודים / קריסת מבנה או כל אירוע חרגי אחר.
​1 שעה
​17
​התקהלות / תהלוכה אסורה
​פיזור הפגנה ו/או תהלוכה שלא התקבל עבורה אישור מראש בכתב.
​שעתיים
​18
​קבצנים בכביש
​טיפול בקבצנים הנמצאים על הכביש ומסכנים חיי אדם, והרחקתם מהצמתים.
​1 שעה
​19
​הבערת אש מנגל
​טיפול במטרד שגורם הדבר - התפשטות עשן, השחתת רכוש ציבורי, הפרעה וכו'.
​שעתיים
​20
​מים - גניבה "חמה"
​תפיסה של גניבת מים מברז כיבוי, בזמן מעשה, בידי גורם ללא היתר.
​1 שעה
​21
​צעצועים מסוכנים - מכירה / הפעלה
​בדיקת מכירת סחורה ללא היתר, או סחורה מסוכנת בכל שטח ציבורי וטיפול בכך.
​1 שעה
​22
​חול - גניבה
​בדיקה בשטח ותפיסה
​1 שעה
​23
​כלב משוטט
​טיפול בכלבים הנמצאים ברחוב ללא בעלים, בלא רצועה ובלי מחסום.
​שעתיים
​24
​עישון במקום ציבורי
​הגעה ובדיקה - דיווח בדו"ח בהתאם לממצא.
​1 שעה
25​עסק-השלכת אשפה בשטח הרחוב​השלכת אשפה בשטח הרחוב (מדרכה ו/או כביש) - בדיקה וטיפול מול בעל העסק​4 שעות​
26​עסק-שעות פעילות​סגירת בתי עסק שעובדים מעבר לשעות לשעות הפעילות המותרות​3 שעות​
27​רוכל​טיפול בכל רוכל / בעל עסק החורג מרישיונו ורוכל ללא רישיון.​3 שעות​
28​שמירת סדר וניקיון בגנים​השחתה, שימוש במתקני הגן בצורה לא נאותה, שריפה, חבלה, חניה על צמחייה ועוד.​4 שעות​
29​אתר לא מגודר​בדיקה וטיפול באתר שבעליו לא גידר אותו.​שעתיים​
30​פסולת-הוצאה לא בזמן פינוי​בדיקה של כל פסולת אשר הוצאה לא ביום פינוי או בשעות פינוי בכל שטח ציבורי​12 שעות​
​31
​סיוע לבעל תפקיד
​מתן סיוע בשטח לבעלי תפקיד
​פעילות יזומה
32סיורים וביקורת יזומה​​פעילות יזומה הכוללת סיורים ממוקדים ברחבי העירפעילות יזומה​
​33
​פעילות משטרתית 
​פעילות יזומה כגון תרגילים ומבצעים.
​פעילות יזומה
סדר הופעה 12
קבצים מצורפים

אמנת שירות אגף פיקוח עירוני

לוגו אמנה חיצונית
מינהל /גוף:מינהל תפעול ומינהלה
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)

​​י​עוד פיקוח עירוני: הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי. פועל מכוח החוק למניעת מפגעים ומטרדים, למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים בעיר.

​י​עוד שיטור עירוני: מניעה וטיפול באירועים בתחומי איכות החיים (התנהגויות אנטי-חברתיות ואלימות) לשם הגברת תחושת הביטחון של הציבור בשטח המוניציפלי של הרשות. השיטור הינו מערך אכיפה הפועל בשיתוף פעולה של המשטרה והרשות.

דרכי תקשורת עם אגף הפיקוח העירוני:

 1. פנייה ראשונית ל​​דיווח ובקשה לטיפול בנושאי אמנת השרות המצוינים מטה:
  • באמצעות פניה טלפונית למוקד העירוני בטלפון 5011111 –03 / 106 (24 ש' ביממה)
  • באמצעות פנייה למוקד הפיקוח העירוני בטלפון  5086100 – 03  -  בימים א'- ה'  בין השעות 08:00 – 20:00 וביום ו' בין השעות 07:30 – 14:00
 2. פניות בנושא הגשת ערר/ בירור בהקשר ל: דוחות חנייה/ דוחות ברירות משפט- קנס/דרישות/התראות:
  • שעות קבלת קהל – ימים א', ב', ד' וה' בין השעות 08:00 – 15:30 , ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 ו- 16:00 – 18:30.
  • מענה טלפוני בטלפון 5086100 – 03  בימים א', ב', ד' וה'  בין השעות 11:00 –14:00, ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 ו- 16:00 – 18:30
  • הגשת ערר דוחות חניה/ בדיקת סטטוס טיפול בערר דוחות חניה/ תשלום דוחות חניה/ צפייה בפרטי הדוח (כולל תמונות)  - באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון
  • פניה באמצעות פקס בטלפון:  03-5086111  
  • ​​​פניה באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת: רחוב הרוקמים 40, חולון מיקוד 5885858

 
פיקוח עירוני
מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1עץ/צמחייה שפולשים לשטח ציבוריטיפול בעץ או בצמחייה, השייכים לבית פרטי ופולשים לשטח ציבורי.10 ימי עבודה
2שטח/נכס פרטי - מפגעטיפול בכל שטח פרטי מוזנח, לדוגמה: מגרש/חצר או בניין עם גזם, עשבייה, גרוטאות וכו'.5 ימי עבודה
3מיקלט פרטי - מפגעבדיקת כל תלונה לניקוי ופינוי גרוטאות מהמיקלט.12 ימי עבודה
4פסולת - הוצאה לא בזמן פינויבדיקה של כל פסולת אשר הוצאה לא ביום פינוי או בשעות הפינוי בכל שטח ציבורי.12 שעות עבודה
5רכב/גרוטאה עם/ללא לוחית זיהויטיפול ברכב נטוש או בגרוטאה עם/ללא  לוחית זיהוי המהווים מפגע.52 ימי עבודה
6חנייה אסורההפיקוח מאתר את בעל הרכב החוסם, ובמידת הצורך מגיש דו"ח חנייה.1 שעת עבודה
7
רעש - בימים/שעות מנוחההפיקוח אוכף בין השעות 14-16 בימים א'-שבת, משעה 23 ועד לבוקר, וכן כל רעש בשעות היום החורג מהמותר.1 שעת עבודה
8
מכשול בשטח ציבורי - הצבהכל סחורה, ארגזים, שקים, עגלות, חומרי בנייה במדרכה ו/או בכביש המהווים מכשול לעוברי אורח, והוצב ללא היתר.8 שעות עבודה
9
ביובכל בעיית ביוב שזורם בשטח פרטי.3 ימי עבודה
10
מים - פיצוץ/נזילהבדיקה וטיפול בכל נזילת מים. 2 ימי עבודה
11
מים - התחברות לא חוקיתבדיקה וטיפול בכל התחברות לא חוקית לצנרת. 2 ימי עבודה
12
עץ מסוכןטיפול בעץ פרטי בלבד המהווה סכנה. לאחר התייעצות עם אגף גנים ונוף, נמסרת דרישה לתושב.5 ימי עבודה
13
מודעה/גרפיטיטיפול בגרפיטי רק בשטח ציבורי. לדוגמא: תלייה לא חוקית על גבי תחנות אוטובוס, עצים, ארונות חשמל וכו'.3 ימי עבודה
14
עסק - שעות עבודהסגירת בתי עסק שעובדים מעבר לשעות לשעות הפעילות המותרות.3 שעות עבודה
15
מיפגע בשטח ציבורי המהווה סכנהבדיקת כל מיפגע כגון: עמוד חשמל הנוטה ליפול, חוטים גלויים, הבערת אש בכל שטח, גדר הנוטה לקרוס וכו'.5 שעות עבודה
16
כלבים - צואהגללים בשטח ציבורי- איתור בעלי הכלב, והגשת קנס.24 שעות עבודה
17
כסא/חפץ/מיתקן - מיפגע בשטח ציבוריבדיקה של תושבים או בעלי עסק המציבים מיתקנים וחפצים ברשות הרבים ללא היתר.12 שעות עבודה
18
בעלי כנף - אחזקההפיקוח דורש מהתושב לפנות לווטרינר לקבלת רישיון, ועוקב אחר תהליך הרישוי.7 ימי עבודה
19
עופות - שחיטה בשטח ציבורי
טיפול בכל מקרה של שחיטה המתבצעת בשטח ציבורי.2 שעות עבודה
20
בעלי-חיים - אחזקה
כל אחזקת בעל-חיים ללא היתר, ובהתייעצות עם הווטרינר.7 ימי עבודה
21
רוכל
טיפול בכל רוכל/ בעל עסק החורג מרישיונו ורוכל ללא רישיון.3 שעות עבודה
22
שינוי פני רחובבדיקה של כל סימון או בנייה לא חוקית שבוצעו ללא היתר העירייה, בכל שטח ציבורי.7 ימי עבודה
23
אתר בניה לא מגודרבדיקה וטיפול באתר שבעליו לא גידר אותו.1 יום עבודה
24
מגרש / נכס לא מגודרבדיקה וטיפול במגרש או נכס פרטיים, שבעליו לא גידר אותו.7 ימי עבודה
25
מיפגע סטטי ברחוב
בדיקת כל מיתקן סטטי, שהוצב ללא היתר כגון: מכולה, קרוון, חומרי בנייה, ברזלים, מרצפות וכו'.5 ימי עבודה
26
אשפה - מיפגע ביתן/מתקןטיפול בכל בעיה הקשורה בביתן אשפה, כמו: ביתן נעול, מטונף וכו'.2 ימי עבודה
27
אשפה בשטח ציבוריכל השלכת פסולת, שאין בעבורה פינוי מוסדר של העירייה בשטח ציבורי.1 יום עבודה
28
כבסים - תלייה בחזיתות בתיםטיפול בבקשה להסרה בכל מקרה של תליית כביסה או מיתקן כביסה בחזית הבית.3 ימי עבודה
29
חומרי בנייה בשטח ציבורי פתוחבדיקה וטיפול בכל השמת חומר בנייה בשטח ציבורי פתוח ללא היתר, כגון: חול, חצץ, מלט, אדמת חמרה וכו'.2 ימי עבודה
30
פסולת בנייה בשטח ציבוריבדיקה וטיפול בפסולת בנייה, לדוגמה: בלוקים, מרצפות, דלתות, משקופים שנותרו לאחר שיפוצים או בנייה.12 שעות עבודה
31
כלב משוטטכלב ברחוב- ללא בעלים, רצועה ומחסום.2 שעות עבודה
32
עסק-השלכת אשפה בשטח הרחובהשלכת אשפה בשטח הרחוב (מדרכה ו/או כביש) - בדיקה וטיפול מול בעל העסק.4 שעות עבודה
33
השלכת פסולת בניין לכלי אשפההשלכת פסולת בניין לכלי אשפה (ברזלים, אבנים, חומרי בניין וכדומה).6 שעות עבודה
34האכלת בעלי חיים-מפגעמפגע הנגרם על ידי האכלת בעל-חיים ברחוב באופן הגורם לזיהום.4 שעות עבודה
35
עקירת עץ במקום ציבוריעקירת עץ במקום ציבורי ללא היתר.5 שעות עבודה
36
חפצים ישנים/גרוטאות בשטח ציבורי/פרטיזריקה, השארה, הנחה של חפצים מיושנים (כולל גרוטאות רכב) בשטח ציבורי או פרטי.12 שעות עבודה
37
עשיית צרכים ברחובעשיית צרכים ו/או יריקה על-ידי אדם או בעל חיים שבחזקתו במקום ציבורי.1 שעת עבודה
38
שמירת סדר וניקיון בגניםהשחתה, שימוש במתקני הגן בצורה לא נאותה, שריפה, חבלה, חניה על צמחייה ועוד.4 שעות עבודה
39
חניה אסורה-חניית נכים אישיתהכוונה לחניית נכים אישית ולא חניות נכים ציבוריות. הפיקוח מאתר את בעל הרכב החוסם, ובמידת הצורך מגיש דוח חניה.1 שעת עבודה
40​​העמדת נגררהעמדת נגרר שאינו רתום לרכב, בשטח ציבורי​​1 יום עבודה


שיטור עירוני

​​מס'​
​נושאי טיפול
​​פירוט והארות
​רמת שירות
​1
​רכוש ציבורי - השחתה
​טיפול בכל פגיעה ברכוש ציבורי או השחתתו, כגון: תושב המשפץ ביתו והשחית גינה ציבורית, השחתת ספסל וכו'.
​1 שעה
​2
​גרימת רעש מבית
​בדיקה, טיפול והפסקת הרעש - מוסיקה / צעקות / שירה מדירה בבניין מגורים או מבית פרטי. 
1 שעה
​3
​גרימת רעש מעסק
​בדיקה, טיפול והפסקת הרעש - מוסיקה / צעקות / שירה מבית עסק ברחבי העיר (ללא אזור תעשייה).
​1 שעה
​4
​גרימת רעש ממקום ציבורי
​בדיקה, טיפול והפסקת הרעש - מוסיקה / צעקות / שירה בגנים ציבוריים.
​1 שעה
​5
​הסגת גבול חנייה פרטית
​טיפול בחסימה / תפסית חנייה על-ידי רכב אחר בשטח חנייה פרטית.
​שעתיים
6​חנייה אסורה
​איתור בעל הרכב ובמידת הצורך הגשת דו"ח חנייה.
​1 שעה
​7
​חנייה אסורה - חניית נכים אישית
​טיפול ברכבים החונים בחניית נכים אישית - איתור בעל הרכב, ובמידת הצורך הגשת דו"ח חנייה.
​1 שעה
​8
​חניית רכב כבד במשקל 10 טונות
​איתור בעל הרכב, ובמידת הצורך הגשת דו"ח חנייה.
​שעתיים
​9
​אשפה - חסימה על-ידי רכב חונה
​איתור בעל הרכב החוסם, ובמידת הצורך הגשת קנס.
​3 שעות
​10
​רכב שרוף / חשוד (לא גרוטאה)
​טיפול ברכב שהוצת.
​1 שעה
​11
​אזעקה מרכב
​טיפול באזעקה / צופר המופעל מרכב.
​1 שעה
​12
​השלכת פסולת מרכב
​טיפול בפסולת ובאשפה מכל הסוגים והמינים המושלכת מרכב לשטח הרחוב.
​שעתיים
​13
​שפיכת חומר מרכב
​טיפול בשפיכת חומר מרכב או ברכב שנשפך ממנו חומר לרחוב בזמן נהיגה, או בכל חפץ אחר המושלך מרכב לרחוב.
​1 שעה
​14
​הפעלת חזיזים / נפצים
​טיפול במשליכי חזיזים ונפצים.
​1 שעה
​15
​לחצן מצוקה במרחב ציבורי
​ביקורת בעת קריאה על לחצן מצוקה במוסדות חינוך / גני ילדים עירוניים.
​1 שעה
​16
​אירוע חריג בעיר
​שריפה מדירה / חפצים חשודים / קריסת מבנה או כל אירוע חרגי אחר.
​1 שעה
​17
​התקהלות / תהלוכה אסורה
​פיזור הפגנה ו/או תהלוכה שלא התקבל עבורה אישור מראש בכתב.
​שעתיים
​18
​קבצנים בכביש
​טיפול בקבצנים הנמצאים על הכביש ומסכנים חיי אדם, והרחקתם מהצמתים.
​1 שעה
​19
​הבערת אש מנגל
​טיפול במטרד שגורם הדבר - התפשטות עשן, השחתת רכוש ציבורי, הפרעה וכו'.
​שעתיים
​20
​מים - גניבה "חמה"
​תפיסה של גניבת מים מברז כיבוי, בזמן מעשה, בידי גורם ללא היתר.
​1 שעה
​21
​צעצועים מסוכנים - מכירה / הפעלה
​בדיקת מכירת סחורה ללא היתר, או סחורה מסוכנת בכל שטח ציבורי וטיפול בכך.
​1 שעה
​22
​חול - גניבה
​בדיקה בשטח ותפיסה
​1 שעה
​23
​כלב משוטט
​טיפול בכלבים הנמצאים ברחוב ללא בעלים, בלא רצועה ובלי מחסום.
​שעתיים
​24
​עישון במקום ציבורי
​הגעה ובדיקה - דיווח בדו"ח בהתאם לממצא.
​1 שעה
25​עסק-השלכת אשפה בשטח הרחוב​השלכת אשפה בשטח הרחוב (מדרכה ו/או כביש) - בדיקה וטיפול מול בעל העסק​4 שעות​
26​עסק-שעות פעילות​סגירת בתי עסק שעובדים מעבר לשעות לשעות הפעילות המותרות​3 שעות​
27​רוכל​טיפול בכל רוכל / בעל עסק החורג מרישיונו ורוכל ללא רישיון.​3 שעות​
28​שמירת סדר וניקיון בגנים​השחתה, שימוש במתקני הגן בצורה לא נאותה, שריפה, חבלה, חניה על צמחייה ועוד.​4 שעות​
29​אתר לא מגודר​בדיקה וטיפול באתר שבעליו לא גידר אותו.​שעתיים​
30​פסולת-הוצאה לא בזמן פינוי​בדיקה של כל פסולת אשר הוצאה לא ביום פינוי או בשעות פינוי בכל שטח ציבורי​12 שעות​
​31
​סיוע לבעל תפקיד
​מתן סיוע בשטח לבעלי תפקיד
​פעילות יזומה
32סיורים וביקורת יזומה​​פעילות יזומה הכוללת סיורים ממוקדים ברחבי העירפעילות יזומה​
​33
​פעילות משטרתית 
​פעילות יזומה כגון תרגילים ומבצעים.
​פעילות יזומה