הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תוכנית מתחם מבני ציבור נווה ארזים

​​​​​​​​​מתכננים את השכונה ביחד!

הכנ​ת תוכנית מפורטת למבני ציבור בשכונת נווה ארזים

שיתוף ציבור | 2020​

ע​יריית חולון מקדמת תוכנית מ​פורטת (תב"ע) למתחם מבני הציב​ור שבשכונת נווה ארזים, סביב גן העצמאות, ברחובות יעל, ירמיהו ויהושפט. התוכנית תאפשר לנו לפתח את מוסדות הציבור, השירותים שניתנים לתושבים בשכונה ואת המרחב הציבורי באזור המתחם לרווחת הקהילה ולשימושה. תוכנית זו היא חלק ממארג של תוכניות שמקודמות ומיושמות על-ידי העירייה להתחדשות העיר, בכלל ולהתחדשות השכונה, בפרט.

לטובת קידום התוכנית נבחר צוות תכנון מקצועי, שבוחן ומנתח את המצב הקיים ואת זה העתידי. הצוות יגבש תוכנית מפורטת לשיפור ולייעול המתחם והשירותים שקיימים בו למען התושבים בשיתוף בעלי העניין השונים.

​חשוב לנו להנגיש עבורכם את המידע המקצועי באופן הברור ביותר ולייצר הזדמנויות להשתתף בתהליך, מכל מקום ובכל זמן, במסגרת שלבי התכנון ושיתוף הציבור.

איזה שטח מיועד לתוכנית?

מתחם מבני הציבור והשטחים הפתוחים הציבוריים במרכז השכונה

מתחם מבני הציבור והשטחים הפתוחים הציבוריים במרכז השכונה.
גודל השטח כ-35 דונם.
כיום קיימים במתחם המוסדות והשירותים הבאים:

 • חטה"ב שמעון פרס (הייטק היי)
 • 3 גני ילדים ברחוב יעל (סמוך לבית הספר) 
 • מתחם של 6 גני ילדים
 • מקווה
 • בית כנסת
 • אולם ספורט
 • מרכז קהילתי נווה ארזים-קריית שרת
 • 2 גני ילדים (ליד המקווה ורחוב יהושפט)

מה מטרת התוכנית?

בעזרת התוכנית נוכל להגדיר באופן מוסדר את המסגרת לבינוי עתידי במתחם ולייצר שטח ציבורי איכותי, שיספק מענה הולם לצרכי תושבי השכונה והאשכול שכולל את שכונות נווה ארזים, רסקו ב', קריית שרת, נאות יהודית ומפדה אזרחי.

מה זו תוכנית מפורטת?

תוכנית בניין עיר (תב"ע) שמפרטת את השימושים בקרקעות לצרכים שונים וכוללת הגדרות של תכנון פיזי וכמותי, שקובעים יחד את עתידו של המתחם מבחינה תרבותית, חברתית וכלכלית.

התוכנית בנווה ארזים תגדיר את המאפיינים הבאים:

 • ייעוד השימושים הציבוריים בהתאם להתפתחות השכונה וצורכי התושבים
 • נגישות תחבורתית, פתרונות חנייה ונגישות למוסדות הציבור ולמתחם
 • הרחבת המרכז הקהילתי נווה ארזים-קריית שרת
 • התחדשות ופיתוח מרחב ציבורי מקיים
 • גובה בינוי מבני הציבור
 • הגדרת פריסת מבני הציבור בקרקע ואופי הבינוי

​מה קורה ביום שאחרי אישור התוכנית?

פרויקטים חדשים של בינוי אשר מתבססים על הוראות התוכנית המפורטת יקודמו בטווח הבינוני והרחוק, בכפוף לקידום התכנון, לבחינת המימוש ולהוצאת היתרי הבנייה. ההשפעה של התוכנית תקבל ביטוי פיזי בשטח בעשר השנים הקרובות ואף לאחר מכן.

הנושאים שיעלו בשיתוף הציבור ועל-ידי צוות התכנון ייבחנו על ידי יחידות העירייה. נושאים שניתן לממש בטווח קצר ייבחנו וייושמו במידת האפשר בתוכניות העבודה השוטפות של העירייה.

שיתוף ציבור

אנו מאמינים כי אתם, התושבים, מכירים את המרחב הציבורי בסביבתכם באופן הטוב ביותר, וכי ניסיונכם והתייחסויותיכם יוכלו לסייע לצוות התכנון בזיהוי האתגרים, הצרכים וההזדמנויות שיש בפיתוח שטחי הציבור ומבני הציבור בשכונה. יחד עם התושבים לוקחים חלק בתהליך בעלי המוסדות במתחם ונציגי העירייה, שאמונים על פיתוח ועל תפעול המוסדות והשטחים הפתוחים.
יחד נגבש תוכנית שתעניק מענה אופטימלי לתכנון עתידי לשכונה!

תהליך שיתוף הציבור מלווה את תהליך התכנון:

​​
שלב 1 - ריכוז התייחסויות התושבים וניתוחם (ספטמבר - אוקטובר 2020)
שלב 2 - גיבוש התוכנית על ידי צוות התכנון בהתאם לצרכים
שלב 3 - הצגת תוכנית מעודכנת לתושבים וקבלת הערות נוספות (מאי - יוני 2021)
שלב 4 - הטמעת הערות וגיבוש תוכנית סופית
שלב 5 - הפקדת תוכנית מפורטת מדויקת יותר לצורכי הציבור ופרסומה לציבור (אוקטובר - דצמבר 2021)

כיצד ניתן להשתתף?

בשלב הראשון במהלך חודש ספטמבר 2020 יופץ לכלל התושבים שאלון דיגיטלי, שהמענה עליו יסייע לנו לתכנן ולפתח את מבני הציבור ואת השטחים הציבוריים. השאלון יופץ אליכם באמצעות מסרון ובאמצעות קבוצות הפייסבוק השכונתיות. במידה שהשאלון לא הגיע אליכם ותהיו מעוניינים להשיב עליו, אנא פנו בדוא"ל למירית -  miritsa@Holon.muni.il 

אנו קוראים לכם להצטרף לנציגות תושבים שתלווה את הכנת התב"ע לאורך שלבי התכנון ועד לגיבוש התוכנית הסופית. פורום הנציגות יקיים כמה פגישות עם צוות התכנון בשלבים השונים של הכנת התוכנית, החל מחודש אוקטובר 2020.
לפרטים נוספים ולהצטרפות לנציגות התושבים אנא פנו לדוא"ל nofar@bncr.co.il וציינו שם, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל. 

עדכון על תהליך שיתוף הציבור - אוקטובר-​נובמבר 2020

​בחודש אוקטובר 2020 הופץ לתושבי השכונה שאלון מקוון – אנו מרכזים את התשובות ומעבירים את הממצאים לצוות התכנון לצורך בחינה והטמעה בתכנית!
ביום שני ה-2.11.20 קיימנו מפגש ראשון עם התושבים שהביעו רצון לקחת חלק בתהליך הכנת התכנית, בנוכחות הצוות העירוני וצוות התכנון.
נציגות התושבים תלווה את צוות העירייה והתכנון בשלבי הכנת התכנית עד לפרסומה והפקדתה, מתוך הרצון להתאימה לצרכי התושבים.
במפגש הצגנו את מטרות התכנית ועקרונות התכנון – תוכלו להתרשם במצגת בקישור זה
בנוסף שמענו את צרכי התושבים והתייחסותם לסוגיות שעלו בנושאי נגישות, תפעול המבנים במתחם, אופי הבינוי, פעילות מבני הציבור, המרחב הציבורי ועוד.

תודה לכל מי שלוקח חלק בעיצוב עתיד השכונה!​

מוזמנים לעקוב ולהתעדכן

דף זה יתעדכן בהתאם להתקדמות התכנון 
טלפון קשרי קהילה 072-2211599 | דוא"ל קשרי קהילה nogam@bncr​.co.il