הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תל גיבורים - תוכנית אב להתחדשות עירונית

​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המקומית חולון אישרה את "תל גיבורים – תוכנית אב להתחדשות עירונית" בישיבתה בתאריך 2.5.2021. 
זאת בהמשך לאישור התוכנית ע"י הוועדה המחוזית בישיבתה מיום 25.1.2021.

מטרתה העיקרית של ​​​התוכנית היא להשפיע על עיצוב דמותה של השכונה לשנים הבאות, תוך שדרוג איכות חייהם של תושבי השכונה.

תפיסת ​​​ה​​ת​כנון

בשכונה פוטנציאל לקיומו של מִרקם עירוני מגוון, המשלב קיים וחדש, תוך שמירה על אופי השכונה ורגישות למרקם הבינוי הקיים.
המרקם החדש יאפשר טיפול במרחב הציבורי בשכונה, הכולל הרחבה ויצירת רחובות חדשים, הוספה וטיפול בשטחים ציבוריים פתוחים, הקמה ועיבוי של בנייני ציבור. כל זאת באמצעות 3 תחומים עיקריים:

בי​​​​נוי 

  • התוכנית מגדירה מִתחמי התחדשות להתערבות תכנונית. המתחמים ממוקמים לאורך צירים ראשיים בשכונה ובדופן נתיבי איילון. התועלת הציבורית שתצמח מהטיפול במתחמים אלה תאפשר את פיתוחו ושיפורו של המרחב הציבורי לרווחת כלל תושבי השכונה. 
  • הבינוי שם דגש על חיזוק הרשת הירוקה של המרחב הציבורי.
  • הבינוי שם דגש על בנייה לאורך הרחובות, בשילוב בנייה מרקמית הפונה לרחוב, ובנייה לגובה בנסיגה מקו החזית.
  • התוכנית מגדירה רחובות עם חזית מסחרית/ פעילה,​ המאפשרת מגוון שימושים לתושבי השכונה.

שטחים ציבוריים פתוחים ומבנ​​י ציבור

  • לאור המחסור בשטחים ציבוריים, התוכנית ממליצה על יצירתם של שטחים לשימושים ציבוריים לשכונה כחלק מקידום פרויקטים להתחדשות. בכך, ניתן יהיה לחזק את הקשר בין המרקם האינטנסיבי המוצע ובין המרקם הוותיק. 
  • התוכנית מאתרת שטחי ציבור קיימים שניתן לייעל ולעבות.
  • התוכנית שמה דגש על הציר הלינארי הירוק צפון-דרום הקיים. התוכנית תפתח שטחים ציבוריים פתוחים ואיכותיים, ותשמר ערכי מורשת בשכונה.

תנוע​​​ה

  • התוכנית מציעה מספר פריצות דרך, שיאפשרו את שיפור הנגישות לשכונה וממנה ויצרו קישוריות טובה יותר לחלקים השונים בעיר (באמצעים תחבורתיים מגוונים: תחבורה ציבורית, רכב, אופניים והליכה ברגל). כמו כן, התוכנית מציעה הרחבות דרך שיאפשרו מדרכות רחבות, נטיעות ושבילי אופניים. שיפורים תנועתיים אלו יהיו חלק מקידום הפרויקטים להתחדשות עירונית בשכונה.
  • התוכנית מחזקת את הקשר לתחנות המטרו המתוכננות, אשר יאפשרו נגישות טובה לשכונה.
  • התוכנית מסדירה מרחב נוח ובטוח להולכי רגל.
תוכנית האב תאפשר קידום תוכניות מפורטות במתחמים ל"פינוי בינוי", בסמכות הוועדה המקומית. התוכנית מאפשרת וודאות תכנונית ושקיפות לתושבים והיזמים, ומעודדת את התפתחותן של יוזמות פרטיות. מטבע הדברים, מימושה של תוכנית האב תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים. 
התוכנית כללה תהליך שיתוף ציבור, בהתייעצות עם גורמי המקצוע מכל תחומי התוכן הרלוונטיים לאיכות חיי התושבים: חינוך, בריאות, פנאי, עסקים וכו'. זאת לצד מיפוי מחזיקי העניין השונים, התייעצות וגיוס מובילי דעת קהל ופעילים שכונתיים. מרכז קהילתי "קליין" שימש כעוגן משמעותי להובלת תהליך שיתוף הציבור השכונתי, בשיתוף המינהלת להתחדשות עירונית חולון.

קידום תוכנית האב לתל גיבורים הינו יוזמה משותפת של הראשות הממשלתית להתחדשות עירונית, עיריית חולון והמינהלת להתחדשות עירונית.
התוכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר וכללה צוות היגוי רב תחומי בראשות מהנדסת העיר, אדר' מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים פרחי-צפריר בע"מ.

לשאלות בנושא שיתוף ציבור, ניתן לפנות למנהל/ת תחום חברה וקהילה​: 050-8908500.

להלן מסמכי תכנית האב לנוחות א​נשי המקצוע והתושבים: