הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הוצאת גזם, גרוטאות ופסולת

פינוי פסולת, גרוטאות וגזם (צמחים, ענפים ועלים שנשרו או הוסרו בעת כריתה או גיזום) - מתבצע ברחבי העיר בימים מוגדרים וקבועים.
בהמשך הדף תוכלו למצוא את הימים בהם הנכם רשאים להוציא גזם, גרוטאות ופסולת, לפי שם הרחוב בו אתם גרים.​
הפסולת תפונה על ידי העירייה ביום שלמחרת יום ההוצאה.
שימו לב! המוציא פסולת שלא ביום ההוצאה הקבוע - צפוי לקנס על פי חוק!

  • יש לרכז פסולת בערימה, רצוי כי תהיה אחת משותפת עבור פסולת מחצרות סמוכות.
  • הגזם צריך להיות חתוך כך שניתן יהיה להעמיסו על רכב הפינוי.
  • פסולת גינון מסוג עלים, גיזום מדשאה וענפים קטנים – יש להניח בתוך שקיות.
  • אין להניח פסולת מפוזרת בקרנות רחוב.
  • אין להוציא פסולת בנייה.
  • חל איסור מוחלט על הוצאת אשפה ביתית לרחוב.
  • בערבי חג חל איסור מוחלט על הוצאת פסולת.

פניות ושאלות בנושאים אלה יש להפנות למוקד העירוני​.
לצפייה במפת הוצאת הגזם - לחץ כאן

פרוט ימי הוצאת גזם וגרוטאות לפי רחוב

לנוחותכם ניתן לסנן את הרשימה לפי אות ראשונה של שם הרחוב חיפוש חופשי​.

תוצאות סינון:

רחוביום הוצאה
אבותדאא
אביביםאאא
אבידן שמעוןאאא
אבן גבירולגאא
אבן עזראאאא
אבנרגאא
אברבנאלאאא
אבשלוםגאא
אגוזאאא
אהודגאא
אהוד מנורדאא
אהרון גלעדידאא
אהרון יריב אלוףדאא
אהרונוביץבאא
אוהל שרהגאא
אוסישקיןאאא
אופירדאא
אוריםאאא
אז"רגאא
אח"י דקראאא
אחד במאיאאא
אחד העםבאא
אחווהדאא
איינשטיין אריקגאא
אילון פנחסדאא
אילת: מדב הוז - יוספטלאאא
אילת: מיוספטל - התנאיםדאא
אימברגאא
איריסגאא
אלונה פהרדאא
אלופי צהלאאא
אלחריזיגאא
אלי כהןבאא
אליהו הנביאגאא
אליעזר יפהבאא
אלישעגאא
אלמוג אוריגאא
אלעזר דודאאא
אלקלעידאא
אלרואיגאא
אמיר דרורידאא
אנה פרנקגאא
אנילביץ: מאהרונוביץ - ביאליקדאא
אנילביץ: מקצנלסון - אהרונוביץבאא
אסירי ציוןדאא
אפעלבאא
אפרים קישוןדאא
אצ"לאאא
ארבע ארצותאאא
ארגובבאא
אריק לביאדאא
ארלוזורובדאא
ארליך ש.באא
ארן זלמןבאא
אשכול לוי שד'אאא
אשכול נועהגאא
אשתאולגאא
באזוב דוד, הרבבבב
בגין מנחם: מברקת - אהרונוביץבבב
בגין מנחם: מדוד אלעזר - ברקתדבב
בוסלבבב
בוסתנאידבב
בורוכובגבב
בזלדבב
ביאליקדבב
בילובבב
בילינסוןדבב
בית לחםאבב
בית שערים: מהספורטאים-רבי עקיבאדבב
בית שערים: מרבי עקיבא-ההסתדרותגבב
בלבןבבב
בלוםדבב
בן אליעזרבבב
בן גוריון שד'בבב
בן הללגבב
בן יהודהגבב
בן נון יוחאידבב
בן עמרםגבב
בנאי יוסיגבב
בני משהדבב
בעל מחשבותגבב
בצלאלגבב
בר אילןדבב
בר כוכבאגבב
בר לב חייםבבב
ברדיצ'בסקיבבב
ברודרזוןגבב
ברזווילגבב
ברזילי ישראלבבב
ברנדסגבב
ברנרגבב
ברנשטיין פרץבבב
ברץ יוסףאבב
ברקגבב
ברקאידבב
ברקןאבב
ברקתדבב
גאוליםדגג
גבעה 69בגג
גבעולאגג
גבעת התחמושתאגג
גבעת חולוןדגג
גבעתיבגג
גדעוןגגג
גולדה מאירדגג
גולדשטייןבגג
גולומבדגג
גור מוטהדגג
גורדוןגגג
גוש חלבדגג
גוש עציוןבגג
גלילי ישראלדגג
גנסיןבגג
ג'סי כהןאגג
גרינבויםבגג
גרינברגאגג
גרץבגג
גתאגג
דאמרי שושנהדדד
דבורה ברטונובדדד
דבורה הנביאהגדד
דגניהדדד
דה שליט עמוסדדד
דובנובבדד
דוד אלעזראדד
דוד צדוקבדד
דולפיןאדד
דון יוסף הנשיאגדד
דורי רב אלוףבדד
דיין משה: מאהרונוביץ - ארליךבדד
דיין משה: מגבול מערב - אהרונוביץאדד
דניאלגדד
דקראדד
דר משעולבדד
ה' באיירדהה
האבותדהה
האורגיםאהה
האלוף אהרון יריבדהה
האמוראיםאהה
האנקורבהה
הארזאהה
האריגהה
האשלאהה
הבדולח-משעולבהה
הבנאיאהה
הבניםאהה
הבעש"טאהה
הבקעהבהה
הברבורבהה
הברושאהה
הגאוניםאהה
הגבישדהה
הגדוד העבריגהה
הגדנעיםדהה
הגלבועאהה
הגלילאהה
הגלעדאהה
הגפןדהה
הגר"אאהה
הדייהבהה
הדס מצוידהה
הדקלדהה
הדראהה
הדרורבהה
ההגנהאהה
ההסתדרות: מאילת - גאוליםדהה
ההסתדרות: מגאולים - שרתגהה
הוגו ארנסטבהה
הוז דוב שדרותבהה
הופייןדהה
הזורעאהה
הזיתאהה
הזמירבהה
החבצלתאהה
החוגלהבהה
החוחיתבהה
החופראהה
החורטיםהוצאה לרח הפלדהה
החי"םבהה
החי"שבהה
החיילגהה
החלוץגהה
החמניהאהה
החמריהבהה
החסידהגהה
החצבאהה
החרמוןבהה
החרציתדהה
החרשגהה
החשמונאיםגהה
הטווסבהה
הטופז-משעולבהה
הטייסיםבהה
הי"דגהה
היובלהוצאה לרח הפלדהה
היוגבאהה
היוצראהה
היתדהוצאה לרח הפלד או המלאכההה
הכחלבהה
הכישוראהה
הכנסתדהה
הכרםגהה
הלהבאהה
הלוחמיםגהה
הלוי יצחק הרבגהה
הלשם-משעולבהה
המגידאהה
המכביםבהה
המכתשדהה
המלאכהדהה
המנוראהה
המעורראהה
המעיןהוצאה לרח הפלד או לטהוןהה
המעפיליםגהה
המצודהאהה
המרגניתדהה
המרכבהדהה
המשביראהה
המשורהוצאה לרח הפלד או למלאכההה
המתמידאהה
המתנדביםדהה
הנביאיםגהה
הנגרדהה
הנוטריםאהה
הנופך-משעולבהה
הנחושתדהה
הנחליאליבהה
הניסנית - סימטהדהה
הניצניםאהה
הנפחדהה
הנרייטה סולדדהה
הנשיאיםדהה
הנשרבהה
הסאהה
הסבוראיםאהה
הסדןדהה
הסדנהדהה
הסוללאהה
הסיגלוןדהה
הסיירתדהה
הסלעןבהה
הסנהדריןאהה
הסנוניתבהה
הספורטאיםדהה
הספירים-משעולבהה
הסתתאהה
העבודהדהה
העגורבהה
העוגןבהה
העליה השניהגהה
העפרוניבהה
העצמוןדהה
הערבהדהה
הפורציםבהה
הפז-משעולבהה
הפטישהוצאה לרח המלאכההה
הפלדדהה
הפלמ"חאהה
הפרדסאהה
הצופיתבהה
הצורףאהה
הציונות: מאהרונוביץ -ביאליקדהה
הציונות: מאילת - אהרונוביץבהה
הצנחניםגהה
הצפורןאהה
הצפירהדהה
הקונגרסאהה
הקוקיהבהה
הקליר אליעזרגהה
הר הצופיםבהה
הראובנידהה
הראלבהה
הרב הרצוגבהה
הרב יצחק ניסיםאהה
הרב קוקבהה
הרדוף הנחליםדהה
הרוזמרין - סימטהדהה
הרוקמיםאהה
הרותםאהה
הרימוןאהה
הרעות - סימטהאהה
הרצפלד: מאחד במאי - וייצמןדהה
הרצפלד: מתרצ"ו - אחד במאיאהה
הרקפתאהה
הרריגהה
השוהם-משעולבהה
השומראהה
השומרוןאהה
השופטיםגהה
השחףבהה
השחרגהה
השיטהאהה
השילוחבהה
השלום - סימטהאהה
השמירדהה
השקמהדהה
השקנאיגהה
השרוןבהה
השריוןדהה
התאנהאהה
התבוראהה
התומרבהה
התורבהה
התותחניםאהה
התחיהדהה
התנאיםאהה
התעלהבהה
התקומהאהה
התרשיש-משעולבהה
וולנברגדוו
וולפסוןאוו
וולקניבוו
ויצמןדוו
ויתקיןבוו
ורבורגגוו
ז'אן ז'ורסבזז
זבוטינסקיאזז
זבולוןגזז
זוהר מריםדזז
זכריהגזז
זכריה הרופאגזז
זלמן ארןבזז
זמנהוףאזז
זרובבלאזז
חב"דאחח
חבקוקגחח
חברוןגחח
חגיגחח
חובבגחח
חובבי ציוןדחח
חומה ומגדלדחח
חזית חמש: הבנים - מבצע סיניבחח
חזית חמש: המצודה- הבניםאחח
חיטמן עוזידחח
חלץדחח
חנה סנשגחח
חנניהגחח
חנקין: מההסתדרות - גולדה מאירדחח
חנקין: ממקוה ישראל -ההסתדרותבחח
חסדאיגחח
חפר חייםגחח
חצריםאחח
טבנקין יצחקדטט
טהוןבטט
טרומפלדוראטט
טשרניחובסקידטט
י"א באדר: מאחד במאי - אילתאיי
י"א באדר: מבילינסון - אחד במאידיי
יאירגיי
יאיר רוזנבלוםגיי
יבנאליאיי
יבנהביי
יגאל ידיןדיי
יד לגולהאיי
יהודה הלוידיי
יהודה הנשיאאיי
יהושפטגיי
יואבגיי
יואלגיי
יוחאי בן נונןדיי
יוטבתהדיי
יום הכיפוריםאיי
יונהביי
יוספטל שד'דיי
יותםגיי
יחזקאלגיי
יל"גדיי
יסוד המעלהדיי
יעבץביי
יעלגיי
יעקב כהן ד"רדיי
יערהדיי
יפה אברהםאיי
יפה אליעזרביי
יפו + שביליםביי
יפתחגיי
יצחק הלויגיי
יצחק שדהדיי
יקותיאל אדםאיי
יריחואיי
ירמיהוגיי
ירקוני יפהדיי
ישעיהוגיי
ישראל גלילידיי
ישראלי בן-ציוןביי
כהן אליבככ
כנרתדככ
כפר גלעדידככ
כצנלסון יצחקבככ
לבון פנחסדלל
לביא אריקדלל
לוחמי הנגבבלל
לוי אשכול שד'אלל
לוי תנאי שרהגלל
לוין שמריהוגלל
לויתןאלל
לח"יאלל
ליא קניגדלל
ליבנהדלל
לילינבלוםבלל
ליסיןאלל
לכישאלל
לנדאואלל
לסלאלל
לסקובבלל
מאפוגממ
מבצע סיניבממ
מגידובממ
מודיעיןדממ
מוהליבראממ
מוטה גורדממ
מולכוגממ
מונטיפיורי: סולד- חסידאיגממ
מונטיפיורי: קפלן- סולדדממ
מוצקיןגממ
מורדי הגטאותגממ
מזא"הדממ
מטולהאממ
מיכהגממ
מימוןבממ
מישאלגממ
מלאכיגממ
מנדלי מוכר ספריםגממ
מנדלסוןאממ
מנוחגממ
מנור אהודדממ
מנחם בגין: מברקת - אהרונוביץבממ
מנחם בגין: מדוד אלעזר - ברקתדממ
מנחם סבידורדממ
מניה שוחטבממ
מסילת העוליםאממ
מעלות - רחובותגממ
מפרץ שלמה: ממשה שרת - דוד אלעזראממ
מפרץ שלמה: משד' ירושלים - מ. שרתבממ
מקוגון יהודהאממ
מקוה ישראלאממ
מקלף מרדכיבממ
מרבד הקסמיםגממ
מרטין בוברדממ
מרים הנביאהגממ
מרים זוהרדממ
מרקובצקיבממ
משה סנהבממ
משמר הירדןבממ
משעול דרבממ
משעול הבדולחבממ
משעול הגתאממ
משעול הטופזבממ
משעול היהלוםבממ
משעול היסמיןאממ
משעול הלשםבממ
משעול הנופךבממ
משעול הספיריםבממ
משעול הפזבממ
משעול השוהםבממ
משעול התרשישבממ
משעול ענברבממ
נג'ארהבננ
נהריהדננ
נובידבורדננ
נורדאוגננ
נחוםגננ
נחלת שלוםדננ
נחמיהגננ
נחמיה תמרידננ
נחשוןבננ
ניל"יגננ
ניסים יצחק הרבאננ
ניסנבויםבננ
נס ציונהבננ
נעמי שמרדננ
נפחאבננ
נרקיס עוזיאננ
סאלק ד"רדסס
סבידור מנחםדסס
סביוןאסס
סוקולוב: מסטרומה - שד' קוגלדסס
סוקולוב: מקוגל - סרליןבסס
סירניגסס
סירקיןגסס
סמולנסקיןגסס
סנש חנהגסס
סעדיה גאוןגסס
ספיר יוסףאסס
ספיר פנחסאסס
סרליןגסס
עגנון שידעע
עובדיהגעע
עוזי חיטמןדעע
עוזיאלבעע
עומר דבורהב'עע
עזראגעע
עזריהגעע
עטרותאעע
עין גדידעע
עין יהבדעע
עירית גדולהדעע
עמוסגעע
עמינדבגעע
עמלבעע
עמק אילוןבעע
עמק דותןאעע
עמק יזרעאלאעע
פבריגט ד"ראפפ
פדויי השבידפפ
פהר אלונהדפפ
פורת אורנהדפפ
פיארברגגפפ
פייר קניגאפפ
פיכמןדפפ
פילדלפיהבפפ
פילקס זנדמן דראפפ
פינסקרגפפ
פרוגגפפ
פרישמןבפפ
פרץגפפ
פתח תקוהבפפ
צאליםאצצ
צבי שץגצצ
צ'לנובדצצ
צפניהגצצ
צפתאצצ
צרעהגצצ
קבוץ גלויותגקק
קדושי בלזןדקק
קדושי לוזדקק
קדושי קהיראקק
קדמןדקק
קהילת וילנאבקק
קהילת ורשהבקק
קוגל שד'אקק
קוהלתגקק
קוק הרבבקק
קורצ'אקבקק
קלויזנר פרופ'דקק
קלומלבקק
קלישראקק
קניג ליאדקק
קניג פייראקק
קפאחגקק
קפלינסקיבקק
קפלןדקק
קפלנסקיבקק
קציר אהרוןדקק
קצנלסון יצחקבקק
קראוזהבקק
קרייתיבקק
קרית שמונהאקק
קרל נטרגקק
קרן היסודאקק
קרן קיימתאקק
קרסל גצלבקק
ראול וולנברגגרר
ראש פינהדרר
ראשון לציוןברר
רבי עקיבא 1-14דרר
רבי עקיבא 16 עד הסוףגרר
רבין יצחקארר
רבינוביץ יהושעברר
רוזמרין - סימטהדרר
רוזנבלום יאירגרר
רוטשילדדרר
רום משהגרר
רופיןארר
רותר וולטרארר
רחבעם זאבי ז"לגרר
רחלדרר
ריינס הרבארר
רייק חביבהברר
רינגלבלוםברר
רינת משהגרר
רמב"ם: המעפילים- צבי שץגרר
רמב"ם: יפו- המעפיליםברר
רמזגרר
רמח"לברר
רמת הגולןברר
רעות - סימטהארר
רפאל איתןדרר
רש"יגרר
שאלתיאל דודאשש
שבזיאשש
שבטי ישראלאשש
שד"לגשש
שדה בוקרדשש
שדה יצחקדשש
שדרות ירושליםגשש
שדרות קוגלאשש
שוחט מניה וישראלבשש
שור פרופ'בשש
שטרוקגשש
שי עגנוןדשש
שיבת ציוןאשש
שיפרבשש
שכטראשש
שלום עליכםגשש
שמואלגשש
שמואל הנגיד: ברנר- סולדגשש
שמואל הנגיד: סולד- קפלןדשש
שמורקגשש
שמעונידשש
שמעיהגשש
שמר נעמידשש
שמריהו לויןגשש
שמשוןגשש
שנקראשש
שער האריותבשש
שער הגיאבשש
שער הפרחיםאשש
שער ציוןאשש
שפיגל מרדכיגשש
שפירא משה השרגשש
שפירא צביגשש
שפרינצקבשש
שרון חייםגשש
שרת משהבשש
ששת הימיםבשש
תדמור צבידתת
תל-חידתת
תמנעדתת
תמרדתת
תמרי נחמיהדתת
תרצ"ואתת