אמנת שירות מחלקת מקרקעין

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל הנדסה
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור
​​יעוד: טיפול בקרקעות עירוניות ונכסים אשר בבעלותה של עיריית חולון. תחומי הפעילות של המחלקה הינם מדידות, נכסי העירייה (קרקעות ומבנים) והסדר מקרקעין.

דרכי התקשרות עם מ​חלקת מקרקעין:

שעות קבלת קהל מחלקתית: ימים א' ב' ה' בין השעות 08:30-13:00, יום ג' בין השעות 16:00-18:30.
שעות קבלת קהל של המודד: בתיאום מראש.
* מסירת מפות לביקורת המודד יכולה להיעשות בכל שעות הפעילות של העירייה, על ידי השארתן במשרד המחלקה.
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3.
טלפון של המודד: 03-5027285, דוא"ל: Hananial@holon.muni.il
טלפון של המחלקה: 03-5027474, דוא"ל: saritl@holon.muni.il​


מס'נושאי טיפול המחלקה
פ​​ירוט והארותרמת השירות
1מדידה - בדיקת מפהבדיקת מפות ומתן התייחסות/אישור נכונות7 ימי עבודה  
2רישום וביטול הערות אזהרהמתן מידע לציבור בנוגע לרישום הערות אזהרה לפי תקנה 29, וכן לגבי ביטולן.2 ימי עבודה
3הפקעות שטחיםמתן מידע לציבור בנוגע להפקעות שטחים.4 ימי ​​עבודה
​4
​מענה ללקוחות
​מענה לקבלנים ולציבור בכל עניין הקשור במקרקעין-באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון.

4 ימי עבודה
5
הליכי הקצאות קרקע
מתן הסבר למעוניינים בהליכי הקצאת מקרקעין.4 ימי עבודה
6
​הקצאת קרקע / מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית*
שליחת טפסי בקשה לפונים​​3 ימי עבודה
​6.1


​בדיקה של יחידת הנכסים לגבי כל המסמכים שהגיש הפונה, כולל קבלת חוות דעת תכנונית וכן קבלת חוות דעת מהגזברות במקרה הצורך.
14 ימי עבודה​
6.2

דיון בוועדת הקצאות.
מתכנסת בממוצע אחת לחודשיים.
​6.3
אם יש אישור של וועדת הקצאות להמשך הליך - קביעת התקופה של ההקצאה והוצאת פרסום ראשון בעיתון מקומי ועתון נפוץ.​​שבועיים מיום אישור וועדת הקצאות.
​6.4

​אם אין התנגדויות, מעלים את הנושא לוועדת ההקצאות לבקשת אישור לפרסום שני.           
אם יש התנגדות, התהליך נעצר. המתנגדים מוזמנים לעירייה לטעון טענותיהם.
​60 יום מיום הפרסום הראשון, מותנה בהתכנסות ועדת ההקצאות באותו חודש.
​6.5

​אם יש אישור של ועדת הקצאות להמשך הליך - קביעת התקופה של ההקצאה והוצאת פרסום שני בעיתון מקומי ועיתון נפוץ.
שבועיים מיום אישור ועדת הקצאות. ​
​6.6

אם אין התנגדויות, מעלים את הנושא לוועדת ההקצאות ומבקשים אישור לדיון במוצעת העיר וקידום חוזה.
45 ימים מיום הפרסום הראשון, מותנה בהתכנסות ועדת הקצאות באותו חודש.
​6.7
​הכנת חוזה ואישורו במועצת העיר.
90 ימים​
​* הליך הקצאה ייחודי לכל עמותה משום שלעיתים קידומו מושפע משיתוף פעולה של מבקשי ההקצאה וקבלת אישורים מגורמים שונים בעירייה.

סדר הופעה 22
קבצים מצורפים

אמנת שירות מחלקת מקרקעין

מינהל /גוף:מינהל הנדסה
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)
​​יעוד: טיפול בקרקעות עירוניות ונכסים אשר בבעלותה של עיריית חולון. תחומי הפעילות של המחלקה הינם מדידות, נכסי העירייה (קרקעות ומבנים) והסדר מקרקעין.

דרכי התקשרות עם מ​חלקת מקרקעין:

שעות קבלת קהל מחלקתית: ימים א' ב' ה' בין השעות 08:30-13:00, יום ג' בין השעות 16:00-18:30.
שעות קבלת קהל של המודד: בתיאום מראש.
* מסירת מפות לביקורת המודד יכולה להיעשות בכל שעות הפעילות של העירייה, על ידי השארתן במשרד המחלקה.
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3.
טלפון של המודד: 03-5027285, דוא"ל: Hananial@holon.muni.il
טלפון של המחלקה: 03-5027474, דוא"ל: saritl@holon.muni.il​


מס'נושאי טיפול המחלקה
פ​​ירוט והארותרמת השירות
1מדידה - בדיקת מפהבדיקת מפות ומתן התייחסות/אישור נכונות7 ימי עבודה  
2רישום וביטול הערות אזהרהמתן מידע לציבור בנוגע לרישום הערות אזהרה לפי תקנה 29, וכן לגבי ביטולן.2 ימי עבודה
3הפקעות שטחיםמתן מידע לציבור בנוגע להפקעות שטחים.4 ימי ​​עבודה
​4
​מענה ללקוחות
​מענה לקבלנים ולציבור בכל עניין הקשור במקרקעין-באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון.

4 ימי עבודה
5
הליכי הקצאות קרקע
מתן הסבר למעוניינים בהליכי הקצאת מקרקעין.4 ימי עבודה
6
​הקצאת קרקע / מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית*
שליחת טפסי בקשה לפונים​​3 ימי עבודה
​6.1


​בדיקה של יחידת הנכסים לגבי כל המסמכים שהגיש הפונה, כולל קבלת חוות דעת תכנונית וכן קבלת חוות דעת מהגזברות במקרה הצורך.
14 ימי עבודה​
6.2

דיון בוועדת הקצאות.
מתכנסת בממוצע אחת לחודשיים.
​6.3
אם יש אישור של וועדת הקצאות להמשך הליך - קביעת התקופה של ההקצאה והוצאת פרסום ראשון בעיתון מקומי ועתון נפוץ.​​שבועיים מיום אישור וועדת הקצאות.
​6.4

​אם אין התנגדויות, מעלים את הנושא לוועדת ההקצאות לבקשת אישור לפרסום שני.           
אם יש התנגדות, התהליך נעצר. המתנגדים מוזמנים לעירייה לטעון טענותיהם.
​60 יום מיום הפרסום הראשון, מותנה בהתכנסות ועדת ההקצאות באותו חודש.
​6.5

​אם יש אישור של ועדת הקצאות להמשך הליך - קביעת התקופה של ההקצאה והוצאת פרסום שני בעיתון מקומי ועיתון נפוץ.
שבועיים מיום אישור ועדת הקצאות. ​
​6.6

אם אין התנגדויות, מעלים את הנושא לוועדת ההקצאות ומבקשים אישור לדיון במוצעת העיר וקידום חוזה.
45 ימים מיום הפרסום הראשון, מותנה בהתכנסות ועדת הקצאות באותו חודש.
​6.7
​הכנת חוזה ואישורו במועצת העיר.
90 ימים​
​* הליך הקצאה ייחודי לכל עמותה משום שלעיתים קידומו מושפע משיתוף פעולה של מבקשי ההקצאה וקבלת אישורים מגורמים שונים בעירייה.