אמנת שירות אגף התנועה

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל הנדסה
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
לוגו אמנה חיצונית
תיאור

​​​​​יעוד: התוויית מדיניות התנועה והחניה בעיר, לצורך שיפור הבטיחות והזרמת התנועה בעיר. האגף עוסק בתכנון מערך התחבורה העירוני, איסוף נתוני התנועה ותאונות הדרכים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, שיפור בטיחות הולכי הרגל והנוסעים, תכנון פתרונות חניה, מתן מענה לצורכי חניית נכים, תחבורה ציבורית ועוד.

פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט  של עיריית חולון.​

דרכי התקשרות עם אגף התנועה:  כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה  8. טלפון: 03-5027469; פקס: 03-6008973.

שעות קבלת קהל: יום ב' 8:30-13:00, יום ג' 16:00-18:30.


מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1פנסים מהבהבים בצומתתיקון פנסים מהבהבים בצומת.12 שעות
2צומת חשוך/ תאורה בצומת אינה פועלתתיקון פנסים חשוכים או לא פועלים בצומת.12 שעות
3רמזור - נורה כבויהתיקון/החלפת נורה לא דולקת באחד הפנסים.18שעות
4רמזור - עמוד נפלתיקון עמוד רמזור שנפגע או נפל.12 שעות
5רמזור - פנס נפלתיקון פנס רמזור שנפל.12 שעות
6רמזור - עמוד עקוםתיקון עמוד רמזור עקום.12 שעות
7רמזור - פנס שבורתיקון פנס רמזור שנפגע ונשבר.18 שעות
8רמזור- תקלה בתפקודתיקון תקלה ברמזור, למשל רמזור תקוע עם צבע אחד, רמזור שמופע הירוק בו קצר, רמזור שמופע האדום בו ארוך.
18 שעות
9בקשה לשינוי רמזוריםבקשות לשינוי כגון הארכת האור הירוק ברמזור.8 ימי עבודה
10לחצן הולכי רגלטיפול ותיקון לחצן הולכי רגל.3 ימי עבודה
11התקן לכבדי ראייהטיפול ותיקון בהתקן לכבדי ראייה (זמזם).3 ימי עבודה
12תמרור מהבהב להולכי רגל במעבר חצייהטיפול ותיקון תמרור מהבהב התלוי בקטע דרך מעל מעבר חצייה.24 שעות
13חנייה - בקשהבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.10 ימי עבודה
14חנייה - איסור רכב כבדבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.14 ימי עבודה
15הסדר תנועהטיפול בבעיות תנועה, לדוגמה: עומס תנועה, צמתים וקטעי דרך מרובי תאונות, בקשות למעבר חצייה, בקשה למעטפה (ד' 16) בכניסה לחנייה, הסדרי מפרצי חנייה, בעיות ראות בצומת, הצבת תמרורים וכו'. בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.15 ימי עבודה
16פסי האטהבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לבדיקת ההצדקה לפסי האטה.15 ימי עבודה
17מעקה בטיחותבדיקה בשטח ל-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.12 ימי עבודה
18תחבורה ציבוריתבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, משרד התחבורה, "אגד" ו"דן", שיחליטו על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים- שלושה.10 ימי עבודה
19עמוד מחסוםבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לביצוע.12 ימי עבודה

סדר הופעה 25
קבצים מצורפים

אמנת שירות אגף התנועה

לוגו אמנה חיצונית
מינהל /גוף:מינהל הנדסה
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)

​​​​​יעוד: התוויית מדיניות התנועה והחניה בעיר, לצורך שיפור הבטיחות והזרמת התנועה בעיר. האגף עוסק בתכנון מערך התחבורה העירוני, איסוף נתוני התנועה ותאונות הדרכים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, שיפור בטיחות הולכי הרגל והנוסעים, תכנון פתרונות חניה, מתן מענה לצורכי חניית נכים, תחבורה ציבורית ועוד.

פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט  של עיריית חולון.​

דרכי התקשרות עם אגף התנועה:  כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה  8. טלפון: 03-5027469; פקס: 03-6008973.

שעות קבלת קהל: יום ב' 8:30-13:00, יום ג' 16:00-18:30.


מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1פנסים מהבהבים בצומתתיקון פנסים מהבהבים בצומת.12 שעות
2צומת חשוך/ תאורה בצומת אינה פועלתתיקון פנסים חשוכים או לא פועלים בצומת.12 שעות
3רמזור - נורה כבויהתיקון/החלפת נורה לא דולקת באחד הפנסים.18שעות
4רמזור - עמוד נפלתיקון עמוד רמזור שנפגע או נפל.12 שעות
5רמזור - פנס נפלתיקון פנס רמזור שנפל.12 שעות
6רמזור - עמוד עקוםתיקון עמוד רמזור עקום.12 שעות
7רמזור - פנס שבורתיקון פנס רמזור שנפגע ונשבר.18 שעות
8רמזור- תקלה בתפקודתיקון תקלה ברמזור, למשל רמזור תקוע עם צבע אחד, רמזור שמופע הירוק בו קצר, רמזור שמופע האדום בו ארוך.
18 שעות
9בקשה לשינוי רמזוריםבקשות לשינוי כגון הארכת האור הירוק ברמזור.8 ימי עבודה
10לחצן הולכי רגלטיפול ותיקון לחצן הולכי רגל.3 ימי עבודה
11התקן לכבדי ראייהטיפול ותיקון בהתקן לכבדי ראייה (זמזם).3 ימי עבודה
12תמרור מהבהב להולכי רגל במעבר חצייהטיפול ותיקון תמרור מהבהב התלוי בקטע דרך מעל מעבר חצייה.24 שעות
13חנייה - בקשהבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.10 ימי עבודה
14חנייה - איסור רכב כבדבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.14 ימי עבודה
15הסדר תנועהטיפול בבעיות תנועה, לדוגמה: עומס תנועה, צמתים וקטעי דרך מרובי תאונות, בקשות למעבר חצייה, בקשה למעטפה (ד' 16) בכניסה לחנייה, הסדרי מפרצי חנייה, בעיות ראות בצומת, הצבת תמרורים וכו'. בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.15 ימי עבודה
16פסי האטהבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לבדיקת ההצדקה לפסי האטה.15 ימי עבודה
17מעקה בטיחותבדיקה בשטח ל-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה.12 ימי עבודה
18תחבורה ציבוריתבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, משרד התחבורה, "אגד" ו"דן", שיחליטו על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים- שלושה.10 ימי עבודה
19עמוד מחסוםבדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה, שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לביצוע.12 ימי עבודה