אמנת שירות היחידה לביקור סדיר

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל חינוך
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
לוגו אמנה חיצונית
תיאור

​​​​​

מס'תחוםפירוט והארותרמת השירות
1​​​מענה אישי ודיפרנציאלי
שיחות אישיות עם התלמיד המופנה ומשפחתו ויצירת קשר אישי (איתור הגורמים, מתן מענה, מעקב).3 שיחות עם הורים ותלמידים בשנת לימודים.
2​מענה אישי ודיפרנציאלי מתן ייעוץ והכוון לתלמידים הנושרים לשם מציאת מסגרות חינוכיות מתאימות.בהתאם לצורך.
3​מענה אישי ודיפרנציאלי ביקורי בית יזומים.בהתאם לצורך.
4​​מענה אישי ודיפרנציאלי שילוב התלמיד במסגרת בית הספר בהתאם לצרכיו המיוחדים תוף שיתוף בית הספר וההורים.בהתאם לצורך.
5​מענה אישי ודיפרנציאלי השתתפות בוועדות (החלטה, השמה, התמדה, בין-מקצועית והסעות) הדנות בתלמידים המטופלים.כל קצינת ביקור סדיר משתתפת בכל הוועדות של מטופליה בהתאם לצורך.
​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה מניעת נשירה.

(נושר "חדש" - תלמיד שנושר ממערכת החינוך הפורמלית בשנת הלימודים הנוכחית).
שמירה על הקיים (לעומת השנה הקודמת) ואף ירידה של עד 5%  בשיעור הנושרים "החדשים" מתוך סך כל המטופלים.
7​​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה הפעלת שעות לימוד פרטניות לתלמידים בסכנת נשירה. לפי הצורך והמשאבים הקיימים.
8​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה הפניית תלמידים, ליווי ובקרה בתוכניות ייחודיות למניעת נשירה המתקיימות בעיר. (לדוגמא: מועדניות משפחתיות, תוכנית מל"א יחידה לקידום נוער, היחידה לנערה, מרכזים קהילתיים, עובדי נוער וכדומה. ייתכנו שינויים בתוכניות משנה לשנה. ליווי התוכניות.
9​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה קצינת ביקור סדיר יוצרת קשר עם צוות בית ​הספר לאחר קבלת דיווח על בעיית ביקור סדיר ממנהל/ת ו/או יועץ/ת או כל גורם אחר לבירור הבעיה.3 ימי עבודה.
10​​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה פנייה טלפונית להורים לבירור בעיית ביקור סדיר.3 ימי עבודה.
11​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה קיום פגישה עם ההורים והתלמיד בבי"ס או בעירייה, ביוזמת התלמיד, ההורים או גורם אחר.8 ימי עבודה.
12​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה עירוב שותפים טיפוליים כגון: בי"ס נוכחי, בי"ס קודם, רווחה, קידום נוער, שפ"ח, פיקוח, שירות מבחן וכדומה.8 ימי עבודה.
13​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה אכיפת חוק לימודי חובה באמצעות ייזום הליך משפטי. הפנייה לתובעת העירונית על-פי שיקול הדעת המקצועי של קצינת הביקור הסדיר המטפלת. 
14​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה איתור תלמידים שאינם לומדים תוך ניסיון לשלבם מחדש במסגרות מתאימות. על פי הצורך ובהתאם לדרישת משרד החינוך.
15​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה סיורים לאיתור תלמידים משוטטים בגנים הציבוריים. שלוש פעמים בשנה.
16 ניהול ידע ומידע תיעוד של תהליכי הטיפול ומסמכים רלוונטיים לצורך מעקב וטיפול. ביצוע באופן שוטף לאורך השנה.​​​​


 

סדר הופעה 26
קבצים מצורפים

אמנת שירות היחידה לביקור סדיר

לוגו אמנה חיצונית
מינהל /גוף:מינהל חינוך
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)

​​​​​

מס'תחוםפירוט והארותרמת השירות
1​​​מענה אישי ודיפרנציאלי
שיחות אישיות עם התלמיד המופנה ומשפחתו ויצירת קשר אישי (איתור הגורמים, מתן מענה, מעקב).3 שיחות עם הורים ותלמידים בשנת לימודים.
2​מענה אישי ודיפרנציאלי מתן ייעוץ והכוון לתלמידים הנושרים לשם מציאת מסגרות חינוכיות מתאימות.בהתאם לצורך.
3​מענה אישי ודיפרנציאלי ביקורי בית יזומים.בהתאם לצורך.
4​​מענה אישי ודיפרנציאלי שילוב התלמיד במסגרת בית הספר בהתאם לצרכיו המיוחדים תוף שיתוף בית הספר וההורים.בהתאם לצורך.
5​מענה אישי ודיפרנציאלי השתתפות בוועדות (החלטה, השמה, התמדה, בין-מקצועית והסעות) הדנות בתלמידים המטופלים.כל קצינת ביקור סדיר משתתפת בכל הוועדות של מטופליה בהתאם לצורך.
​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה מניעת נשירה.

(נושר "חדש" - תלמיד שנושר ממערכת החינוך הפורמלית בשנת הלימודים הנוכחית).
שמירה על הקיים (לעומת השנה הקודמת) ואף ירידה של עד 5%  בשיעור הנושרים "החדשים" מתוך סך כל המטופלים.
7​​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה הפעלת שעות לימוד פרטניות לתלמידים בסכנת נשירה. לפי הצורך והמשאבים הקיימים.
8​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה הפניית תלמידים, ליווי ובקרה בתוכניות ייחודיות למניעת נשירה המתקיימות בעיר. (לדוגמא: מועדניות משפחתיות, תוכנית מל"א יחידה לקידום נוער, היחידה לנערה, מרכזים קהילתיים, עובדי נוער וכדומה. ייתכנו שינויים בתוכניות משנה לשנה. ליווי התוכניות.
9​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה קצינת ביקור סדיר יוצרת קשר עם צוות בית ​הספר לאחר קבלת דיווח על בעיית ביקור סדיר ממנהל/ת ו/או יועץ/ת או כל גורם אחר לבירור הבעיה.3 ימי עבודה.
10​​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה פנייה טלפונית להורים לבירור בעיית ביקור סדיר.3 ימי עבודה.
11​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה קיום פגישה עם ההורים והתלמיד בבי"ס או בעירייה, ביוזמת התלמיד, ההורים או גורם אחר.8 ימי עבודה.
12​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה עירוב שותפים טיפוליים כגון: בי"ס נוכחי, בי"ס קודם, רווחה, קידום נוער, שפ"ח, פיקוח, שירות מבחן וכדומה.8 ימי עבודה.
13​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה אכיפת חוק לימודי חובה באמצעות ייזום הליך משפטי. הפנייה לתובעת העירונית על-פי שיקול הדעת המקצועי של קצינת הביקור הסדיר המטפלת. 
14​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה איתור תלמידים שאינם לומדים תוך ניסיון לשלבם מחדש במסגרות מתאימות. על פי הצורך ובהתאם לדרישת משרד החינוך.
15​​​​​​​​​קידום הישגים ומניעת נשירה סיורים לאיתור תלמידים משוטטים בגנים הציבוריים. שלוש פעמים בשנה.
16 ניהול ידע ומידע תיעוד של תהליכי הטיפול ומסמכים רלוונטיים לצורך מעקב וטיפול. ביצוע באופן שוטף לאורך השנה.​​​​