אמנת שירות תאגיד מים וביוב - מים

 אמנת שירות

מינהל /גוף חברות עירוניות
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור
​יעוד: תאגיד המים והביוב מי שיקמה הוקם כתאגיד אזורי הנותן שירותים לערים חולון, אזור, בית דגן ואור יהודה. התאגיד פועל לפיתוח שיקום ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב הציבורית בשגרה ובזמן חירום.
פנייה ראשונית: בנושא מפגעי מים וביוב יש לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 /03-5011111, לבירורי חשבון ותשלומים יש לפנות בטלפון 1800-300-252 או באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד.

דרכי התקש​רות: 

טלפון: 1800-300-252
פקס: 072-2446293
משלוח דואר: ת.ד. 15 חולון.
שעות וימי קבלת קהל: יום א' בין השעות 08:00-18:30, ימים ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00, יום ג' בין השעות 15:00-18:30
כתובת  קבלת קהל: ברחוב המלאכה פינת המשביר 1 חולון (מתחם פרימיום סנטר). 
קבלת קהל לקבלנים ולבונים: רחוב פרופ' שור 40 חולון, שעות וימי קבלת קהל: ימים ב' ו ד' בין השעות 08:30-12:30

משרדי הנהלת ה​תאגיד: 

רחוב פרופ' שור 40 חולון
טלפון: 03-5411500
פקס: 072-2765656


מס'נושאי טיפולפירוט והארות רמת השירות 
1פיצוץ לפני מד ראשי טיפול בתקלה או פיצוץ בצנרת שבין קו המים ועד לגבול הנכס.3 ימי עבודה
2נזילה / תקלה ממערכת מד ראשיתתיקון נזילות מים, כגון: בין מגוף (שיבר) לצינור, בין מד מים לצינור וכו'. 3 ימי עבודה
3נזילה ממדרכה/ כביש/ בריכהטיפול בדליפת מים חלשה או איטית.3 ימי עבודה.
4פיצוץ מים מדרכה/ כבישטיפול בפרץ מים חזק או מהיר.6 שעות עבודה.
5לחץ מים בנייןטיפול בזרם מים חלש, רמת השירות מתייחסת לבדיקה בלבד.1 יום עבודה
6ברז כיבוי אשתיקון כל תקלה שארעה בברז, נזילה, ברז עקום וכו'. 1 יום עבודה
7מד שבורתיקון/החלפה מד דירתי או מד ראשי.2 ימי עבודה
8אין מים בבנייןטיפול בכל מצב שאין אספקת מים לבניין.6 שעות עבודה
9לחץ מים בדירהטיפול בזרם מים חלש. רמת השירות מתייחסת לבדיקה בלבד.2 ימי עבודה
10אין מים בדירהטיפול בכל בעיה בה אין אספקת מים לדירה.8 שעות עבודה
11נזילה ממד דירתיתיקון תקלה בצנרת שעד לגבול הנכס, וכן בתקלה במד מים דירתי בלבד.1 יום עבודה
12איכות המים
טיפול בכל בעיה באיכות המים, כגון: חול, חלודה, או טעם מר. דיגום מים בקטריולוגי המתבצע במספר אתרים.1 יום עבודה
13תיקון ריצוף אחרי פיצוץטיפול בכל ריצוף שנפגע עקב פיצוץ.2 ימי עבודה
14מכסה במדרכה- טיפול זמניטיפול זמני במכסה במדרכה, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות מים.8 שעות עבודה
15מכסה במדרכה- סיום טיפולסיום טיפול במכסה במדרכה, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות מים.5 ימי עבודה
16שיקום בעקבות פרויקטעבודות תיקונים בתחום הפרויקטים.5 ימי עבודה


* התאגיד מטפל בבעיות ובתקלות בצנרת המים והביוב הציבורית שנמצאים בתחום אחריותו.


סדר הופעה 28
קבצים מצורפים

אמנת שירות תאגיד מים וביוב - מים

מינהל /גוף:חברות עירוניות
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)
​יעוד: תאגיד המים והביוב מי שיקמה הוקם כתאגיד אזורי הנותן שירותים לערים חולון, אזור, בית דגן ואור יהודה. התאגיד פועל לפיתוח שיקום ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב הציבורית בשגרה ובזמן חירום.
פנייה ראשונית: בנושא מפגעי מים וביוב יש לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 /03-5011111, לבירורי חשבון ותשלומים יש לפנות בטלפון 1800-300-252 או באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד.

דרכי התקש​רות: 

טלפון: 1800-300-252
פקס: 072-2446293
משלוח דואר: ת.ד. 15 חולון.
שעות וימי קבלת קהל: יום א' בין השעות 08:00-18:30, ימים ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00, יום ג' בין השעות 15:00-18:30
כתובת  קבלת קהל: ברחוב המלאכה פינת המשביר 1 חולון (מתחם פרימיום סנטר). 
קבלת קהל לקבלנים ולבונים: רחוב פרופ' שור 40 חולון, שעות וימי קבלת קהל: ימים ב' ו ד' בין השעות 08:30-12:30

משרדי הנהלת ה​תאגיד: 

רחוב פרופ' שור 40 חולון
טלפון: 03-5411500
פקס: 072-2765656


מס'נושאי טיפולפירוט והארות רמת השירות 
1פיצוץ לפני מד ראשי טיפול בתקלה או פיצוץ בצנרת שבין קו המים ועד לגבול הנכס.3 ימי עבודה
2נזילה / תקלה ממערכת מד ראשיתתיקון נזילות מים, כגון: בין מגוף (שיבר) לצינור, בין מד מים לצינור וכו'. 3 ימי עבודה
3נזילה ממדרכה/ כביש/ בריכהטיפול בדליפת מים חלשה או איטית.3 ימי עבודה.
4פיצוץ מים מדרכה/ כבישטיפול בפרץ מים חזק או מהיר.6 שעות עבודה.
5לחץ מים בנייןטיפול בזרם מים חלש, רמת השירות מתייחסת לבדיקה בלבד.1 יום עבודה
6ברז כיבוי אשתיקון כל תקלה שארעה בברז, נזילה, ברז עקום וכו'. 1 יום עבודה
7מד שבורתיקון/החלפה מד דירתי או מד ראשי.2 ימי עבודה
8אין מים בבנייןטיפול בכל מצב שאין אספקת מים לבניין.6 שעות עבודה
9לחץ מים בדירהטיפול בזרם מים חלש. רמת השירות מתייחסת לבדיקה בלבד.2 ימי עבודה
10אין מים בדירהטיפול בכל בעיה בה אין אספקת מים לדירה.8 שעות עבודה
11נזילה ממד דירתיתיקון תקלה בצנרת שעד לגבול הנכס, וכן בתקלה במד מים דירתי בלבד.1 יום עבודה
12איכות המים
טיפול בכל בעיה באיכות המים, כגון: חול, חלודה, או טעם מר. דיגום מים בקטריולוגי המתבצע במספר אתרים.1 יום עבודה
13תיקון ריצוף אחרי פיצוץטיפול בכל ריצוף שנפגע עקב פיצוץ.2 ימי עבודה
14מכסה במדרכה- טיפול זמניטיפול זמני במכסה במדרכה, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות מים.8 שעות עבודה
15מכסה במדרכה- סיום טיפולסיום טיפול במכסה במדרכה, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות מים.5 ימי עבודה
16שיקום בעקבות פרויקטעבודות תיקונים בתחום הפרויקטים.5 ימי עבודה


* התאגיד מטפל בבעיות ובתקלות בצנרת המים והביוב הציבורית שנמצאים בתחום אחריותו.