אמנת שירות תאגיד מים וביוב - מים

 אמנת שירות

מינהל /גוף חברות עירוניות
השירות ניתן ל- עובדים (אמנת שירות פנימית)
לוגו האמנה
תיאור

​​

מס'נושאי טיפולפירוט והארות רמת השירות 
1חוות דעת /תצהירכל חוות דעת אשר מפנות המחלקות בעירייה בהקשר לבדיקת צנרת המים.
2 ימי עבודה​​

סדר הופעה 29
קבצים מצורפים

אמנת שירות תאגיד מים וביוב - מים

מינהל /גוף:חברות עירוניות
השירות ניתן ל-:עובדים (אמנת שירות פנימית)

​​

מס'נושאי טיפולפירוט והארות רמת השירות 
1חוות דעת /תצהירכל חוות דעת אשר מפנות המחלקות בעירייה בהקשר לבדיקת צנרת המים.
2 ימי עבודה​​