אמנת שירות תאגיד מים וביוב - ביוב

 אמנת שירות

מינהל /גוף חברות עירוניות
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור
​​יעוד: תאגיד המים והביוב מי שיקמה הוקם כתאגיד אזורי הנותן שירותים לערים חולון, אזור, בית דגן ואור יהודה. התאגיד פועל לפיתוח שיקום ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב הציבורית בשגרה ובזמן חירום.
פנייה ראשונית: בנושא מפגעי מים וביוב יש לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 /03-5011111, לבירורי חשבון ותשלומים יש לפנות בטלפון 1800-300-252 או באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד​.

דרכי הת​קשרות:

טלפון: 1800-300-252 
פקס: 072-2446293
משלוח דואר: ת.ד. 15 חולון.
שעות וימי קבלת קהל: יום א' בין השעות 08:00-18:30, ימים ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00, יום ג' בין השעות 15:00-18:30
כתובת  קבלת קהל: ברחוב המלאכה פינת המשביר 1 חולון (מתחם פרימיום סנטר). 

קבלת קהל לקבלנ​ים ולבונים

כתובת: רחוב פרופ' שור 40 חולון
שעות וימי קבלת קהל: ימים ב' ו ד' בין השעות 08:30-12:30​

משרדי הנהלת התאגיד: 

רחוב פרופ' שור 40 חולון
טלפון: 03-5411500
פקס: 072-2765656

מס'נושאי טיפול המחלקהפירוט והארותרמת השירות
1סתימה בחצרתיקון כל הצפת ביוב בשטח החצר.6 שעות עבודה
2סתימה בכבישתיקון כל הצפת ביוב בשטח הכביש.6 שעות עבודה
3סתימה במדרכהתיקון כל הצפת ביוב בשטח המדרכה.6 שעות עבודה
4תיקון ריצוף / מדרכה אחרי עבודותטיפול בכל ריצוף שנפגע עקב פיצוץ. 2 ימי עבודה
5מכסה במדרכה - הצבת מחסוםהצבת מחסום סביב מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.6 שעות עבודה
6מכסה במדרכה - סיום טיפולסיום טיפול במכסה במדרכה, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.3 ימי עבודה
7מכסה מרעיש בכבישטיפול במכסה מים או ביוב אשר מרעיש בכביש עקב עבודות ביוב.7 ימי עבודה
8מכסה שבור בכביש -  הצבת מחסוםהצבת מחסום סביב מכסה מים או ביוב  אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.6 שעות עבודה
9מכסה שבור בכביש - סיום טיפולסיום טיפול במכסה בכביש, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.7 ימי עבודה
10שיקום בעקבות פרויקטעבודות תיקונים בעקבות פרויקטים.5 ימי עבודה
11שטיפה לאחר פריצת ביובניקיון האזור לאחר טיפול בפריצת ביוב.12 שעות עבודה
12שקיעת ריצוף- הצבת מחסוםהצבת מחסום סביב ריצוף ששקע, נשבר או בולט עקב תקלה במערכת הביוב.6 שעות עבודה
13שקיעת ריצוף- סיום טיפולסיום טיפול בשקיעת ריצוף, כגון: ריצוף ששקע, נשבר או בולט עקב תקלה במערכת הביוב.7 ימי עבודה
14ריח מביובאיתור וטיפול במקור ריח הביוב2 יום עבודה
15שפכים תעשייתיים- חוות דעתחוות דעת וטיפול במטרדים שמקורם בזיהום משפכים תעשייתיים כאשר מקור הזרימה הוא בשטח ציבורי.2 ימי עבודה
16פינוי פסולת לאחר שטיפת קווי ביובפינוי כל פסולת כתוצאה משטיפת קו ביוב24 שעות​* התאגיד מטפל בבעיות ובתקלות בצנרת המים והביוב הציבורית שנמצאים בתחום אחריותו.

סדר הופעה 30
קבצים מצורפים

אמנת שירות תאגיד מים וביוב - ביוב

מינהל /גוף:חברות עירוניות
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)
​​יעוד: תאגיד המים והביוב מי שיקמה הוקם כתאגיד אזורי הנותן שירותים לערים חולון, אזור, בית דגן ואור יהודה. התאגיד פועל לפיתוח שיקום ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב הציבורית בשגרה ובזמן חירום.
פנייה ראשונית: בנושא מפגעי מים וביוב יש לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 /03-5011111, לבירורי חשבון ותשלומים יש לפנות בטלפון 1800-300-252 או באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד​.

דרכי הת​קשרות:

טלפון: 1800-300-252 
פקס: 072-2446293
משלוח דואר: ת.ד. 15 חולון.
שעות וימי קבלת קהל: יום א' בין השעות 08:00-18:30, ימים ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00, יום ג' בין השעות 15:00-18:30
כתובת  קבלת קהל: ברחוב המלאכה פינת המשביר 1 חולון (מתחם פרימיום סנטר). 

קבלת קהל לקבלנ​ים ולבונים

כתובת: רחוב פרופ' שור 40 חולון
שעות וימי קבלת קהל: ימים ב' ו ד' בין השעות 08:30-12:30​

משרדי הנהלת התאגיד: 

רחוב פרופ' שור 40 חולון
טלפון: 03-5411500
פקס: 072-2765656

מס'נושאי טיפול המחלקהפירוט והארותרמת השירות
1סתימה בחצרתיקון כל הצפת ביוב בשטח החצר.6 שעות עבודה
2סתימה בכבישתיקון כל הצפת ביוב בשטח הכביש.6 שעות עבודה
3סתימה במדרכהתיקון כל הצפת ביוב בשטח המדרכה.6 שעות עבודה
4תיקון ריצוף / מדרכה אחרי עבודותטיפול בכל ריצוף שנפגע עקב פיצוץ. 2 ימי עבודה
5מכסה במדרכה - הצבת מחסוםהצבת מחסום סביב מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.6 שעות עבודה
6מכסה במדרכה - סיום טיפולסיום טיפול במכסה במדרכה, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.3 ימי עבודה
7מכסה מרעיש בכבישטיפול במכסה מים או ביוב אשר מרעיש בכביש עקב עבודות ביוב.7 ימי עבודה
8מכסה שבור בכביש -  הצבת מחסוםהצבת מחסום סביב מכסה מים או ביוב  אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.6 שעות עבודה
9מכסה שבור בכביש - סיום טיפולסיום טיפול במכסה בכביש, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט עקב עבודות ביוב.7 ימי עבודה
10שיקום בעקבות פרויקטעבודות תיקונים בעקבות פרויקטים.5 ימי עבודה
11שטיפה לאחר פריצת ביובניקיון האזור לאחר טיפול בפריצת ביוב.12 שעות עבודה
12שקיעת ריצוף- הצבת מחסוםהצבת מחסום סביב ריצוף ששקע, נשבר או בולט עקב תקלה במערכת הביוב.6 שעות עבודה
13שקיעת ריצוף- סיום טיפולסיום טיפול בשקיעת ריצוף, כגון: ריצוף ששקע, נשבר או בולט עקב תקלה במערכת הביוב.7 ימי עבודה
14ריח מביובאיתור וטיפול במקור ריח הביוב2 יום עבודה
15שפכים תעשייתיים- חוות דעתחוות דעת וטיפול במטרדים שמקורם בזיהום משפכים תעשייתיים כאשר מקור הזרימה הוא בשטח ציבורי.2 ימי עבודה
16פינוי פסולת לאחר שטיפת קווי ביובפינוי כל פסולת כתוצאה משטיפת קו ביוב24 שעות​* התאגיד מטפל בבעיות ובתקלות בצנרת המים והביוב הציבורית שנמצאים בתחום אחריותו.