אמנת שירות תאגיד מים וביוב - ביוב

 אמנת שירות

מינהל /גוף חברות עירוניות
השירות ניתן ל- עובדים (אמנת שירות פנימית)
לוגו האמנה
תיאור

​​

מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1חוות דעת לאגפיםכל חוות דעת מקצועית, שנדרש תאגיד מי-שקמה לתת בנושא ביוב.1 יום עבודה​​

סדר הופעה 31
קבצים מצורפים

אמנת שירות תאגיד מים וביוב - ביוב

מינהל /גוף:חברות עירוניות
השירות ניתן ל-:עובדים (אמנת שירות פנימית)

​​

מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1חוות דעת לאגפיםכל חוות דעת מקצועית, שנדרש תאגיד מי-שקמה לתת בנושא ביוב.1 יום עבודה​​