אמנת שירות אגף רישוי הבנייה

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל הנדסה
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
לוגו אמנה חיצונית
תיאור

​​​יעוד: ביצוע המעבר בין תכנון עתידי לבין בנייה, כלומר יישום החלטות שהתקבלו ואושרו באגף תכנון על-ידי הוצאת היתרי בניה ומעקב אחר הבצוע עד לגמר הבניה. בין תחומי פעילות האגף: מסירת מידע תכנוני, בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה, הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי והנפקת אישורי אכלוס ותעודות גמר.

פנייה ראשונית : לקבלת מידע ומענה לכל שאלה הרלוונטית למינהל ההנדסה יש לפנות למרכז מידע ושירות (ממ"ש) של המינהל באמצעים הבאים :
 • ​טלפון: 03-5027222, שלוחה 3 ; שעות מענה טלפוני: ימים א' ב' ד' ה' בין השעות 13:30-15:30, יום ג' בין השעות 16:00-18:00. פקס: 03-5027028.
 • שעות קבלת קהל: ימים א' ב' ה' בין השעות 13:00-8:30, יום ג' בבקרים רק לעורכי בקשה בין השעות 8:30-13:00, כלל הציבור בין השעות 16:00-18:00. ​קבלת קהל דרך הזמנת תורים באתר בלבד.
 • כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3.

דרכי התקשרות עם אגף רישוי הבנייה:​​

 • שעות קבלת קהל: ימים ב' ה' בין השעות 9.00 -13.00, יום ג' בין השעות 18.00-16.00.
 • קבלת קהל דרך הזמנת תורים באתר בלבד​.

 • כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 7.
 • טלפון: 03-50274512 , 03-502745 ; פקס: 03-5017044 ;​​
הליך מתן המידע התכנוני וטיפול בבקשות להיתר, מתבצע במערכת רישוי זמין בהתאם לשלבי עבודה  ולוחות זמנים על פי תקנות הרישוי החדשות בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

הועדה בחולון פועלת לצימצום הזמנים הנקובים בחוק:​
 • מתן מידע תכנוני : 30 ימי עבודה (במקום 45 ימי עבודה בחוק).
 • דיון בועדת מישנה : 75 ימי עבודה (במקום 90 ימי עבודה בחוק).

סדר הופעה 39
קבצים מצורפים

אמנת שירות אגף רישוי הבנייה

לוגו אמנה חיצונית
מינהל /גוף:מינהל הנדסה
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)

​​​יעוד: ביצוע המעבר בין תכנון עתידי לבין בנייה, כלומר יישום החלטות שהתקבלו ואושרו באגף תכנון על-ידי הוצאת היתרי בניה ומעקב אחר הבצוע עד לגמר הבניה. בין תחומי פעילות האגף: מסירת מידע תכנוני, בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה, הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי והנפקת אישורי אכלוס ותעודות גמר.

פנייה ראשונית : לקבלת מידע ומענה לכל שאלה הרלוונטית למינהל ההנדסה יש לפנות למרכז מידע ושירות (ממ"ש) של המינהל באמצעים הבאים :
 • ​טלפון: 03-5027222, שלוחה 3 ; שעות מענה טלפוני: ימים א' ב' ד' ה' בין השעות 13:30-15:30, יום ג' בין השעות 16:00-18:00. פקס: 03-5027028.
 • שעות קבלת קהל: ימים א' ב' ה' בין השעות 13:00-8:30, יום ג' בבקרים רק לעורכי בקשה בין השעות 8:30-13:00, כלל הציבור בין השעות 16:00-18:00. ​קבלת קהל דרך הזמנת תורים באתר בלבד.
 • כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3.

דרכי התקשרות עם אגף רישוי הבנייה:​​

 • שעות קבלת קהל: ימים ב' ה' בין השעות 9.00 -13.00, יום ג' בין השעות 18.00-16.00.
 • קבלת קהל דרך הזמנת תורים באתר בלבד​.

 • כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 7.
 • טלפון: 03-50274512 , 03-502745 ; פקס: 03-5017044 ;​​
הליך מתן המידע התכנוני וטיפול בבקשות להיתר, מתבצע במערכת רישוי זמין בהתאם לשלבי עבודה  ולוחות זמנים על פי תקנות הרישוי החדשות בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

הועדה בחולון פועלת לצימצום הזמנים הנקובים בחוק:​
 • מתן מידע תכנוני : 30 ימי עבודה (במקום 45 ימי עבודה בחוק).
 • דיון בועדת מישנה : 75 ימי עבודה (במקום 90 ימי עבודה בחוק).