אמנת שירות תנועה - אחזקה

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל תשתיות
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור
ייעוד: אחזקתן התקינה של מערכות התשתית העירונית השייכות למערך התחבורה והתנועה.
פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון.

דרכי התק​שרות עם יחידת האחזקה:

שעות קבלת קהל: בתאום מראש.
כתובת: הרוקמים 12, אזור התעשייה, חולון
טלפון: 03-6536015, 03-6536016
פקס: 03-6008915

 
מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1אבני שפה דהויותחידוש צבע באבני שפה דהויות.7 ימי עבודה
2תמרור חסרהשלמת חוסר של תמרור המוצב על עמוד עקב נפילה של התמרור, שבירתו, היעלמותו וכו'.2 ימי עבודה
3עמוד/ תמרור עקוםטיפול בכל מקרה שתמרור או עמוד תמרור עקום.4 ימי עבודה
4שלט לא תקיןטיפול בכל בעיית שילוט המתלווה לתמרור שנפל, נשבר, התעקם, דהה וכו'.5 ימי עבודה
5מעטפה דהויהצביעת סימון חנייה שדהה או נמחק עקב עבודות המחלקה.7 ימי עבודה
6תמרור דהויטיפול בכל מקרה בו הפרטים המופיעים בתמרור דהו.5 ימי עבודה
7עמוד תמרור חסרהשלמת עמוד של תמרור שחסר, עקב נפילה, נשבר, היעלמות וכו'.2 ימי עבודה
8גדר בטיחות שבורהתיקון כל מיפגע במעקה הבטיחות כגון: מעקה שבור, עקום, נפל וכו'.5 ימי עבודה
9מעקה בטיחות צבעצביעת מעקות בטיחות.30 ימי עבודה
10ביצוע הסדר תנועהביצוע הסדר תנועה לאחר אישור ועדת תנועה. פניית התושב הראשונית תהיה לאגף התנועה.12 ימי עבודה
11ביצוע חניית נכיםביצוע חניית נכים לאחר אישור ועדת תנועה. פניית התושב הראשונית תהיה לאגף התנועה.5 ימי עבודה
12דגלים-תחנות אוטובוסהסרת מפגע ו/או תיקון ו/או החלפה של דגל על עמוד תחנת אוטובוס או דגל על סככת אוטובוס.15 ימי עבודה
13חידוש חניית נכה אישיתחידוש סימון שדהה בחניית נכה אישית, שאושרה ע"י העירייה.7 ימי עבודה​​סדר הופעה 44
קבצים מצורפים

אמנת שירות תנועה - אחזקה

מינהל /גוף:מינהל תשתיות
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)
ייעוד: אחזקתן התקינה של מערכות התשתית העירונית השייכות למערך התחבורה והתנועה.
פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון.

דרכי התק​שרות עם יחידת האחזקה:

שעות קבלת קהל: בתאום מראש.
כתובת: הרוקמים 12, אזור התעשייה, חולון
טלפון: 03-6536015, 03-6536016
פקס: 03-6008915

 
מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1אבני שפה דהויותחידוש צבע באבני שפה דהויות.7 ימי עבודה
2תמרור חסרהשלמת חוסר של תמרור המוצב על עמוד עקב נפילה של התמרור, שבירתו, היעלמותו וכו'.2 ימי עבודה
3עמוד/ תמרור עקוםטיפול בכל מקרה שתמרור או עמוד תמרור עקום.4 ימי עבודה
4שלט לא תקיןטיפול בכל בעיית שילוט המתלווה לתמרור שנפל, נשבר, התעקם, דהה וכו'.5 ימי עבודה
5מעטפה דהויהצביעת סימון חנייה שדהה או נמחק עקב עבודות המחלקה.7 ימי עבודה
6תמרור דהויטיפול בכל מקרה בו הפרטים המופיעים בתמרור דהו.5 ימי עבודה
7עמוד תמרור חסרהשלמת עמוד של תמרור שחסר, עקב נפילה, נשבר, היעלמות וכו'.2 ימי עבודה
8גדר בטיחות שבורהתיקון כל מיפגע במעקה הבטיחות כגון: מעקה שבור, עקום, נפל וכו'.5 ימי עבודה
9מעקה בטיחות צבעצביעת מעקות בטיחות.30 ימי עבודה
10ביצוע הסדר תנועהביצוע הסדר תנועה לאחר אישור ועדת תנועה. פניית התושב הראשונית תהיה לאגף התנועה.12 ימי עבודה
11ביצוע חניית נכיםביצוע חניית נכים לאחר אישור ועדת תנועה. פניית התושב הראשונית תהיה לאגף התנועה.5 ימי עבודה
12דגלים-תחנות אוטובוסהסרת מפגע ו/או תיקון ו/או החלפה של דגל על עמוד תחנת אוטובוס או דגל על סככת אוטובוס.15 ימי עבודה
13חידוש חניית נכה אישיתחידוש סימון שדהה בחניית נכה אישית, שאושרה ע"י העירייה.7 ימי עבודה​​