אמנת שירות מחלקת פיקוח על הבנייה

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל הנדסה
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור

​​​​​​ייעוד

מתן שירות לתושבים, לבעלי עסקים, ליזמים ולקבלנים בכל הקשור לבנייה ולאכיפת חוקי הבנייה.

כיצד ניתן ל​יצור קשר:

טלפון: 03-5027458
פקס: 03-6516566 


שעות קבלת קהל: א',ב' וה' מ-8:00 ועד 10:00
ימי ג' מ-8:00 ועד 10:00 ובנוסף מ-16:00 ועד 18:00.
כתובת: וייצמן 58 חולון 58373, בניין העירייה קומה 7.


בנייה בהיתר:
מס'
נושא
פירוט
רמת שירות​
​1
​בדיקת התאמה למציאות
​א.קבלת פניה מהממ"ש והעברתה למפקח האזורי.
ב.הדפסת הקטעים מהתכנית שיש לבדוק בשטח.
ג.תיאום סיור עם בעל הנכס.
ד.בצוע בדיקה פיזית בשטח ורישום הערות על גבי התכנית המצולמת.
ה.חזרה למשרד יש להעלות את ההערות שנמצאו על גבי קובץ רישוי זמין בהתאם לנהלי הפעולה שנקבעו לתהליך רישוי זמין.
ו.לאשר/לסרב במערכת רישוי זמין וגם במערכת הקומפלוט כולל עדכון בקומפלוט לעניין הבדיקה.
ז. במידה והתכנית סורבה יהיה על המתכנן לתקנה ולהעבירה לבדיקה חוזרת.
​7 ימי עבודה
​2.1
​ביצוע ביקורת לבנייה בהיתר
​המפקח מסייר בשטח לשם בדיקה לפני תחילת ביצוע העבודה; בהתאם להיתר, המפקח יהיה בשטח בעת גידור ו/או יציקת יסודות.
​ביקור אחת ל-60 יום, ובהתאם להודעה של הקבלן על גידור ו/או ביצוע עבודות באתר
​2.2
​ביצוע ביקורת לבנייה בהיתר
​פיקוח שוטף באמצעות ביקורת פיסית בשטח בכל בנייה בהיתר על-פי נהלי העבודה יד לקבלת טופס 4.
​על-פי שיקול דעת המפקח
​3
​בדיקת מפת עמודים
​קבלת מפת מודים מהמודד העירוני לצורך בדיקת התאמה להיתר; המפקח מבצע בדיקה (משרדית); בעת הצורך ועל-פי שיקולים מקצועיים, יסייר בשטח.
​7 ימי עבודה
​4
​בדיקות לצורך מתן טופס 4 (אכלוס)
​לאחר קבלת אישורי בדיקות חיצוניות רלבנטיות מהקבלן/יזם:
א.קבלת פניה מהממ"ש והעברתה למפקח האזורי.
ב.בדיקת סטטוס הבניה במערכת הקומפלוט, (חריגות בניה, תכניות שינויים, שלבי בניה, הגשת אישורים שונים, מפת עמודים וכו'..).
ג.בדיקת מסמכי הבקשה לאכלוס כפי שהוגשו אל הפיקוח על הבניה.
ד.תיאום סיור בשטח עם הקבלן/תושב.
ה.בצוע בדיקה פיזית של כל חלקי הבניה בשטח ביחס להיתר הבניה (חניונים, מחסנים, דירות, שטחים וחללים ציבוריים, גגות, פיתוח, מעקות, חניות, בעיות בטיחות, איכות הגמרים, פגיעה בתשתיות עירוניות וכו'..).
ו.קבלת אישורים שונים מיחידות העירייה וחוץ לעניין בעיות/תקלות שאותרו בבדיקה, (רוחב מעברים בבניין האם ניתן אישור כיבוי אש ואישור מהנדסת העיר, אי בצוע גינה האם מאושר ע"י גנים ונוף, אי בצוע אבן משתלבת במדרכה האם מאושר ע"י אגף דרכים, יועץ בטיחות, יועץ תנועה, מהנדס דרכים וכו'..).
ז.במקרים בהם נמצאו סטיות מהיתר מתבצעת בדיקה מול הרישוי לעניין התכנות הכשרת החריגה/סטייה.
ח.הכנת דוח מפורט עם ממצאי הבדיקה כולל תמונות.
ט.אישור/סירוב הבקשה ובצוע בדיקה חוזרת בהתאם. 
​21 ימי עבודה
​5
​בדיקות לצורך מתן טופס 5 (גמר)
​בדיקה כפי שבוצעה לעניין טופס אכלוס אלא שיש דגש יתר על גמר.
​21 ימי עבודה

טיפול בתלונות תושבים:

​​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1
​קבלת התלונה ובדיקה ראשונית
​קבלת תלונת התושב על-ידי המזכירה באמצעות המוקד העירוני, פנייה טלפונית, ישירות במשרדי המחלקה או באמצעות פניות/תלונות הציבור; המזכירה מעבירה את הפנייה למפקח או למנהל המחלקה ושולחת מכתב לפונה (אם יש כתובת, ואם הפנייה אינה אלמונית) המאשר את קבלת הפנייה.

המפקח בודק את הפנייה במשרדו ו/או בשטח ומכין דו"ח ראשוני במשרד.
​10 ימי עבודה
​2
​המשך טיפול בפנייה וסגירה
​המפקח ומנהל המחלקה דנים בהמשך הטיפול בפנייה על-פי ממצאי המפקח מהבדיקה הראשונית; אם נמצא בבדיקות כי המפקח לא איתר עבירת בנייה או איתר עבירה הנחשבת לזוטות, או איתר את העבירה ויודע שהבעיה כבר בטיפול, מנהל המחלקה יסגור את התיק וישלח מכתב למתלונן המסביר את הסיבות לסגירת פנייתו (אם יש כתובת, ואם הפנייה אינה אלמונית), וכן יפנה לגורם שיכול לטפל בפנייה, למשל המפקחת על הבתים המשותפים; היה ובבדיקות נמצאו עבירות מהותיות, תהליך הבדיקה יכול להיות ממושך, והוא יהיה שונה בכל פנייה ופנייה; לאחר מעקב של המפקח יועברו כל הממצאים למנהל המחלקה, שיחליט אם לסגור את הפנייה או להעביר את החומר לתביעה; במקרים חריגים, על-פי שיקול דעת מקצועי של המפקח, המפקח ימשיך במעקב באופן עצמאי (ויידע על כך את מנהל המחלקה), ולאחר איסוף כל הממצאים ידון בפנייה עם מנהל המחלקה לגבי המשך הטיפול בה.
​כל מקרה נבחן ונבדק לגופו על-ידי המפקח, ובהתאם לכך ייקבעו לוחות הזמנים


טיפול בעבירות בנייה:

​​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1
​איתור עבירת בנייה
​איתור עבירה מתבצע בשלושה אופנים: ביקורת שגרתית בבנייה בהיתר, סיור של המפקח, תלונת תושב; לאור ממצאי האיתור, המפקח שולח מכתב התראה או מזמן לחקירה, ובמידת הצורך מקיים דיון עם מנהל המחלקה.
​על-פי רמות השירות בפרקים לגבי בנייה בהיתר וטיפול בלונות תושבים.
​2.1
​גביית עדות בגין חריגת בנייה
​המפקחים אחראים לזימון העבריין ועדים נוספים על מנת לבצע חקירה לגבי עבירת בנייה; על הפקח מוטל לוודא שכלל הזימונים יתבצעו כראוי ובזמן הנדרש; הזימונים נשלחים בדואר רשום ובדואר רגיל על-ידי המזכירות; על המפקח לוודא מול תוכנת הדואר כי התושב קיבל את דבר הדואר; היה והתושב אינו מתגורר בכתובת הידועה, יש לבדוק את כתובתו מול משרד הפנים.
​45 ימי עבודה; כאשר זימון הוא ל- 25 ימי עבודה, יש לאפשר 20 יום נוספים לדחיות ו/או עיכובים.
​2.2
​גביית עדות בגין חריגת בנייה
​מחלקת הפיקוח על הבנייה אחראית לביצוע חקירה בנוגע לעבירת בנייה ולאיסוף ראיות ועדויות לצורך ביסוס תביעה שתוגש ​נגד העבריין.
​1-3 שעות עבודה לכל חקירה.


אמצעי אכיפה:

​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1.1
​ניתוק תשתיות
​דו"ח הממצאים מועבר למזכירת המחלקה, המכינה הוראה לניתוק מים וחשמל, וכן מכתב התראה לעבריין על ניתוק חשמל ומים, ומחתימה את מנהל המחלקה.
​10 ימי עבודה
​1.2
​ניתוק תשתיות
​כל חומר התיק מועבר לעוזרת מהנדסת העיר אשר מנהלת את תהליך הניתוק מול הגזברות בעירייה, ומחתימה את מהנדסת העיר ואת ראש העיר.
​1 יום עבודה
​1.3
​ניתוק תשתיות
​המפקח מוסר במסירה אישית את שני המסמכים לעבריין; היה ולא מתאפשר למסור באופן אישי, המפקח מדביק את המסמכים בסמוך למקום העבירה, ומצלם את המסמכים המודבקים כעדות לביצוע מסירה אישית; לעבריין ניתנת אפשרות לתקן את הליקויים בתוך 15 ימים, לפני שיתבצע ניתוק המים והחשמל. 
​7 ימי עבודה
​2.1
​הכנת החומר להליך שיפוטי
​בתום החקירה, המפקח מכין תיק המכיל את כל הראיות והעדויות, וכן דו"ח ורוד, ומגיש למנהל המחלקה אשר מאשר הגשת תביעה או שולח את התיק להשלמות.
לאחר אישור מנהל המחלקה לגבי הגשת לתביעה, מזכירת המחלקה מכינה עותקים של התיק, מוציאה נתונים מהגזברות ומהטאבו, ומעבירה את התיק לתביעה.
​45 ימי עבודה
3.1
הריסה מינהלית
​המפקח מעביר עותק של כל התיק למנהל המחלקה, שמאשר או אינו מאשר  הריסה מינהלית. 
2 ימי עבודה
​3.2
​הריסה מינהלית
​המפקח האחראי על ההריסות מוודא שניתן לבצע את ההריסה על-פי הקריטריונים שבחוק, מכין את החומר, ומחתים את מהנדסת העיר, היועץ המשפטי וראש העירייה.
​4 ימי עבודה
​3.2
​הריסה מינהלית
​המפקח האחראי על ההריסות מעביר את החומר למפקח האזורי כדי שימסור לעבריין את החומר במסירה אישית. 
​2 ימי עבודה
​3.4
​הריסה מינהלית
​המפקח מוסר במסירה אישית את החומר לעבריין; היה ולא מתאפשר למסור באופן אישי, המפקח מדביק את המסמכים בסמוך למקום העבירה ומצלם זאת כעדות לביצוע מסירה אישית.
​7 ימי עבודה
​3.5
​הריסה מינהלית
​המפקח האחראי על ההריסות מתאם מול הפיקוח העירוני, קבלן הריסות ומשטרת ישראל את מועד ההריסה; התיאום כולל סיור בשטח עם קבלן ההריסות; מועד ההריסה נקבע על-ידי משטרת ישראל​.
​כפוף ללוחות הזמנים של המשטרה והפיקוח


אי ציות:

​מס'
​​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1.1
​מעקב אחר ציות / אי-ציות
​לאחר מתן גזר הדין, התיק חוזר למחלקה, מתועד במערכת הממוחשבת, ונכנס להמתנה עד המועד שנקבע לציות לגזר הדין; בהגיע מועד הציות יוציא רכז אי-הציותים את התיק, ויעבירו להמשך טיפול למפקח הרלבנטי.
​בעת מועד הציות
​1.2
​מעקב אחר ציות / אי-ציות​
​המפקח האחראי מבצע בדיקה מקדימה אם בעל הנכס עדיין מתגורר בו, אם הוא עדיין רשום כבעלים וכיוצא באלו; במקביל הוא מבצע בדיקה בנכס לשם בחינת החריגה, אם כבר נהרסה, או שהוצא עבורה היתר; אם העבירה עדיין נמשכת וניתן לפעול נגדה, יחל הליך שיפוטי, הכולל זימון לחקירה; היה והוצא היתר ו/או החריגה נהרסה ו/או בעל הנכס שנגדו ניתן גזר הדין אינו הבעלים הנוכחי ו/או נפטר – ייסגר התיק; היה והעבירה עדיין נמשכת וניתן לפעול נגדה באמצעים משפטיים, או שעבירת הבנייה גדלה בצורה משמעותית, יחל הליך שיפוטי פלילי חדש נגד הבעלים החדש​.
​21 ימי עבודה


בקשה להוצאת רישיון עסק:

​מס'
​נושא
פירוט​רמת שירות​
​1
​בקשה להוצאת רישיון עסק או טרום-בקש​ה
​א.קבלת פניה מרישוי עסקים והעברתה למפקח המטפל.
ב.איתור היתר הבניה המקורי בתיק הבניין.
ג.בדיקה מול תצלום אויר לעניין חריגות.
ד.תאום מול בעל העסק לבצוע ביקורת.
ה.בצוע בדיקה פיזית בנכס מול היתר הבניה לעניין סטייה מהיתר ובדיקת סוג השימושים במבנה.
ו.במידה ואין היתר ואו לא נמצא היתר בניה, יש צורך להבין מהמסכים המצויים בתיק הבניין ואו מהמבנים הסמוכים, את ההשתלשלות ההיסטורית של הבניה.
ז.הבנת ההיסטוריה הטיפולית של הבניה מול הפיקוח על הבניה ורישוי הבניה (גזרי דין, דוחות פיקוח ישנים, צווי הריסה, התראות, תכניות שינויים, היתרי בניה ישנים שהוצאו וכו'..).
ח.הכנת דוח מסכם והעברתו לרישוי עסקים.
​14 ימי עבודה


ביצוע בדיקות ויזואליות טרם העברת בעלות בגזברות:

​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1
​קבלת הפנייה
​הפנייה מגיעה בשני אופנים: הפונה עצמו מגיע למשרדי הפיקוח; מגיע טופס בקשה ממחלקת השומה (גזברות)
​-
​2
​בדיקת המפקח והכנת דוח
​א.קבלת פניה מהגזברות והעברתה למפקח המטפל.
ב.איתור היתר הבניה המקורי בתיק הבניין.
ג.בדיקה מול תצלום אויר לעניין חריגות.
ד.תאום מול התושב לבצוע ביקורת.
ה.בצוע בדיקה פיזית בנכס מול היתר הבניה.
ו.במידה ואין היתר ו/או לא נמצא היתר בניה, יש צורך להבין מהמסכים המצויים בתיק הבניין ואו מהמבנים הסמוכים, את ההשתלשלות ההיסטורית של הבניה.
ז.הבנת ההיסטוריה הטיפולית של הבניה מול הפיקוח על הבניה ורישוי הבניה (גזרי דין, דוחות פיקוח ישנים, צווי הריסה, התראות, תכניות שינויים, היתרי בניה ישנים שהוצאו וכו'..).
ח.הכנת דוח מסכם.
ט.​קבלת אישור מנהל המחלקה ע"ג הדוח.
י.החתמת התושב על קבלת הדוח.
​מגורים-7 ימי עבודה;
תעשייה ועסקים-15 ימי עבודה


הוצאת היתרים להריסה:

​​מס'
נושא​​פירוט
רמת שירות​
​1
​מקבלת הדרישה ועד הוצאת היתר​
קבלת הדרישה ממהנדסת העיר, איתור מתכנן וקונסטרוקטור, איתור תקציב, הכנת התוכניות והגשתן דרך מערכת רישוי זמין, מעקב אחר הוצאת היתר עד קבלתו​.
​8 חודשים
​2
​מהוצאת ההיתר ועד ההריסה
​העברת ההיתר והתכנון ההנדסי להריסה ו/או בנייה לתשתיות/חברה כלכלית, העברת תקציב לתשתיות/חברה כלכלית, פיקוח וליווי בזמן ההריסה, דיווח בתום ההריסה.
​4 חודשים


חוות דעת ליחידת הביטוח:

​מס'
​נושא
​פירוט
רמת שירות​
​1
​בדיקת המפקח והכנת דוח
​פנייה מיחידת הביטוח; בדיקת מפקח במשרד ובשטח כוללת תיעוד הממצאים (מסמכים, צילומים וכו'), והכנת חוות דעת עבור יחידת הביטוח; במקרה של פנייה מורכבת (לרוב תביעות רכוש/נכס בסכום גבוה), הבדיקה תכלול תיאום עם בעל הנכס, סיור בנכס, לימוד חומר רקע, לימוד היתר הבנייה וכו'; במקרים שלא ברור אם הפגיעה היא בקרקע פרטית או בקרקע עירונית, תתבצע מדידה של מודד העירייה טרם מתן חוות הדעת של הפיקוח על הבנייה. 
​14 ימי עבודה

סדר הופעה 47
קבצים מצורפים

אמנת שירות מחלקת פיקוח על הבנייה

מינהל /גוף:מינהל הנדסה
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)

​​​​​​ייעוד

מתן שירות לתושבים, לבעלי עסקים, ליזמים ולקבלנים בכל הקשור לבנייה ולאכיפת חוקי הבנייה.

כיצד ניתן ל​יצור קשר:

טלפון: 03-5027458
פקס: 03-6516566 


שעות קבלת קהל: א',ב' וה' מ-8:00 ועד 10:00
ימי ג' מ-8:00 ועד 10:00 ובנוסף מ-16:00 ועד 18:00.
כתובת: וייצמן 58 חולון 58373, בניין העירייה קומה 7.


בנייה בהיתר:
מס'
נושא
פירוט
רמת שירות​
​1
​בדיקת התאמה למציאות
​א.קבלת פניה מהממ"ש והעברתה למפקח האזורי.
ב.הדפסת הקטעים מהתכנית שיש לבדוק בשטח.
ג.תיאום סיור עם בעל הנכס.
ד.בצוע בדיקה פיזית בשטח ורישום הערות על גבי התכנית המצולמת.
ה.חזרה למשרד יש להעלות את ההערות שנמצאו על גבי קובץ רישוי זמין בהתאם לנהלי הפעולה שנקבעו לתהליך רישוי זמין.
ו.לאשר/לסרב במערכת רישוי זמין וגם במערכת הקומפלוט כולל עדכון בקומפלוט לעניין הבדיקה.
ז. במידה והתכנית סורבה יהיה על המתכנן לתקנה ולהעבירה לבדיקה חוזרת.
​7 ימי עבודה
​2.1
​ביצוע ביקורת לבנייה בהיתר
​המפקח מסייר בשטח לשם בדיקה לפני תחילת ביצוע העבודה; בהתאם להיתר, המפקח יהיה בשטח בעת גידור ו/או יציקת יסודות.
​ביקור אחת ל-60 יום, ובהתאם להודעה של הקבלן על גידור ו/או ביצוע עבודות באתר
​2.2
​ביצוע ביקורת לבנייה בהיתר
​פיקוח שוטף באמצעות ביקורת פיסית בשטח בכל בנייה בהיתר על-פי נהלי העבודה יד לקבלת טופס 4.
​על-פי שיקול דעת המפקח
​3
​בדיקת מפת עמודים
​קבלת מפת מודים מהמודד העירוני לצורך בדיקת התאמה להיתר; המפקח מבצע בדיקה (משרדית); בעת הצורך ועל-פי שיקולים מקצועיים, יסייר בשטח.
​7 ימי עבודה
​4
​בדיקות לצורך מתן טופס 4 (אכלוס)
​לאחר קבלת אישורי בדיקות חיצוניות רלבנטיות מהקבלן/יזם:
א.קבלת פניה מהממ"ש והעברתה למפקח האזורי.
ב.בדיקת סטטוס הבניה במערכת הקומפלוט, (חריגות בניה, תכניות שינויים, שלבי בניה, הגשת אישורים שונים, מפת עמודים וכו'..).
ג.בדיקת מסמכי הבקשה לאכלוס כפי שהוגשו אל הפיקוח על הבניה.
ד.תיאום סיור בשטח עם הקבלן/תושב.
ה.בצוע בדיקה פיזית של כל חלקי הבניה בשטח ביחס להיתר הבניה (חניונים, מחסנים, דירות, שטחים וחללים ציבוריים, גגות, פיתוח, מעקות, חניות, בעיות בטיחות, איכות הגמרים, פגיעה בתשתיות עירוניות וכו'..).
ו.קבלת אישורים שונים מיחידות העירייה וחוץ לעניין בעיות/תקלות שאותרו בבדיקה, (רוחב מעברים בבניין האם ניתן אישור כיבוי אש ואישור מהנדסת העיר, אי בצוע גינה האם מאושר ע"י גנים ונוף, אי בצוע אבן משתלבת במדרכה האם מאושר ע"י אגף דרכים, יועץ בטיחות, יועץ תנועה, מהנדס דרכים וכו'..).
ז.במקרים בהם נמצאו סטיות מהיתר מתבצעת בדיקה מול הרישוי לעניין התכנות הכשרת החריגה/סטייה.
ח.הכנת דוח מפורט עם ממצאי הבדיקה כולל תמונות.
ט.אישור/סירוב הבקשה ובצוע בדיקה חוזרת בהתאם. 
​21 ימי עבודה
​5
​בדיקות לצורך מתן טופס 5 (גמר)
​בדיקה כפי שבוצעה לעניין טופס אכלוס אלא שיש דגש יתר על גמר.
​21 ימי עבודה

טיפול בתלונות תושבים:

​​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1
​קבלת התלונה ובדיקה ראשונית
​קבלת תלונת התושב על-ידי המזכירה באמצעות המוקד העירוני, פנייה טלפונית, ישירות במשרדי המחלקה או באמצעות פניות/תלונות הציבור; המזכירה מעבירה את הפנייה למפקח או למנהל המחלקה ושולחת מכתב לפונה (אם יש כתובת, ואם הפנייה אינה אלמונית) המאשר את קבלת הפנייה.

המפקח בודק את הפנייה במשרדו ו/או בשטח ומכין דו"ח ראשוני במשרד.
​10 ימי עבודה
​2
​המשך טיפול בפנייה וסגירה
​המפקח ומנהל המחלקה דנים בהמשך הטיפול בפנייה על-פי ממצאי המפקח מהבדיקה הראשונית; אם נמצא בבדיקות כי המפקח לא איתר עבירת בנייה או איתר עבירה הנחשבת לזוטות, או איתר את העבירה ויודע שהבעיה כבר בטיפול, מנהל המחלקה יסגור את התיק וישלח מכתב למתלונן המסביר את הסיבות לסגירת פנייתו (אם יש כתובת, ואם הפנייה אינה אלמונית), וכן יפנה לגורם שיכול לטפל בפנייה, למשל המפקחת על הבתים המשותפים; היה ובבדיקות נמצאו עבירות מהותיות, תהליך הבדיקה יכול להיות ממושך, והוא יהיה שונה בכל פנייה ופנייה; לאחר מעקב של המפקח יועברו כל הממצאים למנהל המחלקה, שיחליט אם לסגור את הפנייה או להעביר את החומר לתביעה; במקרים חריגים, על-פי שיקול דעת מקצועי של המפקח, המפקח ימשיך במעקב באופן עצמאי (ויידע על כך את מנהל המחלקה), ולאחר איסוף כל הממצאים ידון בפנייה עם מנהל המחלקה לגבי המשך הטיפול בה.
​כל מקרה נבחן ונבדק לגופו על-ידי המפקח, ובהתאם לכך ייקבעו לוחות הזמנים


טיפול בעבירות בנייה:

​​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1
​איתור עבירת בנייה
​איתור עבירה מתבצע בשלושה אופנים: ביקורת שגרתית בבנייה בהיתר, סיור של המפקח, תלונת תושב; לאור ממצאי האיתור, המפקח שולח מכתב התראה או מזמן לחקירה, ובמידת הצורך מקיים דיון עם מנהל המחלקה.
​על-פי רמות השירות בפרקים לגבי בנייה בהיתר וטיפול בלונות תושבים.
​2.1
​גביית עדות בגין חריגת בנייה
​המפקחים אחראים לזימון העבריין ועדים נוספים על מנת לבצע חקירה לגבי עבירת בנייה; על הפקח מוטל לוודא שכלל הזימונים יתבצעו כראוי ובזמן הנדרש; הזימונים נשלחים בדואר רשום ובדואר רגיל על-ידי המזכירות; על המפקח לוודא מול תוכנת הדואר כי התושב קיבל את דבר הדואר; היה והתושב אינו מתגורר בכתובת הידועה, יש לבדוק את כתובתו מול משרד הפנים.
​45 ימי עבודה; כאשר זימון הוא ל- 25 ימי עבודה, יש לאפשר 20 יום נוספים לדחיות ו/או עיכובים.
​2.2
​גביית עדות בגין חריגת בנייה
​מחלקת הפיקוח על הבנייה אחראית לביצוע חקירה בנוגע לעבירת בנייה ולאיסוף ראיות ועדויות לצורך ביסוס תביעה שתוגש ​נגד העבריין.
​1-3 שעות עבודה לכל חקירה.


אמצעי אכיפה:

​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1.1
​ניתוק תשתיות
​דו"ח הממצאים מועבר למזכירת המחלקה, המכינה הוראה לניתוק מים וחשמל, וכן מכתב התראה לעבריין על ניתוק חשמל ומים, ומחתימה את מנהל המחלקה.
​10 ימי עבודה
​1.2
​ניתוק תשתיות
​כל חומר התיק מועבר לעוזרת מהנדסת העיר אשר מנהלת את תהליך הניתוק מול הגזברות בעירייה, ומחתימה את מהנדסת העיר ואת ראש העיר.
​1 יום עבודה
​1.3
​ניתוק תשתיות
​המפקח מוסר במסירה אישית את שני המסמכים לעבריין; היה ולא מתאפשר למסור באופן אישי, המפקח מדביק את המסמכים בסמוך למקום העבירה, ומצלם את המסמכים המודבקים כעדות לביצוע מסירה אישית; לעבריין ניתנת אפשרות לתקן את הליקויים בתוך 15 ימים, לפני שיתבצע ניתוק המים והחשמל. 
​7 ימי עבודה
​2.1
​הכנת החומר להליך שיפוטי
​בתום החקירה, המפקח מכין תיק המכיל את כל הראיות והעדויות, וכן דו"ח ורוד, ומגיש למנהל המחלקה אשר מאשר הגשת תביעה או שולח את התיק להשלמות.
לאחר אישור מנהל המחלקה לגבי הגשת לתביעה, מזכירת המחלקה מכינה עותקים של התיק, מוציאה נתונים מהגזברות ומהטאבו, ומעבירה את התיק לתביעה.
​45 ימי עבודה
3.1
הריסה מינהלית
​המפקח מעביר עותק של כל התיק למנהל המחלקה, שמאשר או אינו מאשר  הריסה מינהלית. 
2 ימי עבודה
​3.2
​הריסה מינהלית
​המפקח האחראי על ההריסות מוודא שניתן לבצע את ההריסה על-פי הקריטריונים שבחוק, מכין את החומר, ומחתים את מהנדסת העיר, היועץ המשפטי וראש העירייה.
​4 ימי עבודה
​3.2
​הריסה מינהלית
​המפקח האחראי על ההריסות מעביר את החומר למפקח האזורי כדי שימסור לעבריין את החומר במסירה אישית. 
​2 ימי עבודה
​3.4
​הריסה מינהלית
​המפקח מוסר במסירה אישית את החומר לעבריין; היה ולא מתאפשר למסור באופן אישי, המפקח מדביק את המסמכים בסמוך למקום העבירה ומצלם זאת כעדות לביצוע מסירה אישית.
​7 ימי עבודה
​3.5
​הריסה מינהלית
​המפקח האחראי על ההריסות מתאם מול הפיקוח העירוני, קבלן הריסות ומשטרת ישראל את מועד ההריסה; התיאום כולל סיור בשטח עם קבלן ההריסות; מועד ההריסה נקבע על-ידי משטרת ישראל​.
​כפוף ללוחות הזמנים של המשטרה והפיקוח


אי ציות:

​מס'
​​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1.1
​מעקב אחר ציות / אי-ציות
​לאחר מתן גזר הדין, התיק חוזר למחלקה, מתועד במערכת הממוחשבת, ונכנס להמתנה עד המועד שנקבע לציות לגזר הדין; בהגיע מועד הציות יוציא רכז אי-הציותים את התיק, ויעבירו להמשך טיפול למפקח הרלבנטי.
​בעת מועד הציות
​1.2
​מעקב אחר ציות / אי-ציות​
​המפקח האחראי מבצע בדיקה מקדימה אם בעל הנכס עדיין מתגורר בו, אם הוא עדיין רשום כבעלים וכיוצא באלו; במקביל הוא מבצע בדיקה בנכס לשם בחינת החריגה, אם כבר נהרסה, או שהוצא עבורה היתר; אם העבירה עדיין נמשכת וניתן לפעול נגדה, יחל הליך שיפוטי, הכולל זימון לחקירה; היה והוצא היתר ו/או החריגה נהרסה ו/או בעל הנכס שנגדו ניתן גזר הדין אינו הבעלים הנוכחי ו/או נפטר – ייסגר התיק; היה והעבירה עדיין נמשכת וניתן לפעול נגדה באמצעים משפטיים, או שעבירת הבנייה גדלה בצורה משמעותית, יחל הליך שיפוטי פלילי חדש נגד הבעלים החדש​.
​21 ימי עבודה


בקשה להוצאת רישיון עסק:

​מס'
​נושא
פירוט​רמת שירות​
​1
​בקשה להוצאת רישיון עסק או טרום-בקש​ה
​א.קבלת פניה מרישוי עסקים והעברתה למפקח המטפל.
ב.איתור היתר הבניה המקורי בתיק הבניין.
ג.בדיקה מול תצלום אויר לעניין חריגות.
ד.תאום מול בעל העסק לבצוע ביקורת.
ה.בצוע בדיקה פיזית בנכס מול היתר הבניה לעניין סטייה מהיתר ובדיקת סוג השימושים במבנה.
ו.במידה ואין היתר ואו לא נמצא היתר בניה, יש צורך להבין מהמסכים המצויים בתיק הבניין ואו מהמבנים הסמוכים, את ההשתלשלות ההיסטורית של הבניה.
ז.הבנת ההיסטוריה הטיפולית של הבניה מול הפיקוח על הבניה ורישוי הבניה (גזרי דין, דוחות פיקוח ישנים, צווי הריסה, התראות, תכניות שינויים, היתרי בניה ישנים שהוצאו וכו'..).
ח.הכנת דוח מסכם והעברתו לרישוי עסקים.
​14 ימי עבודה


ביצוע בדיקות ויזואליות טרם העברת בעלות בגזברות:

​מס'
​נושא
​פירוט
​רמת שירות
​1
​קבלת הפנייה
​הפנייה מגיעה בשני אופנים: הפונה עצמו מגיע למשרדי הפיקוח; מגיע טופס בקשה ממחלקת השומה (גזברות)
​-
​2
​בדיקת המפקח והכנת דוח
​א.קבלת פניה מהגזברות והעברתה למפקח המטפל.
ב.איתור היתר הבניה המקורי בתיק הבניין.
ג.בדיקה מול תצלום אויר לעניין חריגות.
ד.תאום מול התושב לבצוע ביקורת.
ה.בצוע בדיקה פיזית בנכס מול היתר הבניה.
ו.במידה ואין היתר ו/או לא נמצא היתר בניה, יש צורך להבין מהמסכים המצויים בתיק הבניין ואו מהמבנים הסמוכים, את ההשתלשלות ההיסטורית של הבניה.
ז.הבנת ההיסטוריה הטיפולית של הבניה מול הפיקוח על הבניה ורישוי הבניה (גזרי דין, דוחות פיקוח ישנים, צווי הריסה, התראות, תכניות שינויים, היתרי בניה ישנים שהוצאו וכו'..).
ח.הכנת דוח מסכם.
ט.​קבלת אישור מנהל המחלקה ע"ג הדוח.
י.החתמת התושב על קבלת הדוח.
​מגורים-7 ימי עבודה;
תעשייה ועסקים-15 ימי עבודה


הוצאת היתרים להריסה:

​​מס'
נושא​​פירוט
רמת שירות​
​1
​מקבלת הדרישה ועד הוצאת היתר​
קבלת הדרישה ממהנדסת העיר, איתור מתכנן וקונסטרוקטור, איתור תקציב, הכנת התוכניות והגשתן דרך מערכת רישוי זמין, מעקב אחר הוצאת היתר עד קבלתו​.
​8 חודשים
​2
​מהוצאת ההיתר ועד ההריסה
​העברת ההיתר והתכנון ההנדסי להריסה ו/או בנייה לתשתיות/חברה כלכלית, העברת תקציב לתשתיות/חברה כלכלית, פיקוח וליווי בזמן ההריסה, דיווח בתום ההריסה.
​4 חודשים


חוות דעת ליחידת הביטוח:

​מס'
​נושא
​פירוט
רמת שירות​
​1
​בדיקת המפקח והכנת דוח
​פנייה מיחידת הביטוח; בדיקת מפקח במשרד ובשטח כוללת תיעוד הממצאים (מסמכים, צילומים וכו'), והכנת חוות דעת עבור יחידת הביטוח; במקרה של פנייה מורכבת (לרוב תביעות רכוש/נכס בסכום גבוה), הבדיקה תכלול תיאום עם בעל הנכס, סיור בנכס, לימוד חומר רקע, לימוד היתר הבנייה וכו'; במקרים שלא ברור אם הפגיעה היא בקרקע פרטית או בקרקע עירונית, תתבצע מדידה של מודד העירייה טרם מתן חוות הדעת של הפיקוח על הבנייה. 
​14 ימי עבודה