אמנת שירות מכרזים פומביים

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל כללי
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור
​ייעוד: הכנה של מכרזים לביצוע עבודות, אספקת טובין או מתן שירות (לא מכרזי כח-אדם).

דרכי התקשרות עם מנהלת מערך ​מכרזים: 

פנייה ישירה תתקבל כמענה לפרסום הראשוני של המכרז בעיתון ובאתר עיריית חולון.
כתובת: עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, חולון, קומה 2.
טלפון: 03-6008972.
דוא"ל: hadash@holon.muni.il ​

 מספר תיאור התהליך אחראירמת שירות
1פרסום המכרז בעיתון.מנהלת מערך מכרזים.  5 ימים
2קבלת הצעות לתיבת המכרזים.מנהלת מערך מכרזים.כ- 3 שבועות זמן מענה לספקים/ קבלנים.
3זימון ישיבה לפתיחת הצעות וארגון –באחריות  מנהלת מערך מכרזים;
זימון הקבלנים באחריות מנהל המכרז;
ניהול​ ישיבה לפתיחת הצעות – באחריות יו"ר וועדת מכרזים;
הכנת הפרוטוקול והפצתו- באחריות מנהלת מערך מכרזים.​
יו"ר ועדת מכרזים;
מנהלת מערך מכרזים.
 5 ימי עבודה מתום קבלת ההצעות.
4בדיקת ההצעות במחלקות ויצירת חוות דעת. מנהלת מערך מכרזים. 10 ימי עבודה.
5ישיבת ועדת מכרזים;
זימון הישיבה באחריות מנהלת מערך מכרזים.
יו"ר ועדת מכרזים;
מנהלת מערך מכרזים.
ועדת מכרזים מתכנסת אחת לחודש בהתאם לריכוז מועדי ההגשה של מכרזים.
6העברת החומר ואישור ראש העיר.מנהלת מערך מכרזים. 10 ימי עבודה.
7פרסום פרוטוקול ועדת מכרזים. מנהלת מערך מכרזים. 10 ימי עבודה מתום ישיבת ועדת מכרזים.
סדר הופעה 48
קבצים מצורפים

אמנת שירות מכרזים פומביים

מינהל /גוף:מינהל כללי
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)
​ייעוד: הכנה של מכרזים לביצוע עבודות, אספקת טובין או מתן שירות (לא מכרזי כח-אדם).

דרכי התקשרות עם מנהלת מערך ​מכרזים: 

פנייה ישירה תתקבל כמענה לפרסום הראשוני של המכרז בעיתון ובאתר עיריית חולון.
כתובת: עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, חולון, קומה 2.
טלפון: 03-6008972.
דוא"ל: hadash@holon.muni.il ​

 מספר תיאור התהליך אחראירמת שירות
1פרסום המכרז בעיתון.מנהלת מערך מכרזים.  5 ימים
2קבלת הצעות לתיבת המכרזים.מנהלת מערך מכרזים.כ- 3 שבועות זמן מענה לספקים/ קבלנים.
3זימון ישיבה לפתיחת הצעות וארגון –באחריות  מנהלת מערך מכרזים;
זימון הקבלנים באחריות מנהל המכרז;
ניהול​ ישיבה לפתיחת הצעות – באחריות יו"ר וועדת מכרזים;
הכנת הפרוטוקול והפצתו- באחריות מנהלת מערך מכרזים.​
יו"ר ועדת מכרזים;
מנהלת מערך מכרזים.
 5 ימי עבודה מתום קבלת ההצעות.
4בדיקת ההצעות במחלקות ויצירת חוות דעת. מנהלת מערך מכרזים. 10 ימי עבודה.
5ישיבת ועדת מכרזים;
זימון הישיבה באחריות מנהלת מערך מכרזים.
יו"ר ועדת מכרזים;
מנהלת מערך מכרזים.
ועדת מכרזים מתכנסת אחת לחודש בהתאם לריכוז מועדי ההגשה של מכרזים.
6העברת החומר ואישור ראש העיר.מנהלת מערך מכרזים. 10 ימי עבודה.
7פרסום פרוטוקול ועדת מכרזים. מנהלת מערך מכרזים. 10 ימי עבודה מתום ישיבת ועדת מכרזים.