אמנת שירות יחידת הביטוח

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל תפעול ומינהלה
השירות ניתן ל- עובדים (אמנת שירות פנימית)
לוגו האמנה
לוגו האמנה
תיאור


​​​​מס' 
​נושאי ​הטיפול
​פירוט הטיפול
​רמת השירות
​1
​שאילתות וסוגיות ביטוחיות (גורמים פנים-עירוניים והחברות-הב​נות)​​​
​קבלת השאילתא במייל/בפקס, העברת השאילתא לבחינה/מענה, גיבוש תשובה והעברתה לפונה
​​עד 14 ימי עבודה​
​2

​חידוש ביטוחים
​ביטוחי רכב, ביטוח תלמידים, ביטוחים עירוניים: אש, צד ג', אחריות מקצועית, אחריות מקצועית מהנדס הרשות, חבות מעבידים, רכוש בהעברה, ביטוח כספים, תאונות אישיות לשני מובילי כספים, ביטוח תערוכות, בשכבות על רובד ב'+ג', הוצאות משפטיות, נאמנות עובדים, אחריות נושאי-משרה
​לפי הצורך, לרוב פעם בשנה, ובהתאם להארכות מכרזים קיימים
​3
​סקר מיפגעים
​המפגע השכיח לכל יחידה: 
פילוח תביעות הביטוח בגין נזקי רכוש וגוף לפי מהות המיפגע ולפי כתובת; הצגתן באמצעות GIS על מפת העיר; כינוס ישיבה בהשתתפות ועדת הביטוח ונציגי מחלקת תשתיות, כולל הוצאת פרוטוקול; הצגת תמונת מצב של התביעות בשטח העיר שייתכן כי הן לכאורה קשורות למיפגעי תשתית
​אחת לשנה
​4
​פנייה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותים
​עורכי דין בתחום נזקי גוף ורכוש, יועץ ביטוח, מומחים שונים
​הפנייה נעשית לפי הצורך, בהתאם להסכמים קיימים, ובהתאם להחלטות הוועדה המשפטית
סדר הופעה 49
קבצים מצורפים

אמנת שירות יחידת הביטוח

לוגו האמנה
מינהל /גוף:מינהל תפעול ומינהלה
השירות ניתן ל-:עובדים (אמנת שירות פנימית)


​​​​מס' 
​נושאי ​הטיפול
​פירוט הטיפול
​רמת השירות
​1
​שאילתות וסוגיות ביטוחיות (גורמים פנים-עירוניים והחברות-הב​נות)​​​
​קבלת השאילתא במייל/בפקס, העברת השאילתא לבחינה/מענה, גיבוש תשובה והעברתה לפונה
​​עד 14 ימי עבודה​
​2

​חידוש ביטוחים
​ביטוחי רכב, ביטוח תלמידים, ביטוחים עירוניים: אש, צד ג', אחריות מקצועית, אחריות מקצועית מהנדס הרשות, חבות מעבידים, רכוש בהעברה, ביטוח כספים, תאונות אישיות לשני מובילי כספים, ביטוח תערוכות, בשכבות על רובד ב'+ג', הוצאות משפטיות, נאמנות עובדים, אחריות נושאי-משרה
​לפי הצורך, לרוב פעם בשנה, ובהתאם להארכות מכרזים קיימים
​3
​סקר מיפגעים
​המפגע השכיח לכל יחידה: 
פילוח תביעות הביטוח בגין נזקי רכוש וגוף לפי מהות המיפגע ולפי כתובת; הצגתן באמצעות GIS על מפת העיר; כינוס ישיבה בהשתתפות ועדת הביטוח ונציגי מחלקת תשתיות, כולל הוצאת פרוטוקול; הצגת תמונת מצב של התביעות בשטח העיר שייתכן כי הן לכאורה קשורות למיפגעי תשתית
​אחת לשנה
​4
​פנייה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותים
​עורכי דין בתחום נזקי גוף ורכוש, יועץ ביטוח, מומחים שונים
​הפנייה נעשית לפי הצורך, בהתאם להסכמים קיימים, ובהתאם להחלטות הוועדה המשפטית