אמנת שירות מחלקת פניות ותלונות הציבור

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל כללי
השירות ניתן ל- עובדים (אמנת שירות פנימית)
לוגו האמנה
תיאור

​​


מס'נושאי טיפול המחלקה
פירוט והארותרמת השירות
​1
​טיפול בפנייה בממשק מול יחידות העירייה.
​מסירת פנייה לטיפול הגורם המטפל, באחריות ממונה פניות ותלונות הציבור.
​1 יום עבודה
​2
​טיפול בפנייה בממשק מול יחידות העירייה.
​קבלת התייחסות סופית מהגורם המטפל, באחריות הגורם המטפל.
​בהתאם לנושא ולאמנת השירות של המינהלים, על-פי שני הסעיפים הבאים.
​2.1
​גזברות- גבייה, שומה, הוראות קבע, לשכת הגזבר, הכנסות, עסקים ותעשייה.
תשתיות-גנים ונוף, וטרינריה, מבני ציבור, תרבות הדיור ותשתיות.
הנדסה- לשכת מהנדסת העיר, חזות העיר, רישוי הבנייה.
חינוך- גני ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, חינוך מיוחד, נוער, לשכת סמנכ"ל חינוך וארגון מוסדות.
תפעול- לשכת סמנכ"ל, אג, הפיקוח, אגף הביטחון, ביטוח, תברואה ומיחזור.
רווחה- כל צוותי המינהל.
מסחר ותעשייה- איכות הסביבה.
מינהל כללי- מוקד עירוני, לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע, שירות משפטי וחופש המידע.
חברות בנות ותאגידים- החברה לבילוי ובידור, החברה הכלכלית, מדיטק, מוזיאון הילדים, רשת קהילה ופנאי, תאגיד מי שקמה ותיאטרון חולון.
​10 ימי עבודה
​2.2
​הנדסה- אדריכלות, ממ"ש (מרכז מידע ושירות), השבחה, פיקוח על הבנייה ותנועה.
מסחר ותעשייה- רישוי עסקים.
​18 ימי עבודה
​3
​מעקב ובקרה על תהליך טיפול בפניות 
​הפקת דו"חות סטטיסטים לסמנכ"לים ולמנהלי אגפים.
​אחת לרבעון
​4
פניות למוקד העירוני​​העברת הפניות בנושא מפגעים שהגיעו לפניות הציבור לטיפולו של המוקד העירוני.
​עד 2 ימי עבודה
​5
תיעוד פניות​
​כל פנייה (גם אם איננה מיועדת לטיפול יחידה עירונית כלשהי) המגיעה לפניות ולתלונות הציבור מתועדת במערכת.
​עד 10 ימי עבודה


סדר הופעה 4
קבצים מצורפים

אמנת שירות מחלקת פניות ותלונות הציבור

מינהל /גוף:מינהל כללי
השירות ניתן ל-:עובדים (אמנת שירות פנימית)

​​


מס'נושאי טיפול המחלקה
פירוט והארותרמת השירות
​1
​טיפול בפנייה בממשק מול יחידות העירייה.
​מסירת פנייה לטיפול הגורם המטפל, באחריות ממונה פניות ותלונות הציבור.
​1 יום עבודה
​2
​טיפול בפנייה בממשק מול יחידות העירייה.
​קבלת התייחסות סופית מהגורם המטפל, באחריות הגורם המטפל.
​בהתאם לנושא ולאמנת השירות של המינהלים, על-פי שני הסעיפים הבאים.
​2.1
​גזברות- גבייה, שומה, הוראות קבע, לשכת הגזבר, הכנסות, עסקים ותעשייה.
תשתיות-גנים ונוף, וטרינריה, מבני ציבור, תרבות הדיור ותשתיות.
הנדסה- לשכת מהנדסת העיר, חזות העיר, רישוי הבנייה.
חינוך- גני ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, חינוך מיוחד, נוער, לשכת סמנכ"ל חינוך וארגון מוסדות.
תפעול- לשכת סמנכ"ל, אג, הפיקוח, אגף הביטחון, ביטוח, תברואה ומיחזור.
רווחה- כל צוותי המינהל.
מסחר ותעשייה- איכות הסביבה.
מינהל כללי- מוקד עירוני, לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע, שירות משפטי וחופש המידע.
חברות בנות ותאגידים- החברה לבילוי ובידור, החברה הכלכלית, מדיטק, מוזיאון הילדים, רשת קהילה ופנאי, תאגיד מי שקמה ותיאטרון חולון.
​10 ימי עבודה
​2.2
​הנדסה- אדריכלות, ממ"ש (מרכז מידע ושירות), השבחה, פיקוח על הבנייה ותנועה.
מסחר ותעשייה- רישוי עסקים.
​18 ימי עבודה
​3
​מעקב ובקרה על תהליך טיפול בפניות 
​הפקת דו"חות סטטיסטים לסמנכ"לים ולמנהלי אגפים.
​אחת לרבעון
​4
פניות למוקד העירוני​​העברת הפניות בנושא מפגעים שהגיעו לפניות הציבור לטיפולו של המוקד העירוני.
​עד 2 ימי עבודה
​5
תיעוד פניות​
​כל פנייה (גם אם איננה מיועדת לטיפול יחידה עירונית כלשהי) המגיעה לפניות ולתלונות הציבור מתועדת במערכת.
​עד 10 ימי עבודה