אמנת שירות אגף גנים ונוף

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל תשתיות
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור

​​​​יעוד: אגף גנים ונוף פועל לתכנון והקמת גנים חדשים ולשיקום גנים ותיקים על כל רכיביהם וכן לאחזקה גינון ואחזקת הדומם בגנים ציבוריים ובשטחי גינון במרחב הציבורי.

פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון.​

 
דרכי התקשרות עם אגף גנים ונוף:
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 5.
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש.
טלפונים: מזכירות האגף-03-5027422 ; אחזקת גנים-03-5027421 ; פקס: 03-5017115

מ​ס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1פיצוץ/נזיל​ת מיםטיפול בכל פריצה/נזילה של מים במערכות ההשקיה, בכל שטחי הגינון הציבוריים וכן בממטיר שבור/חסר, בנזילות במד המים וכדומה.2 שעות עבודה
2השקיה אינה פועלתטיפול בכל בעיית יובש בגן (צמחייה נבולה וכדומה).2 ימי עבודה
3השקיית יתרטיפול במקרה שצמחייה מושקיתבכמויות מים עודפות ומיותרות.2 שעות עבודה
4עץ שבור/נפלגיזום עץ עירוני (לא פרטי), שנשבר/נפל, והכנתו לפינוי.6 שעות עבודה
5ספסל שבורתיקון/החלפה של ספסל שניזוק, נשבר או חסרים בו חלקים.
2 ימי עבודה
6עץ חורג לשטח פרטיטיפול בכל עץ הנטוע בשטח עירוני ופולש לתחום הפרטי.10 ימי עבודה
7ריצוף לא תקיןכל בעיית ריצוף (שבור, מתנדנד וכו') בגן או בסמוך לפסי ירק, כולל גומות ריקות.3 ימי עבודה
8גן ציבורי לא נקיכל סוגי הניקיון בגן (טאטוא, גירוף, ניקוי צואת כלב, שטיפת שביל וכו').1 יום עבודה
9מתקן משחק לא תקין - הסרת המפגעהסרה או תיקון של המפגע הבטיחותי בשטחי הגינון.
24 שעות עבודה
10
ארגז השקיה-תיקוןכל תיקון בארגז של מערכת ההשקיה, לרבות העדר מכסה, שבר וכו'.10 ימי עבודה
11
עץ-שורש בולט- טיפולשורש של עץ שבולט ועלול להכשיל עוברי אורח או גורם להרמת הריצוף- סיום טיפול.15 ימי עבודה
12
עץ גיזום-רחובגיזום עץ הנטוע בשטחי ריצוף לאורך רחוב או מדרכה. (גיזום עץ בגלל חוטי חשמל באחריות חברת חשמל). הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.10 ימי עבודה
13
עץ גיזום-מוסד חינוךגיזום עץ הנטוע במוסד חינוכי. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית. 10ימי עבודה
14
עץ גיזום-גן ציבוריגיזום עץ הנטוע בגן ציבורי, או בפסי ירק לאורך הרחוב. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.10 ימי עבודה
15
שיח גיזום-מוסד חינוךגיזום שיח הנטוע במוסד חינוכי. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.7 ימי עבודה
16
שיח גיזום-גן ציבוריגיזום שיח הנטוע בגן ציבורי. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.7 ימי עבודה
17
מזרקה- תקלותכל בעיה הקשורה בפעילות המזרקה כגון: לכלוך, הצפה וכדומה.24 שעות עבודה
18
גדר/מעקה-תיקוןבדיקת  שברים ו /או פגיעות בגדר או מעקה.10 ימי עבודה
19
תיקון משטחי גומיהחלפת קטעי משטחי גומי שנשרפו או ניזוקו באופן אחר.7 ימי עבודה
20
מתקני כושר לא תקיניםתיקון מתקני כושר שניזוקו.5 ימי עבודה
21
רעש בגניםטיפול ברעש הנגרם על-ידי מפוח והשקייה, באמצעות בירור במקום האירוע.5 שעות עבודה
22
ברזייה לא תקינהטיפול במים עומדים בברזייה, באי-יציאת מים מהברזייה ועוד.3 ימי עבודה
23
מזיקים לצמחיםריסוס מזיקים, כגון: תהלוכן האורן, מרבה רגליים ארסי ועוד, על-פי תכנית עבודה שנתית.3 ימי עבודה
24
פינת החי-מענהתשובה לגבי טיפול במפגעים או אירועים בפינת החי: המלטה, חיות שיצאו מחוץ לגדר, פגרים ועוד.3 ימי עבודה
25
ריהוט-הזזה/ הוצאהשינוי מקום של ריהוט גן או הוצאתו במידת הצורך 5 ימי עבודה
26
מפגעים בגן-מענהפריצה למחסנים, שריפה, אדנית לא במקומה (בכביש למשל), בטון בתוך גומה, עשבייה, גינה נעולה, מתקנים שנעלמו ועוד. הכוונה למקרים שאין להם מענה במסגרת נושאים אחרים הכלולים באמנת השירות של האגף.5 ימי עבודה
27
בקשותבקשות בתחום גנים ונוף: צמחייה, ריהוט גן, מתקני משחק וכדומה. רמת השירות מתייחסת למענה לפונה
10 ימי עבודה
28​​תיקון הצללת קיימת
​בדיקה בשטח ותיקון. במידת הצורך פירוק, העברה למתפרה והרכבה מחדש.
​​20 ימי עבודה
סדר הופעה 7
קבצים מצורפים

אמנת שירות אגף גנים ונוף

מינהל /גוף:מינהל תשתיות
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)

​​​​יעוד: אגף גנים ונוף פועל לתכנון והקמת גנים חדשים ולשיקום גנים ותיקים על כל רכיביהם וכן לאחזקה גינון ואחזקת הדומם בגנים ציבוריים ובשטחי גינון במרחב הציבורי.

פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון.​

 
דרכי התקשרות עם אגף גנים ונוף:
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 5.
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש.
טלפונים: מזכירות האגף-03-5027422 ; אחזקת גנים-03-5027421 ; פקס: 03-5017115

מ​ס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1פיצוץ/נזיל​ת מיםטיפול בכל פריצה/נזילה של מים במערכות ההשקיה, בכל שטחי הגינון הציבוריים וכן בממטיר שבור/חסר, בנזילות במד המים וכדומה.2 שעות עבודה
2השקיה אינה פועלתטיפול בכל בעיית יובש בגן (צמחייה נבולה וכדומה).2 ימי עבודה
3השקיית יתרטיפול במקרה שצמחייה מושקיתבכמויות מים עודפות ומיותרות.2 שעות עבודה
4עץ שבור/נפלגיזום עץ עירוני (לא פרטי), שנשבר/נפל, והכנתו לפינוי.6 שעות עבודה
5ספסל שבורתיקון/החלפה של ספסל שניזוק, נשבר או חסרים בו חלקים.
2 ימי עבודה
6עץ חורג לשטח פרטיטיפול בכל עץ הנטוע בשטח עירוני ופולש לתחום הפרטי.10 ימי עבודה
7ריצוף לא תקיןכל בעיית ריצוף (שבור, מתנדנד וכו') בגן או בסמוך לפסי ירק, כולל גומות ריקות.3 ימי עבודה
8גן ציבורי לא נקיכל סוגי הניקיון בגן (טאטוא, גירוף, ניקוי צואת כלב, שטיפת שביל וכו').1 יום עבודה
9מתקן משחק לא תקין - הסרת המפגעהסרה או תיקון של המפגע הבטיחותי בשטחי הגינון.
24 שעות עבודה
10
ארגז השקיה-תיקוןכל תיקון בארגז של מערכת ההשקיה, לרבות העדר מכסה, שבר וכו'.10 ימי עבודה
11
עץ-שורש בולט- טיפולשורש של עץ שבולט ועלול להכשיל עוברי אורח או גורם להרמת הריצוף- סיום טיפול.15 ימי עבודה
12
עץ גיזום-רחובגיזום עץ הנטוע בשטחי ריצוף לאורך רחוב או מדרכה. (גיזום עץ בגלל חוטי חשמל באחריות חברת חשמל). הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.10 ימי עבודה
13
עץ גיזום-מוסד חינוךגיזום עץ הנטוע במוסד חינוכי. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית. 10ימי עבודה
14
עץ גיזום-גן ציבוריגיזום עץ הנטוע בגן ציבורי, או בפסי ירק לאורך הרחוב. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.10 ימי עבודה
15
שיח גיזום-מוסד חינוךגיזום שיח הנטוע במוסד חינוכי. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.7 ימי עבודה
16
שיח גיזום-גן ציבוריגיזום שיח הנטוע בגן ציבורי. הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ, וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית.7 ימי עבודה
17
מזרקה- תקלותכל בעיה הקשורה בפעילות המזרקה כגון: לכלוך, הצפה וכדומה.24 שעות עבודה
18
גדר/מעקה-תיקוןבדיקת  שברים ו /או פגיעות בגדר או מעקה.10 ימי עבודה
19
תיקון משטחי גומיהחלפת קטעי משטחי גומי שנשרפו או ניזוקו באופן אחר.7 ימי עבודה
20
מתקני כושר לא תקיניםתיקון מתקני כושר שניזוקו.5 ימי עבודה
21
רעש בגניםטיפול ברעש הנגרם על-ידי מפוח והשקייה, באמצעות בירור במקום האירוע.5 שעות עבודה
22
ברזייה לא תקינהטיפול במים עומדים בברזייה, באי-יציאת מים מהברזייה ועוד.3 ימי עבודה
23
מזיקים לצמחיםריסוס מזיקים, כגון: תהלוכן האורן, מרבה רגליים ארסי ועוד, על-פי תכנית עבודה שנתית.3 ימי עבודה
24
פינת החי-מענהתשובה לגבי טיפול במפגעים או אירועים בפינת החי: המלטה, חיות שיצאו מחוץ לגדר, פגרים ועוד.3 ימי עבודה
25
ריהוט-הזזה/ הוצאהשינוי מקום של ריהוט גן או הוצאתו במידת הצורך 5 ימי עבודה
26
מפגעים בגן-מענהפריצה למחסנים, שריפה, אדנית לא במקומה (בכביש למשל), בטון בתוך גומה, עשבייה, גינה נעולה, מתקנים שנעלמו ועוד. הכוונה למקרים שאין להם מענה במסגרת נושאים אחרים הכלולים באמנת השירות של האגף.5 ימי עבודה
27
בקשותבקשות בתחום גנים ונוף: צמחייה, ריהוט גן, מתקני משחק וכדומה. רמת השירות מתייחסת למענה לפונה
10 ימי עבודה
28​​תיקון הצללת קיימת
​בדיקה בשטח ותיקון. במידת הצורך פירוק, העברה למתפרה והרכבה מחדש.
​​20 ימי עבודה