הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הרשות העירונית לביטחון קהילתי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מהי הרשות לביטחון קהילתי​?

תוכנית רב תחומית, שמטרתה להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות מע​רך מתואם ואפקטיבי​​ בהובלת ראש העיר, אשר מחבר בין כל הגורמים העוסקים בהתמודדות עם התנהגויות אנטי חברתיות. בחולון הפעילות מתבצעת באמצעות המטה העירוני למניעת אלימות, סמים ואלכוהול.

גורמים רבים עוסקים במניעת אלימות: מוסדות החינוך, מערכת הרווחה, ​מרכזי הקהילה, גורמי אכיפה עירוניים ומשטרתיים ועוד. ממחקר ומניסיון שהצטבר עולה כי כדי להגיע לתוצאות מיטביות יש חשיבות ליצירת תשתית עבודה מתואמת בין  גורמים אילו תוך הבטחת זרימת מידע שוטפת, שיתוף פעולה ואיגום משאבים. תשתית חזקה מבטיחה מענה מיידי, זמין ומקצועי למצבי סיכון, כשהמטרה היא להעלות את תחושת הביטחון בקרב התושבים.​

המטה העירוני למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, באמצעות הרשות הלאומית לב​יטחון קהילתי​​, שם דגש על שילוב אכיפה מכבדת לצד הסברה, חינוך וטיפול. המטה פועל מתוך אמונה בכוחו של ה"מבוגר המשמעותי" ומתוך הבנה שבכוחו של קשר אישי חיובי לחולל שינוי אצל בני הנוער ולהוות גורם מחסן מול גורמי סיכון.

המטה מוביל תהליך, בראשות ראש העיר ובשיתוף גורמים עירוניים וממשלתיים, במסגרתו נבנית ומופעלת תוכנית עירונית כוללת למניעת אלימות ושימוש בסמים ובאלכוהול, על מנת ליצור עיר בטוחה וקהילה מוגנת.​

מטרת המטה העירוני​

יצירת סביבת חיים בטוחה תוך צמצום תופעות אלימות והתנהגויות סיכוניות בכל מעגלי החיים: פרט, משפחה, קהילה ובכל הזירות: במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ובמרחב הציבורי.

יעדי המטה העירוני

 1. יצירת תשתית לעבודה עירונית מתואמת, הנותנת מענה מקצועי, זמין, מיידי ונגיש לטיפול באירועי אלימות.
 2. צמצום תופעות אלימות בחינוך הפורמאלי.
 3. צמצום תופעות אלימות בחינוך הבלתי פורמאלי תוך הרחבת הפעילויות לבני הנוער.
 4. צמצום תופעות אלימות במרחב הציבורי (גרפיטי, ונדליזם ורעש).
 5. מניעת התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער (שימוש בסמים, שתיית אלכוהול, אובדנות וכו').
 6. מתן מענה דיפרנציאלי לנוער בסיכון.
 7. צמצום התנהגויות סיכוניות בקרב נוער עולה.
 8. צמצום התנהגויות סיכוניות בקרב נוער דתי חרדי.

אופן הפעולה​

המטה מקיים קשר רציף עם גורמים ממשלתיים ושותפים, בראשם הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון פנים, ומקיים ועדות המתמקדות בנושאים שונים ומקדמות תוכניות מניעה.

המטה פועל לגיוס הקהילה ושיתופה בתהליך לצורך יצירת רצף חינוכי טיפולי פורמאלי ובלתי פורמאלי. במסגרת זאת בונה המטה, בין היתר, נוהל טיפול באירועים חריגים, מקיים הכשרות ולמידת עמיתים ועוד. כמו כן, המטה מייצר ומפתח תוכניות לנוער בסיכון, בדגש על פיתוח עבודת הרחוב ומוביל את השותפות העירונית בין כלל הגורמים העוסקים בנוער במצבי סיכון.

מגוון מהתוכניות המופעלות בעיר​

התוכניות שבאחריות המטה מופעלות לרוב בשיתוף המחלקות השונות בעירייה.
 • תוכנית מדריכים חינוכיים טיפוליים בחטיבות הביניים
 • סמינר עמיתים בחטיבות הביניים בשיתוף משרד החינוך
 • פרלמנט עמיתים בהובלת המטה
 • פספורט - מחלקת הנוער
 • מדריכי רחוב - מחלקת הנוער
 • ניידת הלילה של חולון - מחלק​ת הנוער
 • ניידת הינדיק - עבור נוער במגזר החרדי
רכזת פרויקטים במטה - אילנית ישורון


פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון:

03-5027193

דואל

כתובת:

ויצמן 58 קומה 4, חולון