אימון סימולטור

אימון סימולטור

אימון סימולטור
תאריך: 21/12/2015

​​​בחודש דצמבר 2015 התקיים אימון רשות מלא במתאר מלחמה קונבנציונלית במתקן האימונים של פיקוד העורף - הסימולאטור.

המשתתפים באימון

ראש העיר, מ"מ ראש העיר, מנהל מחלקת חירום וביטחון, ועדת מל"ח עיריית חולון, מוקד עירוני, מפקד מחוז דן פקע"ר, מפקד נפת איילון, מח"ז דן, מפקד מכלול אוכלוסייה נפת איילון, יקל"ר חולון, מאמן רשותי, רע"ן אוכלוסייה מחוז דן, חונכי פקע"ר, מנהלת פקע"ר, צוות מאמן פיקודי, מנהל מחוז דן רח"ל, מנהל מרחב דן רח"ל, משרד הבריאות, משרד הכלכלה (כ"א ומשכל), משרד החינוך, משרד הפנים – פס"ח, משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי ורשות המים, קב"ט עיריית בת ים, נציג משטרת ישראל ונציג כיבוי אש.

מטרת האימון

העלאת כשירות עיריית חולון להתמודדות עם אירועי חירום בעצימות גבוהה, תוך ניהול שגרת חירום וקבוצות תכנון.
בתרגיל זה אומנה ותורגלה עיריית חולון למלא את שלושת תפקידיה המרכזיים בחירום, במתאר מלחמה של נפילת טילים בעורף:

  1. מרכיבי ההתגוננות האזרחית.
  2. הבטחת קיום שירותים קיומיים ורציפות תפקודית.
  3. אספקת שירותים מוניציפאליים.