השתלמות אס"ל

השתלמות אס"ל

השתלמות אס"ל
תאריך: 23/10/2012
בתאריך 23.10.12 התקיימה השתלמות "אתר סיוע לאוכלוסייה" לחברי ועדת מל"ח.

ההשתלמות הציגה אחד מתפקידי העירייה בחירום לאחר רעידת אדמה, מתן עזרה לנפגעים בצורה של אתר סיוע.
  • הוצג בפני ועדת מל"ח אתר הסיוע לאוכלוסייה, הביתנים השונים ותפקידיהם.
  • התקיימה הצגת תכלית בהשתתפות נציגי העירייה  וכ-100 תלמידי ביה"ס עתידים ו-20 מתנדבי "צוות" שדימו נפגעים.