תרגיל עורף לאומי - 24 שעות רצופות

תרגיל עורף לאומי - 24 שעות רצופות

תרגיל עורף לאומי
תאריך: 28/05/2013
​​בין ה​​תאריכים 28-29.5.13 התקיים תרגיל חוצה לילה​.​​
תרגול מטה החירום של העירייה במשך 24 שעות רצופות בשתי משמרות בנות 12 שעות כל אחת: מהשעה 08:00 בבוקר 28.5.13 ועד למחרת 29.5.13 בשעה 08:00.

השיטה:

  • תרגול המכלולים באמצעות הזרמות נתונים. 
  • ביצוע תרגילי שטח – תרגיל מרכז קליטה ביום.
  • ביצוע מש"מ משולב לרשויות הסובבת אותנו  בלילה.
  • ביצוע 2 הערכות מצב ביום ו-2 הערכות מצב בלילה.
  • ביצוע שני כנסים ביום ושני כנסים בלילה של "פורום למידה".

כוחות משתתפים:

  • בעלי התפקידים במכלולי העירייה.
  • מזכירות מכלולים ומתגברות מוקד.
  • ביה"ס שמיר כמרכז קליטה.