תרגיל "פתע- פתע"

תרגיל "פתע- פתע"

תרגיל "פתע- פתע"
תאריך: 17/06/2014
​​ביום ג', 17.6.14 התקיים תרגיל "פתע- פתע" בעיריית חולון.
תיאור התרגיל
 • מטרות התרגיל היו:
  בחינת היכולות המקצועיות לטיפול במשבר.
  תרגול תהליך מעבר משגרה לחירום תוך כדי אירוע חירום.
  תרגיל פתיחת מקלטים.
  תרגול פינוי הבניין.
  תרגול מעבר לבניין חלופי.
 • התרגיל החל באופן פתאומי עם קריאה לכל בעלי התפקידים בשעה 08:00.
 • במהלך התרגיל שנמשך 6 שעות בוצעו הזרמות אירועים למכלולים השונים (כ-200 אירועים).
 • בוצעו 2 תרגילי שטח:
  תרגיל פתיחת מקלטים שבו נפתחו בפרק זמן קצר מאד כל המקלטים הציבוריים על ידי אגף הפיקוח. 
  תרגול פינוי הבניין.​​​
 • במסגרת התרגיל בוצעו 3 ישיבות לצורך יצירת תמונת מצב ו-3 ישיבות לצורך הערכת מצב.
 • למרות מורכבות התרגיל כל מה שתוכנן בוצע.