שח"ר חולון - שבוע חירום רשותי

שח"ר חולון - שבוע חירום רשותי

ארגוני חירום
תאריך: 24/03/2019
 • בין התאריכים 24-28.3.19 התקיים "שבוע חירום רשותי" 
 • שבוע זה ישם את לקחי תרגיל "מקצה לקצה" שנערך במאי 2018
 • שבוע חירום זה לווה ע"י מחוז דן רח"ל ומחוז דן – פקע"ר.
 • מסמך זה הינו סיכום ראשוני והוא ידון  בועדת מל"ח הקרובה.

​הרציונל

בשל העובדה כי אימוני עיריית חולון מתמקדים בדרך כלל בתרגיל רשותי הוחלט לקיים שבוע חירום שיקיף נושאים וסוגיות שעלו מתרגילים בשנים האחרונות. במהלך השבוע התקיימו ימים מרוכזים ע"פ הנושאים הבאים: שת"פ בין ארגוני חירום, אתר סיוע לאוכלוסייה, יום הסברה, יום שת"פ בין רשויות, ותרגיל מרכז הפעלה בדגש על שולחן מרכזי ופינוי מוסד מיוחד (בית ספר הרצפלד).

​מטרות השבוע

טיפול בנושאים שהועלו כפערים במהלך הפעילות להכנת המשק לחירום וזאת על ידי לימוד ותרגול ייעודי המשלב את כלל הגורמים במשתפים פעולה עם הרשות המקומית בשגרה ובחירום.

מבנה וארגון השבוע

 • יום ראשון, 24.3.19- קשרי גומלין בחירום בין הרשות לארגוני חירום – באחריות עיריית חולון
 • יום שני, 25.3.19 – השתלמות אס"ל  מחוזית בפארק פרס – באחריות רח"ל
 • יום שלישי, 26.3.19 - התנהגות והסברה- "אתגרי ההסברה ברשות המקומית בעולם של עודף מידע"- באחריות עיריית חולון
 • יום רביעי, 27.3.19- שת"פ בין רשויות – באחריות רח"ל.
 • יום חמישי, 28.3.19 - אימון מרכז הפעלה– מנהלת התרגיל מחוז דן – פקע"ר
  תרגיל שטח של פינוי מוסד מיוחד- בית ספר הרצפלד- באחריות עיריית חולון
השתלמות אתר סיוע לאוכלוסיה
תרגיל מרכז הפעלה