אימון מרכז בדיקה וטיפול (מב"ט)

אימון מרכז בדיקה וטיפול (מב"ט)

אימון מב"ט - מרכז בדיקה וטיפול
תאריך: 26/03/2015

​​בחודש מרץ 2015 נערך אימון חל"כ (חומרי לחימה כימיים) בבית חולים וולפסון. כחלק מהאימון הוקם מב"ט (מרכז בדיקה וטיפול) בקאנטרי חולון.
המב"ט הינו מתקן רפואי הנפתח בזמן מלחמה, בעת הכרזה על איום ממשי לשימוש בנשק כימי. הבסיס לפתיחת מב"ט הינה התשתית העירונית והוא יפתח ע"י פלוגת רפואה של פקע"ר שאליה מצטרף צוות מת"ן (מרכז תמיכה נפשית) של העירייה.
עיריית חולון לקחה חלק בתרגיל זה באמצעות אגף הרווחה והשפ"י (שירות פסיכולוגי יעוצי), בהפעלת מת"ן –מרכז תמיכה נפשית ובעזרה נוספת של אגף רכש ולוגיסטיקה, אגף הפיקוח ומחלקת התברואה.

המשתתפים בתרגיל

מנהל המב"ט מטעם העירייה וסגנו, נציגת מינהל הרווחה ועובדים סוציאליים, פסיכולוגים, צוות מרכז מידע ומזכירות, 100 תלמידי כיתה י' בביה"ס עתידים  אשר מלאו תפקידי נפג"מים (נפגעים מדומים), מתנדבי "צוות" ואנשי אגף הביטחון.

תחומי האחריות עיריית חולון

  • הבאת נפג"מים לאתר-ופיזורם  אגף הביטחון.
  • הקמת אתר לנפגמ"ים לפני כניסה לקאנטרי – אגף הביטחון.
  • הפעלת אתר מת"ן במב"ט ע"י אגף הרווחה והשפ"ח.
  • טיפול סוציאלי לשוהים באשכולות וצוות קישור לבתי חולים –אגף הרווחה והשפ"ח.
  • הפעלת מתנדבים (לתפעול החמ"ל) ונציג רשותי לאתר מטה המב"ט –אגף הביטחון.
  • רישום וליווי נפגעים ע"ב מתנדבים- אגף הביטחון.
    ניהול מרכז המידע למשפחות - מכלול מידע לציבור. ​