אימון אתר סיוע לאוכלוסיה

אימון אתר סיוע לאוכלוסיה

אימון אתר סיוע לאוכלוסיה
תאריך: 31/05/2016
​בחודש מאי 2016 התקיימה השתלמות אתר סיוע לאוכלוסייה לרשת קהילה ופנאי במסגרת הערכות העיריה ​​לחירום ובמסגרת תפקיד מנהלי הרשת בעת רעידת אדמה כמנהלי אס"לים.

ההשתלמות בוצעה בשני חלקים: חלק תאורטי הועבר ע"י הח"מ במרכז שטיינברג וחלק מעשי בוצע בפארק פרס. השתתפו בה 58 איש.

נושאי ההשתלמות התאורטית
  • מבוא לרעידת אדמה.
  • מה עושים ברעידת אדמה.
  • תרחיש הייחוס למדינת ישראל.
  • תרחיש הייחוס לחולון.
  • ​אס"ל (אתר סיוע לאוכלוסייה) מהו? 

החלק המעשי

  1. ​בפארק פרס הוקם אס"ל – אתר סיוע לאוכלוסיה ע"י פרחי ביטחון (נוער מתנדב באגף הביטחון במסגרת פרוייקט מחוייבות אישית) בהובלתו של רכז מל"ח – אסף ליאון. 
  2. את בעלי התפקידים באס"ל הדגימו "פרחי הביטחון".
  3. את הנפג"מים (נפגעים מדומים) שיחקו כ40 תלמידי כיתה י"א בית ספר נבון (במסגרת מחויבות אישית).
  4. אנשי רשת קהילה ופנאי השתתפו כנפגעים מדומים וחוו את הפעילות מהצד של נפגעים פוטנציאלים.