14ב'

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות הנחיות מרחביות לתכנון מרפסות במבני מגורים - נגיש
תאריך אישור הוועדה 19/09/2017
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 26/11/2017
קובץ מצורף
קבצים נוספים

​​

קבצים מצורפים

14ב'

נושא ההנחיות המרחביות:הנחיות מרחביות לתכנון מרפסות במבני מגורים - נגיש
תאריך אישור הוועדה:19/09/2017
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן:26/11/2017
קובץ מצורף:הנחיות מרחביות לתכנון מרפסות במבני מגורים - נגיש

​​