17

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי, בינוי ופיתוח תוכנית ח/499 א' אזור תעסוקה
תאריך אישור הוועדה 22/12/2015
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 03/06/2016
קובץ מצורף
קבצים נוספים
קבצים מצורפים

17

נושא ההנחיות המרחביות:הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי, בינוי ופיתוח תוכנית ח/499 א' אזור תעסוקה
תאריך אישור הוועדה:22/12/2015
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן:03/06/2016
קובץ מצורף:הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי, בינוי ופיתוח תוכנית ח/499 א' אזור תעסוקה