19 א

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות הנחיות מרחביות 19 א - אגרובנק, שימור מרקם הבינוי
תאריך אישור הוועדה 28/06/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 12/08/2016
קובץ מצורף
קבצים נוספים
קבצים מצורפים

19 א

נושא ההנחיות המרחביות:הנחיות מרחביות 19 א - אגרובנק, שימור מרקם הבינוי
תאריך אישור הוועדה:28/06/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן:12/08/2016
קובץ מצורף:הנחיות מרחביות 19 א - אגרובנק, שימור מרקם הבינוי