20

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות הנחיות עיצוב ופיתוח לרוחב סוקולוב שדרות דב הוז
תאריך אישור הוועדה 15/03/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 03/06/2016
קובץ מצורף
קבצים נוספים

​​

קבצים מצורפים

20

נושא ההנחיות המרחביות:הנחיות עיצוב ופיתוח לרוחב סוקולוב שדרות דב הוז
תאריך אישור הוועדה:15/03/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן:03/06/2016
קובץ מצורף:הנחיות עיצוב ופיתוח לרוחב סוקולוב שדרות דב הוז

​​