22

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות תמ"א 38
תאריך אישור הוועדה 28/06/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 12/08/2016
קובץ מצורף
קבצים נוספים

​​

קבצים מצורפים

22

נושא ההנחיות המרחביות:תמ"א 38
תאריך אישור הוועדה:28/06/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן:12/08/2016
קובץ מצורף: הנחיות מרחביות 22

​​