13 א'

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר, הנחיות 13 א'
תאריך אישור הוועדה 19/07/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 02/09/2016
קובץ מצורף
קבצים נוספים

​​

קבצים מצורפים

13 א'

נושא ההנחיות המרחביות:הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר, הנחיות 13 א'
תאריך אישור הוועדה:19/07/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן:02/09/2016
קובץ מצורף:הנחיות מרחביות 13א

​​