הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

ועדת מכרזים עפ"י נוהל אישור חוזים משותפים ('ועדת השלושה')

​טרום התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה

החלטות לרכישת ​שירותים

כותרתתאריך פרסוםכפתור לפרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור
18/01/2023
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת בנושא פינוי גזם ופסולת גושית
27/12/2022
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת בנושא פינוי גזם ופסולת גושית+קרטונים
07/09/2022
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים שותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי מחשוב למוצרי ושירותי IT
02/06/2022
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול עבור ביצוע עבודות שדרוג ופיתוח רחוב רוזמרין
16/05/2022
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים שותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי תקשורת, תקשורת קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה
07/04/2022
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים שותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, רמזורים ומערכות פוטו וולטאיות
14/03/2022
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת מרכבי דחס
12/01/2022
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול לתכנון ובניית מוסדות חינוך-ביס נבון+אודיטוריום
22/12/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני
06/06/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור - מתוקן
02/06/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור
22/03/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור – בי"ס נבון
16/02/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה
08/02/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל
25/01/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור
25/01/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לשירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
13/01/2021
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת בנושא פינוי גזם
03/11/2020
פרטים נוספים
סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות עם העמותה למען הקשיש לעניין הפעלת מועדון עיוורים בחולון
22/10/2020
פרטים נוספים
פרוטוקול סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לשירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
01/10/2020
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור – בי"ס לווית חן
15/06/2020
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול לביצוע עבודות תשתית, פיתוח ושביל אופניים
15/06/2020
פרטים נוספים
סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה
26/05/2020
פרטים נוספים
סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש"ף-2020
14/05/2020
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לתחזוקת מתקני משחק במוסדות חינוך
07/05/2020
פרטים נוספים
סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת שעה), התש"ף-2020
26/04/2020
פרטים נוספים
סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת שעה), התש"ף-2020
26/04/2020
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין ליסינג תפעולי
07/10/2019
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לקירוי מגרשי ספורט בבי"ס שרת
10/09/2019
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאיסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה (מתוקן)
10/09/2019
פרטים נוספים