הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

ועדת מכרזים עפ"י נוהל אישור חוזים משותפים ('ועדת השלושה')

טרום התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה

החלטות לרכישת שירותים

כותרתתאריך פרסוםכפתור לפרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לשירותי ניהול ופיקוח עבור מתן שירותי ניקיון למוסדות ציבור
27/01/2019
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת השלושה עפ נוהל אישור חוזים משותפים לענין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק משטחי פעילות מים מתקני ספורט ריהוט רחובות וסככות
08/11/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תיפעולי לכלי רכב
14/08/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות
31/07/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך
10/06/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לקבלת שירותי קוי תקשורת פלוס ISP
21/05/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל
01/05/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – אספקה ו/או התקנה של ציוד מחשוב ותקשורת
25/02/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – רכישת כלי אצירה
22/02/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – שירותי היסעים
19/02/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – טוטאל ריסק בתחזוקת עמודי תאורה
19/02/2018
פרטים נוספים
פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – ליסינג תפעולי לכלי רכב
28/01/2018
פרטים נוספים