23

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי ופיתוח, בניה רוויה
תאריך אישור הוועדה 08/08/2017
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 06/10/2017
קובץ מצורף
קבצים נוספים

​​

קבצים מצורפים

23

נושא ההנחיות המרחביות:הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי ופיתוח, בניה רוויה
תאריך אישור הוועדה:08/08/2017
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן:06/10/2017
קובץ מצורף:הנחיות מס 23 הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי ופיתוח, בניה רוויה

​​