מחלקת מיחזור

 יחידות העירייה

מינהל תפעול ומנהלה
אגף אגף שפ"ע
מחלקה מחלקת מיחזור
יחידה  
מנהל/ת יובל וקס
סדר הופעה 70.3
טלפון 03-5263612
כתובת ויצמן 58 חולון
פקס  
מייל yuvalw@Holon.muni.il
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים

052-6806999​

קבלת קהל
 
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור
מחלקת המיחזור אחראית על כלל סל אמצעי המיחזור הפזורים בחולון (בשכונות ובבתי האב)- תקינות, פינוי, בקרה על איכות תכולת פריטי המיחזור ועוד.

אחראית על הסברה, חינוך (+פירסום ברחבי העיר ובמוסדות החינוך) בבתי הספר/יסודי וחטיבות הביניים ולכלל תושבי העיר.

המחלקה נותנת שירות ומענה לפניות ציבור בכלל הסוגיות הקשורות להצבת/החלפת מתקנים, פינוי תכולת פריטי מיחזור לכלל בתי האב ,מוסדות העירייה ומתקנים המרוכזים במתחמים בשכונות העיר.

המחלקה מבצעת בקרה איכות על טיב עבודת קבלני משנה, איכות פינוי, לו"ז עמידה ב"אמנת שירות" לתושב.

מייצגת את עיריית חולון אל מול תאגידי מיחזור ארציים ועמידה בנהלי עבודה עפ"י דרישת משרדים ממשלתיים (לרבות המשרד להגנת הסביבה).

מנהל/ת:טלפון  
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
 
קבצים מצורפים
מנהל/ת:יובל וקס
טלפון:03-5263612
כתובת:ויצמן 58 חולון
דואל:yuvalw@Holon.muni.il
אפשרויות נוספות ליצירת קשר

052-6806999​

מחלקת המיחזור אחראית על כלל סל אמצעי המיחזור הפזורים בחולון (בשכונות ובבתי האב)- תקינות, פינוי, בקרה על איכות תכולת פריטי המיחזור ועוד.

אחראית על הסברה, חינוך (+פירסום ברחבי העיר ובמוסדות החינוך) בבתי הספר/יסודי וחטיבות הביניים ולכלל תושבי העיר.

המחלקה נותנת שירות ומענה לפניות ציבור בכלל הסוגיות הקשורות להצבת/החלפת מתקנים, פינוי תכולת פריטי מיחזור לכלל בתי האב ,מוסדות העירייה ומתקנים המרוכזים במתחמים בשכונות העיר.

המחלקה מבצעת בקרה איכות על טיב עבודת קבלני משנה, איכות פינוי, לו"ז עמידה ב"אמנת שירות" לתושב.

מייצגת את עיריית חולון אל מול תאגידי מיחזור ארציים ועמידה בנהלי עבודה עפ"י דרישת משרדים ממשלתיים (לרבות המשרד להגנת הסביבה).