מבנים מסוכנים

 יחידות העירייה

מינהל תכנון והנדסה
אגף מבנים מסוכנים
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת כלנית רפאל
סדר הופעה 6
טלפון 03-5027458
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7 מחלקת הפיקוח על הבנייה
פקס 03-6516566
מייל  
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
 
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור

​​​כללי

הטיפול במבנים מסוכנים בתחומי העיר חולון מתנהל באופן שוטף ע"י מינהל ההנדסה ומתוקף חוק העזר העירוני.

עיקרי ​תחומי הפעילות:

 • ביצוע בדיקה למבנים בהתאם לפניה שהתקבלה ביחידה ובכפוף לתשלום אגרת בדיקת מהנדס מבנים מסוכנים בסך 1,000 ש"ח.
 • במבנה אשר הוכרז מסוכן תימסר דרישה/צו  לבעל הנכס/ המחזיק בנכס לביצוע עבודות להסרת הסכנה תוך מתן לוחות זמנים לביצוע.
 • ההכרזה על המסוכנות תבוטל רק לאחר ביצוע עבודות להסרתן. על כן, בסיום העבודה  יש להגיש לרכזת 
 • מבנים מסוכנים, אישור ממהנדס המבנים אשר מונה מטעם בעל/המחזיק בנכס, כי העבודות בוצעו בהתאם לתכניותיו, להוראותיו לשביעות רצונו ושהסכנה הוסרה.
 • הסרת ההכרזה שהמבנה ע"י העירייה תתבצע רק לאחר קבלת חוו"ד מהנדס המבנים שימונה מטעם הבעלים/מחזיק בנכס ועל פי אישור סופי של מהנדס מבנים מסוכנים של העירייה, ורק לאחר מכן המבנה יוסר מרשימת מבנים מסוכנים.
 • אי ביצוע העבודות על ידי בעל/מחזיק הנכס באופן הנדרש של עבודות להסרת סכנה מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 6 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. על כן,  במידה ולא יבוצעו עבודות להסרת סכנה תוך  פרק הזמן הנדרש, בעל הנכס/ המחזיק בנכס צפויים להיות נאשמים בהליך פלילי על כל המשתמע מכך.
 • במבנים שהוכרזו מסוכנים ומועברים לטיפול בהליך פלילי, תירשם הערה בטאבו בגין מבנה מסוכן.

נוהלי הפניה

לצורך בדיקה וטיפול במבנה שחשוד כמסוכן ניתן לפנות באמצעות המוקד העירוני (106) או ישירות למינהל ההנדסה.
מנהל/ת:טלפון 03-5027458
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת וייצמן 58, חולון
מנהל/ת:פקס 03-6516566
מנהל/ת:תפקיד מנהלת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
 
קבצים מצורפים
מנהלת:כלנית רפאל
טלפון:03-5027458
פקס:03-6516566
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7 מחלקת הפיקוח על הבנייה

​​​כללי

הטיפול במבנים מסוכנים בתחומי העיר חולון מתנהל באופן שוטף ע"י מינהל ההנדסה ומתוקף חוק העזר העירוני.

עיקרי ​תחומי הפעילות:

 • ביצוע בדיקה למבנים בהתאם לפניה שהתקבלה ביחידה ובכפוף לתשלום אגרת בדיקת מהנדס מבנים מסוכנים בסך 1,000 ש"ח.
 • במבנה אשר הוכרז מסוכן תימסר דרישה/צו  לבעל הנכס/ המחזיק בנכס לביצוע עבודות להסרת הסכנה תוך מתן לוחות זמנים לביצוע.
 • ההכרזה על המסוכנות תבוטל רק לאחר ביצוע עבודות להסרתן. על כן, בסיום העבודה  יש להגיש לרכזת 
 • מבנים מסוכנים, אישור ממהנדס המבנים אשר מונה מטעם בעל/המחזיק בנכס, כי העבודות בוצעו בהתאם לתכניותיו, להוראותיו לשביעות רצונו ושהסכנה הוסרה.
 • הסרת ההכרזה שהמבנה ע"י העירייה תתבצע רק לאחר קבלת חוו"ד מהנדס המבנים שימונה מטעם הבעלים/מחזיק בנכס ועל פי אישור סופי של מהנדס מבנים מסוכנים של העירייה, ורק לאחר מכן המבנה יוסר מרשימת מבנים מסוכנים.
 • אי ביצוע העבודות על ידי בעל/מחזיק הנכס באופן הנדרש של עבודות להסרת סכנה מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 6 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. על כן,  במידה ולא יבוצעו עבודות להסרת סכנה תוך  פרק הזמן הנדרש, בעל הנכס/ המחזיק בנכס צפויים להיות נאשמים בהליך פלילי על כל המשתמע מכך.
 • במבנים שהוכרזו מסוכנים ומועברים לטיפול בהליך פלילי, תירשם הערה בטאבו בגין מבנה מסוכן.

נוהלי הפניה

לצורך בדיקה וטיפול במבנה שחשוד כמסוכן ניתן לפנות באמצעות המוקד העירוני (106) או ישירות למינהל ההנדסה.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהלת
כלנית רפאל
03-502745803-6516566