הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

רשימת בתי הכנסת

תוצאות סינון:

שם המקוםכתובת
בית כנסת אבי דודרח' נאג'רה ישראל 5, חולוןבית כנסת אבי דודרח' נאג'רה ישראל 5, חולון
בית כנסת אבי שלוםרח' השיטה, חולון בית כנסת אבי שלוםרח' השיטה, חולון
בית כנסת אביר יעקברח' נחמיה 15, חולוןבית כנסת אביר יעקברח' נחמיה 15, חולון
בית כנסת אברהם אבינורח' יצחק הלוי 80, חולוןבית כנסת אברהם אבינורח' יצחק הלוי 80, חולון
בית כנסת אהבה ואחוהרח' לבון פנחס 1 ליד בית ספר בן צבי, חולוןבית כנסת אהבה ואחוהרח' לבון פנחס 1 ליד בית ספר בן צבי, חולון
בית כנסת אהבת חייםרח' הקונגרס 32 רסקו ב', חולוןבית כנסת אהבת חייםרח' הקונגרס 32 רסקו ב', חולון
בית כנסת אוהל בן שלוםרח' ביל"ו 25בית כנסת אוהל בן שלוםרח' ביל"ו 25
בית כנסת אוהל משה אלפרחירח' יחזקאל 39בית כנסת אוהל משה אלפרחירח' יחזקאל 39
בית כנסת אור החייםרח' החצב 3 שכ' תל גיבורים בראשות הרב משיח קמריבית כנסת אור החייםרח' החצב 3 שכ' תל גיבורים בראשות הרב משיח קמרי
בית כנסת אור ציוןרח' התחיה 14 שכ' נאות שושניםבית כנסת אור ציוןרח' התחיה 14 שכ' נאות שושנים
בית כנסת אורח חייםרח' הנביאים 37 שכ' נוה ארזיםבית כנסת אורח חייםרח' הנביאים 37 שכ' נוה ארזים
בית כנסת אחוה ורעותרח' הנביאים 5 שכ' נוה ארזיםבית כנסת אחוה ורעותרח' הנביאים 5 שכ' נוה ארזים
בית כנסת אחים ורעיםרח' התחיה 14 שכ' נאות שושניםבית כנסת אחים ורעיםרח' התחיה 14 שכ' נאות שושנים
בית כנסת ארם נהרייםרח' ברנר 9 שכ' גריןבית כנסת ארם נהרייםרח' ברנר 9 שכ' גרין
בית כנסת בית אברהם מפרץ שלמה 100 שכ' קרית שרתבית כנסת בית אברהם מפרץ שלמה 100 שכ' קרית שרת
בית כנסת בית אלרח' שטרוק 8בית כנסת בית אלרח' שטרוק 8
בית כנסת בית אלככר ויצמן 4בית כנסת בית אלככר ויצמן 4
בית כנסת בית דודרח' ברדיצ'בסקי 9בית כנסת בית דודרח' ברדיצ'בסקי 9
בית כנסת בית יוסףרח' מבצע סיני 24בית כנסת בית יוסףרח' מבצע סיני 24
בית כנסת בית יצחקרח' ניסנבאום 8 שכ' מפדהבית כנסת בית יצחקרח' ניסנבאום 8 שכ' מפדה
בית כנסת בית כורשרח' המצודה 1 שכ' תל גיבוריםבית כנסת בית כורשרח' המצודה 1 שכ' תל גיבורים
בית כנסת בית שלמהרח' גבעול 3בית כנסת בית שלמהרח' גבעול 3
בית כנסת בן פורת יוסףרח' מוהליבר 15בית כנסת בן פורת יוסףרח' מוהליבר 15
בית כנסת גאולי תימןרח' נחמיה 3 שכ' נוה ארזיםבית כנסת גאולי תימןרח' נחמיה 3 שכ' נוה ארזים
בית כנסת גאולת ישראלרח' אלופי צה"ל 10 שכ' קרית שרתבית כנסת גאולת ישראלרח' אלופי צה"ל 10 שכ' קרית שרת
בית כנסת גבורת יצחקרח' אהרונוביץ 91 שכ' בן גוריוןבית כנסת גבורת יצחקרח' אהרונוביץ 91 שכ' בן גוריון
בית כנסת גבורת ישראלרח' חביבה רייק 20 קרית שרתבית כנסת גבורת ישראלרח' חביבה רייק 20 קרית שרת
בית כנסת גבעת רפאלרח' צאלים 34 נאות רחלבית כנסת גבעת רפאלרח' צאלים 34 נאות רחל
בית כנסת דרכי נועםרח' לנדאו 12 ק. בן גוריוןבית כנסת דרכי נועםרח' לנדאו 12 ק. בן גוריון
בית כנסת הגדולרח' הרב קוק 5 מרכז העירבית כנסת הגדולרח' הרב קוק 5 מרכז העיר
בית כנסת היכל אליהושד' קוגל 10 שכ' גריןבית כנסת היכל אליהושד' קוגל 10 שכ' גרין
בית כנסת היכל משהרח' שער ציון 25 קרית שרתבית כנסת היכל משהרח' שער ציון 25 קרית שרת
בית כנסת היכל משה (מגן דוד)רח' הופיין 17בית כנסת היכל משה (מגן דוד)רח' הופיין 17
בית כנסת היכל רפאלרח' אלופי צה"ל 37 קרית שרתבית כנסת היכל רפאלרח' אלופי צה"ל 37 קרית שרת
בית כנסת הר ציוןרח' נחמיה 1 נוה ארזיםבית כנסת הר ציוןרח' נחמיה 1 נוה ארזים
בית כנסת הרמב"םרח' רמב"ם 23בית כנסת הרמב"םרח' רמב"ם 23
בית כנסת הרמב"םרח' צרעה 1 פינת השופטים 10 שכ' נוה ארזיםבית כנסת הרמב"םרח' צרעה 1 פינת השופטים 10 שכ' נוה ארזים
בית כנסת הרמב"םרח' השילוח 23 קרית שרתבית כנסת הרמב"םרח' השילוח 23 קרית שרת
בית כנסת ותיקיםרח' העליה השניה 37 נוה רמזבית כנסת ותיקיםרח' העליה השניה 37 נוה רמז
בית כנסת זכור לאברהםרח' ורבורג 7 (במקלט)בית כנסת זכור לאברהםרח' ורבורג 7 (במקלט)
בית כנסת זכור לאברהם - מקבצאלרח' מפרץ שלמה 100 קרית שרתבית כנסת זכור לאברהם - מקבצאלרח' מפרץ שלמה 100 קרית שרת
בית כנסת זכר קדושיםרח' יעבץ 9 שכ' מפדהבית כנסת זכר קדושיםרח' יעבץ 9 שכ' מפדה
בית כנסת זכרון קדושיםרח' הצפירה 5 מרכז חולוןבית כנסת זכרון קדושיםרח' הצפירה 5 מרכז חולון
בית כנסת חב"דרח' השילוח 7 שכ' קרית שרתבית כנסת חב"דרח' השילוח 7 שכ' קרית שרת
בית כנסת חיים אברהםרח' אלופי צה"ל 10 שכ' קרית שרתבית כנסת חיים אברהםרח' אלופי צה"ל 10 שכ' קרית שרת
בית כנסת חללי דקררח' עין גדי 17 שכ' ג'סי כהןבית כנסת חללי דקררח' עין גדי 17 שכ' ג'סי כהן
בית כנסת חללי מערכות ישראלרח' החשמונאים 51 שכ' גריןבית כנסת חללי מערכות ישראלרח' החשמונאים 51 שכ' גרין
בית כנסת חללי צה"לרח' סביון 7 מול הפילבוקס שכ' תל גיבוריםבית כנסת חללי צה"לרח' סביון 7 מול הפילבוקס שכ' תל גיבורים
בית כנסת חסד ואמתזאבי רחבעם 24, רח' טאמאטב 24 שכ' גריןבית כנסת חסד ואמתזאבי רחבעם 24, רח' טאמאטב 24 שכ' גרין
בית כנסת חסד לאברהם - תורת משהרח' אבן עזרא 3 שכ' נאות רחלבית כנסת חסד לאברהם - תורת משהרח' אבן עזרא 3 שכ' נאות רחל
בית כנסת חסדי שמיםרח' קדושי קהיר 18 (בגן) שכ' נאות רחלבית כנסת חסדי שמיםרח' קדושי קהיר 18 (בגן) שכ' נאות רחל
בית כנסת חפץ חייםרח' עין גדי 18 שכ' ג'סי כהןבית כנסת חפץ חייםרח' עין גדי 18 שכ' ג'סי כהן
בית כנסת יד הבניםרח' מסילת עולים 2בית כנסת יד הבניםרח' מסילת עולים 2
בית כנסת ישורוןרח' בן יהודה 12בית כנסת ישורוןרח' בן יהודה 12
בית כנסת ישיבת ההסדר חולוןרח' התחיה 14בית כנסת ישיבת ההסדר חולוןרח' התחיה 14
בית כנסת כנפי נשריםרח' לבון פנחס 3בית כנסת כנפי נשריםרח' לבון פנחס 3
בית כנסת כפוסירח' שמריהו לוין 5בית כנסת כפוסירח' שמריהו לוין 5
בית כנסת כתר תורהרח' הסנהדרין 27בית כנסת כתר תורהרח' הסנהדרין 27
בית כנסת מאיר עינייםרח' משעול הפז 15 קרית בן גוריוןבית כנסת מאיר עינייםרח' משעול הפז 15 קרית בן גוריון
בית כנסת מגן דודרח' הופיין 17בית כנסת מגן דודרח' הופיין 17
בית כנסת מחנה אפריםרח' הסנהדרין 27בית כנסת מחנה אפריםרח' הסנהדרין 27
בית כנסת מישריםרח' שמעיה 9 נוה ארזיםבית כנסת מישריםרח' שמעיה 9 נוה ארזים
בית כנסת מנורת המאוררח' עין גדי 1 ג'סי כהןבית כנסת מנורת המאוררח' עין גדי 1 ג'סי כהן
בית כנסת מעוז יעקברח' הגר"א 39 נאות רחלבית כנסת מעוז יעקברח' הגר"א 39 נאות רחל
בית כנסת משכן אברהםרח' ברדיצ'בסקי 10בית כנסת משכן אברהםרח' ברדיצ'בסקי 10
בית כנסת משכן אליהו - שערי רחמיםרח' הדקל 5בית כנסת משכן אליהו - שערי רחמיםרח' הדקל 5
בית כנסת משכן דודרח' הרב קוק 7בית כנסת משכן דודרח' הרב קוק 7
בית כנסת נווה שלום שבזירח' המעפילים 45 תל גיבוריםבית כנסת נווה שלום שבזירח' המעפילים 45 תל גיבורים
בית כנסת נחלת שלוםרח' יהודה הלוי 31בית כנסת נחלת שלוםרח' יהודה הלוי 31
בית כנסת נצח ישראלרח' העצמון 4 רסקו ב'בית כנסת נצח ישראלרח' העצמון 4 רסקו ב'
בית כנסת נצח ישראלרח' זרובבל 5 ג'סי כהןבית כנסת נצח ישראלרח' זרובבל 5 ג'סי כהן
בית כנסת נתנאלרח' הגר"א 34בית כנסת נתנאלרח' הגר"א 34
בית כנסת סודאירח' רוטשילד 12 גריןבית כנסת סודאירח' רוטשילד 12 גרין
בית כנסת סוכת שלוםרח' קפאח 20 גריןבית כנסת סוכת שלוםרח' קפאח 20 גרין
בית כנסת סולם יעקברח' מקלף 16 קרית בן גוריוןבית כנסת סולם יעקברח' מקלף 16 קרית בן גוריון