הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

חומרים מסוכנים

​חומרים מסוכנים הינם חומרים כגון כגון דלק, גזים תעשייתיים, גז בישול וחומרים כימיים בשימוש אזרחי שהתפשטותם עלולה לגרום לפגיעה בנפש. 
"חומר מסוכן" - חומר דליק, לקיח, נפיץ, רעיל, מחמצן, מאכל, מדבק או רדיואקטיבי, או גז דחוס או נוזל, וכן כל חומר אחר שבהובלתו הוא עלול להיות מסוכן לבריאות האדם; (חוק שירותי הובלה, תשנ"ז - 1997).
"חומר מסוכן" - רעל או כימיקל מזיק; מן החומרים המפורטים בתוספות לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. (לפי חוק החומרים המסוכנים).
"חומר מסוכן" (לפי חוק ההתגוננות אזרחית) – חומר ששר הביטחון הכריז עליו בצו, כי הוא חומר מסוכן, כיוון שיש בפיזורו כדי לסכן חיי אדם או בריאותו או לגרום נזק לרכוש.​

בבית 

החומרים המסוכנים הנמצאים בבית, נמצאים בדרך כלל בכמויות קטנות.
לדוגמא: חומרי ניקוי, מוצרי היגיינה, גז בישול, חומרי הדברה, צבעים וממסים אורגניים.​

בתעשייה
תרופות, קוסמטיקה, מזון ומשקאות, חומרי ניקוי, כימיקלים, דשנים, אלקטרוניקה, טקסטיל, תחמושת, ייצור אנרגיה, ציפוי מתכות, צבעים.

קיימים סוגים שונים של חומרים מסוכנים, הנפוצים הם: גז כלור, אמוניה וגז הבישול הבית. 
חומרים מסוכנים עלולים לגרום להרעלה, לכוויות, לדליקות וכו'.

התרחשות אירוע חומרים מסוכנים
אירוע חומרים מסוכנים יכול להתרחש מגורמים כגון: תקלה טכנית בתהליך הייצור, טעות אנוש, אחסון לקוי, תאונות במהלך שינוע, פגעי טבע, פגיעה מלחמתית (פגיעת טיל במיכל של חומרים מסוכנים או בקרבתו), פיגוע חבלני ועוד.
באירוע עם מעורבות חומרים רעילים ענן החומר נע עם כיוון הרוח, והסיכון הוא בנשימת החומר. באירוע שמעורב חומר דליק ונפיץ, הסיכון לאדם נגרם כתוצאה מכוויות ומהדף. הסיכון קטן ככל שמתרחקים ממוקד האירוע. 
היקף האירוע, צורת גזרת הסיכון, מימדי אזורי הסיכון השונים תלויים בפרמטרים רבים: סוג החומר וסיכונו, אופן הפגיעה ובתנאים מטאורולוגיים.

התנהגות הציבור הנדרשת בעת אירוע חומרים מסוכנים במפעלים הקרובים למקומות מגורים 
המענה היעיל ביותר להתמגנות בעת אירוע חומרים מסוכנים הינו הסתגרות בחדר פנימי בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים ופעולה בהתאם להנחיות התגוננות שיינתנו בעת אירוע. 
יש להישמע להנחיות שיינתנו באמצעי התקשורת והן להנחיות שיועברו על ידי הכוחות המטפלים באירוע בשטח.

​להלן הנחיות מפורטות להתנהגות נכונה באירוע חומרים מסוכנים:

  • ​יש להיכנס לחדר פנימי בבית, בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. יש לסגור חלונות ולכבות מזגן.
  • אין להפעיל את מערכת האוורור והסינון בממ"ד או במקלט.
  • במידה ונמצאים בחוץ יש להיכנס לתוך מבנה.
  • הישארות בתוך הבית עדיפה מאשר השהייה בחוץ.
  • על הנוסעים ברכב לכבות מזגן, ולהתרחק מאזור האירוע.
  • במקרה ואדם חש קשיי נשימה, צריבות בעור, דמעות בעיניים וכו' – ייתכן ונחשף לאירוע חומרים מסוכנים, ועליו להזעיק את מד"א לקבלת טיפול רפואי.
  • במקרה של צריבות בעור או בעיניים, מומלץ לשטוף במים בכמות רבה.
  • יש להישמע להוראות גופי החירום בשטח.